12 серпня о 18:00Вебінар: Краще раз побачити: універсальні інтернет-ресурси для унаочнення навчального матеріалу

Теплові машини. Другий закон термодинаміки.

Додано: 7 квітня
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 168 разів
9 запитань
Запитання 1

Тепловими двигунами називають: 

варіанти відповідей

 двигуни, у яких внутрішня енергія палива перетворюється на електричну енергію

 двигуни, у яких механічна енергія перетворюється на внутрішню

будь-які пристрої, що виробляють тепло

двигуни, у яких внутрішня енергія палива перетворюється на механічну енергію 

Запитання 2

Виберіть усі види двигунів, що відносяться до теплових: (декілька відповідей)

варіанти відповідей

електричний двигун

 парова турбіна

двигун внутрішнього згорання 

 реактивний двигун 

Запитання 3

Виберіть, із яких частин складається тепловий двигун (декілька відповідей): 

варіанти відповідей

ротор

робоче тіло

холодильник

нагрівник

статор

Запитання 4

 Коефіцієнт корисної дії теплового двигуна - це фізична величина, яка дорівнює: 

варіанти відповідей

відношенню корисної роботи, яку виконує робоче тіло, до кількості теплоти, отриманої від нагрівника 

кількості теплоти, що виділяється при згоранні палива

відношенню отриманої від нагрівника енергії до виконаної корисної роботи

відношенню напруги до опору провідника

Запитання 5

Що є робочим тілом у ідеальної теплової машини: 

варіанти відповідей

пара

ідеальний газ

гелій

гаряче повітря

Запитання 6

Вкажіть пристрої, в яких можлива передача тепла від менш нагрітого тіла до більш нагрітого: 

варіанти відповідей

парові машини

холодильні камери

газові та парові турбіни

двигуни внутрішнього згорання 

Запитання 7

Визначте ККД теплової машини, якщо темпратура нагрівника 400 К, а температура холодильника 280 К. 

варіанти відповідей

43%

30%

45%

50%

Запитання 8

У процесі роботи ідеальної теплової машини за деякий час робоче тіло одержало від нагрівника 8,38 кДж теплоти і 80% цієї теплоти передало холодильнику. Визначте роботу, виконану машиною. 

варіанти відповідей

≈ 1,5 кДж

≈1,9 кДж

≈1,2 кДж

≈ 1,7 кДж 

Запитання 9

Згідно з першим законом термодинаміки ..... створити вічний двигун першого року, який виконував би механічну роботу ... споживання енергії ззовні 

варіанти відповідей

... можливо ... без..

... неможливо ... без...

 ... неможливо ... із

... можливо ... при...

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест