30 вересня о 18:00Вебінар: Використання нестандартних завдань у навчанні природничих дисциплін

Внутрішня енергія і способи її зміни

Додано: 27 квітня
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 106 разів
12 запитань
Запитання 1

Які уснують види тепло передач? (декілька правильних відповідей)

варіанти відповідей

Теплопередача

Тепловипромінювання

Теплопровідність

Конвекція

Випромінювання

Запитання 2

Одиниця вимірювання внутрішньої енегрії

варіанти відповідей

Джоуль

Паскаль

Ньютон

1

Запитання 3

Для якої речовини використовується ця формула U = 3mRT/2M

варіанти відповідей

для одноатомної ідеальної рідини

для багатоатомної ідеальної рідини

для одноатомного ідеального газу

для багатоатомного ідеального тіла

Запитання 4

Що є особливостями внутрішньої енергії ідеального газу?

варіанти відповідей

Внутрішня енергія - функція стану системи

Внутрішню енергію можна змінити двома способами: виконанням робота та теплопередачею

Довільно внутрішня енергіє завжди передається від менш нагрітого тіла до більш нагрітого

Внутрішня енергія передається за допомогою електромагнітних хвиль

Внутрішня енергія ідеального газу дорівнює кінетичній енергії поступального та обертального рухів його частинок

Внутрішня енергія даної маси ідеального газу прямо пропорційна його абсолютній температурі

Запитання 5

Вкажіть формули за допомогою яких підраховують внутрішню енергію

варіанти відповідей

U = 3mRT/2M

U = 3pV/2

U = A/q

U = IR

Запитання 6

Як називається процес зміни внутрішньої енергії тіла або частини тіла без виконання роботи?

варіанти відповідей

Теплопередача

Теплопровідність

Конвекція

Випромінювання

Запитання 7

Як називається фізична величина, що дорівнює енергії, яку тіло одержує або віддає в ході теплопередачі?

варіанти відповідей

Кількість теплоти

Кількість теплопередачі

Теплопровідність

Теплоємність тіла

Запитання 8

За якою формулою можна знайти кількість теплоти через теплоємність тіла?

варіанти відповідей

Q = rm

Q = Ym, де Y - лямбда

Q = Lm

Q = C дельта T

Запитання 9

Що у формулі Q = cm дельта T, позначає символ "с"?

варіанти відповідей

Питома теплоти плавлення

Питома теплоти пароутворення

Питома теплоємності речовини

Стала величина

Запитання 10

Що у формулі Q = cL, позначає символ "L"?

варіанти відповідей

Питома теплоти плавлення

Питома теплоти пароутворення за даної температури

Питома теплоємності речовини

Стала величина

Запитання 11

Як називається, вид теплопередачі, за якого тепло переноситься потоками рідини або газу?

варіанти відповідей

Теплопередача

Теплопровідність

Конвекція

Випромінювання

Запитання 12

Як називається вид теплопередачі, за якого енергія передається за допомогою електромагніхних хвиль?

варіанти відповідей

Теплопередача

Теплопровідність

Конвекція

Випромінювання

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест