Вологість повітря. Точка роси

Додано: 17 березня
Предмет: Фізика, 10 клас
22 запитання
Запитання 1

Процес пароутворення з вільної поверхні рідини -

варіанти відповідей

конденсація

кипіння

випаровування

зволоження

Запитання 2

Дати визначення явищу, за якого число молекул, які повертаються в рідину, дорівнюватиме числу молекул, які за той самий час залишають рідину.

варіанти відповідей

насичена пара

ненасичена пара

динамічна рівновага

кипіння

Запитання 3

Процес пароутворення, який відбувається по всьому об'єму рідини та супроводжується утворенням і збільшенням бульбашок пари, називається...

варіанти відповідей

конденсація

кипіння

випаровування

зволоження

Запитання 4

При кипінні бульбашки піднімаються до поверхні під дією...

варіанти відповідей

сили тяжіння

сили Архімеда

в'язкого тертя

сили пружності

Запитання 5

Під час кипіння рідини температура....

варіанти відповідей

збільшується

не змінюється

зменшується

можливі всі варіанти

Запитання 6

Чи може температура кипіння води зі збільшенням висоти (наприкилад, при підйомі в гори) бути менше ніж 100° С?

варіанти відповідей

так

ні, вода завжди кипить за температури 100° С

однозначної відповіді немає

Запитання 7

Вміст водяної пари в повітрі характеризує...

варіанти відповідей

тиск повітря

вологість повітря

температуру повітря

Запитання 8

Фізична величина, яка характеризує вміст водяної пари в повітрі та чисельно дорівнює масі водяної пари, що міститься в 1 м3 повітря, називається...

варіанти відповідей

вологість

абсолютна вологість

відносна вологість

точка роси

Запитання 9

Точкою роси називають температуру, за якої ..

варіанти відповідей

ненасичена пара стає насиченою

рідина закипає

з'являється роса через часткову конденсацію пари

спостерігаються усі атмосферні опади

Запитання 10

Фізична величина, яка показує, наскільки водяна пара близька до насичення і дорівнює поданому у відсотках відношенню абсолютної вологості до густини насиченої водяної пари за даної температур, називається...

варіанти відповідей

вологість

абсолютна вологість

відносна вологість

точка роси

Запитання 11

Загальна назва приладів для прямого вимірювання вологості -...

варіанти відповідей

вологометри

ареометри

термометри

манометри

гігрометри

Запитання 12

Прилад, заснований на властивості людського волосіння видовжуватись при збільшенні вологості, носить назву...

варіанти відповідей

конденсаційний гігрометр

волосяний гігрометр

барометр

психрометр

такого приладу не існує

Запитання 13

Яку величину вимірюють за допомогою психрометра?

варіанти відповідей

точку роси   

відносну вологість

абсолютну вологість

Запитання 14

Вибрати основні складові елементи психрометра:

варіанти відповідей

сухий термометр

психрометрична таблиця

ареометр

барометр

вологий термометр

Запитання 15

Знайти відносну вологість повітря, якщо покази сухого термометра 10ºС , а різниця показів сухого і вологого 3ºС .

варіанти відповідей

57

54

51

65

Запитання 16

Яким символом позначають відносну вологість?

варіанти відповідей

π

φ

ρа

μ

Запитання 17

В яких одиницях вимірюють абсолютну вологість повітря?

варіанти відповідей

Н/кг

г/м3

м/с

Дж/кг

Запитання 18

Виберіть символ, який відповідає позначенню точки роси.

варіанти відповідей

ρа

Ратм

tр

Т

Запитання 19

Абсолютну вологість можна визначити за формулою...

варіанти відповідей

φ = ρaн.п ⋅100%

ρа = mH2O / v

Р = F/S

Запитання 20

Відносну вологість можна визначити за формулою...

варіанти відповідей

φ = ρaн.п ⋅100%

ρа = mH2O / v

Р = F/S

Запитання 21

Обидва термометри психрометра показують однакову температуру. Це означає, що...

варіанти відповідей

відносна вологість повітря 50%

процес випаровування не відбувається

відносна вологість повітря 0%

відносна вологість повітря 100%

Запитання 22

Комфортне для людини значення відносної вологості-...

варіанти відповідей

20%-40%

80%-100%

40%-60%

60%-80%

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест