Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Внутрішня енергія ідеального газу. Кількість теплоти.

Додано: 11 квітня 2019
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 1585 разів
11 запитань
Запитання 1

Яким символом позначають внутрішню енергію і яка одиниця її в СІ?

варіанти відповідей

W; Дж

Q; К

U; В

U; Дж

Запитання 2

Яким символом позначають кількість теплоти і яка її одиниця в СІ?

варіанти відповідей

Q; К

T; К

Q; Дж

U; Дж

Запитання 3

Внутрішня енергія макроскопічного тіла складається з...

варіанти відповідей

... кінетичної енергії теплового руху молекул

... потенціальної енергії взаємодії молекул

... теплової енергії

... кінетичної енергії теплового руху молекул та потенціальної енергії їх взаємодії

Запитання 4

За наданою формулою можна визначити...

варіанти відповідей

... внутрішню енергію одноатомного ідеального газу

... внутрішню енергію двохатомного ідеального газу

... внутрішню енергію трьохатомного ідеального газу

... внутрішню енергію будь-якого ідеального газу

Запитання 5

В стані теплової рівноваги теплообмін...

варіанти відповідей

... не припиняється

... не відбувається

... відбувається від більш нагрітого тіла до менш нагрітого

Запитання 6

Замерзлі долоні можна нагріти, потерши їх одна об одну, а можна - притиснувши до теплої батареї. Яка причина підвищення температури долоней в першому і другому випадках.

варіанти відповідей

1 - теплопередача, 2 - здійснення роботи

1 - теплопровідність, 2 - конвекція

1 - здійснення роботи, 2 - теплопередача

1 - здійснення роботи, 2 - конвекція

Запитання 7

Встановіть відповідність між фізичним поняттям та його ознаками.

Кипіння - ...

варіанти відповідей

...перехід з газоподібного стану до рідкого

...перехід з рідкого стану твердого

...перехід з рідкого стану до газоподібного

...інтенсивне випаровування по усьому об'єму

Запитання 8

Кількість теплоти,яку тіло отримує при нагріванні та віддає при охолодженні розраховуємо за формулою...

варіанти відповідей
Запитання 9

Кількість теплоти,яку тіло отримує при плавленні та віддає при кристалізації розраховуємо за формулою...

варіанти відповідей
Запитання 10

Кількість теплоти, яку тіло отримує при пароутворенні та віддає при конденсації, розраховуємо за формулою...

варіанти відповідей
Запитання 11

Кількість теплоти,яку отримують в результаті згоряння палива,розраховують за формулою...

варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест