Внутрішня енергія та способи її зміни.

Додано: 7 квітня 2020
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 85 разів
12 запитань
Запитання 1

Розділ фізики, що вивчає перетворення теплової та інших форм енергії, не враховуючи молекулярної будови тіл.

варіанти відповідей

Механіка.

Молекулярна фізика.

Термодинаміка.

Динаміка.

Запитання 2

До внутрішньої енергії можна віднести:

варіанти відповідей

Кінетичну енергію тіла.

Потенціальну енергію взаємодії частинок речовини тіла.

Кінетичну енергію хаотичного (теплового) руху частинок речовини тіла.

Енергію взаємодії нуклонів у ядрах атомів тіла.

Потенціальну енергію тіла.

Запитання 3

Внутрішню енергію позначають символом...

варіанти відповідей

A

U

Q

F

Запитання 4

Якими одиницями можна обчислити внутрішню енергію?

варіанти відповідей

кДж

Вт

Дж

мДж

Запитання 5

Як можна змінити внутрішню енергію тіла?

варіанти відповідей

Фарбуванням.

Виконанням роботи.

Теплопередачею.

Нагріванням тіла.

Запитання 6

Процес зміни внутрішньої енергії тіла або частин тіла без виконання роботи називається...

варіанти відповідей

Теплопередачею.

Випаровуванням.

Теплообміном.

Ізотермічним процесом.

Запитання 7

Назвіть види теплопередачі.

варіанти відповідей

Конвекція.

Теплоємність.

Теплопровідність.

Випромінювання.

Запитання 8

Внутрішню енергію можна обчислити за формулою...

варіанти відповідей

U=3mRT/2M

U=3RT/2M

U=3pv/2

U=3mRT/M

Запитання 9

Добуток питомої теплоємності і маси речовини, з якої виготовлено тіло, називають...

варіанти відповідей

Потенціальною енергією тіла.

Кінетичною енергією тіла.

Теплоємністю тіла.

Повною енергією тіла.

Запитання 10

Кількість теплоти, яка поглинається при нагріванні речовини (або виділяється при її охолодженні),обчислюють за формулою...

варіанти відповідей

Q =Сm∆T

Q =cm∆T=cm∆t

Q =cmT

Q =c(T21)

Запитання 11

Вода масою 200 г охолоджується від 20 до 10 °С. Визначте зміну внутрішньої енергії води.

варіанти відповідей

- 8,4 кДж

8,4 кДж

840 Дж

- 8400 Дж

Запитання 12

Відкриту посудину з водою поставили на газову плитку. Воду починають нагрівати. Як змінюватиметься внутрішня енергія води в посудині.

варіанти відповідей

Збільшуватиметься.

Зменшуватиметься.

Спочатку збільшуватиметься, а потім зменшуватиметься.

Не мінятиметься.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест