Внутрішня енергія та способи її зміни

Додано: 29 квітня 2020
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 20 разів
14 запитань
Запитання 1

Як позначається внутрішня енергія у термодинаміці?

варіанти відповідей

А

Е

U

W

Запитання 2

Внутрішня енергія в термодинаміці визначається

варіанти відповідей

тільки потенціальною енергією взаємодії частинок речовнини, з яких складається тіло

сумою кінетичної енергії хаотичного (теплового) руху частинок речовнини, з яких складається тіло, і потенціальної енергії їх взаємодії.

сумою кінетичної та потенціальної енергії тіла.

тільки кінетичною енергією хаотичного (теплового) руху частинок речовнини, з яких складається тіло

Запитання 3

Вкажіть приклад теплопровідності

варіанти відповідей

дме морський бриз

сонячне проміння падає на поверхню столу

холодні руки зігрівають тертям

розжарену деталь опускають у холодне мастило

Запитання 4

Перенесенням речовини супроводжується такий вид теплопередачі, як...

варіанти відповідей

теплопровідність

випромінювання

конвекція

робота

Запитання 5

Оберіть правильний вираз для внутрішньої енергії ідеального одноатомного газу

варіанти відповідей

U = 2pV⁄ 3

U = 3pV⁄ 2

U = 3p ⁄ 2V

U = 3V ⁄ 2p

Запитання 6

У вакуумі передача енергії може відбуватися лише шляхом

варіанти відповідей

конвекції

теплопровідності

випромінювання

серед запропонованих немає правильної відповіді

Запитання 7

За графіком залежності температури води від часу вкажіть, яка його ділянка відповідає процесу нагрівання води

варіанти відповідей

AB

СD

DE

EF

Запитання 8

Фізична величина, що дорівнює енергії, яку тіло одержує або віддає в ході теплопередачі -це...

варіанти відповідей

внутрішня енергія

кількість теплоти

робота газу

теплопровідність

Запитання 9

В яких димарях краща тяга у цегляних чи металевих?

варіанти відповідей

Матеріал не має значення

Запитання 10

Чому дорівнює кількість теплоти, яку отримує тіло при нагріванні?

варіанти відповідей

Q=λm

Q=cmΔT

Q=Lm

Q=qm

Запитання 11

Яка речовина має питому теплоємність с= 4200 Дж/кг?

варіанти відповідей

сталь

повітря

вода

алюміній

Запитання 12

Чому дорівнює кількість теплоти, яка поглинається при пароутворенні або виділяється при кристалізації?

варіанти відповідей

Q=λm

Q=cmΔT

Q=Lm

Q=qm

Запитання 13

Що відбувається з температурою речовини під час кипіння?

варіанти відповідей

Збільшується

Зменшується

не змінюється

спочатку збільшується, а потім зменшується

Запитання 14

Що відбувається з внутрішньою енергією молекул речовини під час кристалізації?

варіанти відповідей

Збільшується

Зменшується

не змінюється

спочатку зменшується, потім збільшується

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест