24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Властивості різних станів речовин

Додано: 6 квітня 2020
Предмет: Фізика, 10 клас
10 запитань
Запитання 1

1. В яких одиницях вимірюють силу струму?


варіанти відповідей

В кулонах (Кл)    

В амперах (А)    

В омах (Ом)     

У вольтах (В)

Запитання 2

Формула для обчислення електричної напруги?

варіанти відповідей

R=ρl ∕ S

U=A ∕ q

I=q ∕ t

Запитання 3

Укажіть співвідношення, яке завжди виконується в разі послідовного з’єднання двох провідників. 

варіанти відповідей

U1 = U2       

I1 = I2      

R1 = R2        

R1 = 2R2      

Запитання 4

У хімічному джерелі струму відбувається таке перетворення енергії 

варіанти відповідей

Внутрішня енергія перетворюється на хімічну

Хімічна енергія перетворюється на механічну

Механічна енергія перетворюється на електричну

Хімічна енергія перетворюється на електричну

Запитання 5

Основними умовами існування електричного струму в замкненому колі є 

варіанти відповідей

Наявність заряджених частинок і споживача електричної енергії 

Наявність вільних заряджених частинок і електричного поля 

Наявність електричного поля й джерела струму 

Наявність ключа й споживача електричної енергії

Запитання 6

Реостат – це пристрій, призначений 

варіанти відповідей

Для виявлення невеликих струмів 

Змінення опору провідника 

Регулювання сили струму в колі 

Регулювання напруги на джерелі

Запитання 7

Чому дорівнює загальна напруга на паралельно з'єднаних ділянках кола? 

варіанти відповідей

U = U1 = U2       

U = U1 + U2       

U = U1U2       

U = U1 × U2  

Запитання 8

Яка формула виражає закон Ома для ділянки кола? 

варіанти відповідей

R=U ∕ R

I=U ∕ R

U=I×R

Запитання 9

Визначте напругу на ділянці електричного кола, якщо опір ділянки становить 1,5 кОм, а сила струму в ньому дорівнює 0,2 А. 

варіанти відповідей

750 B

300 B

500 B

400 B

Запитання 10

Визначте силу струму в резисторі, якщо за 5 хв через його поперечний переріз пройшов заряд, що дорівнює 1200 Кл. 

варіанти відповідей

0.4 A

24 A

4 A

3 A

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест