14 квітня о 18:00Вебінар: Як урізноманітнити вивчення французької мови в класі та дистанційно

ВСТАНОВЛЕННЯ Й УТВЕРДЖЕННЯ КОМУНІСТИЧНОГО ТОТАЛІТАРНОГО РЕЖИМУ В УКРАЇНІ

Додано: 15 листопада 2019
Предмет: Історія України, 11 клас
Тест виконано: 292 рази
10 запитань
Запитання 1

Що передбачала нова економічна політика в УСРР в 1921-1928рр? 

варіанти відповідей

Формування трудових армій і запровадження трудової повинності.

Заміну продрозкладки натуральним продовольчим податком

Оздоровлення грошового обігу через діяльність банків та кредитних установ

Заборона приватної торгівлі та ліквідація товарно-грошових відносин

Передачу дрібних підприємств в оренду організаціям та приватним особам

Запитання 2

З якою метою здійснювалася суцільна колективізація? 

варіанти відповідей

Налагодження каналу перекачування коштів із села до міста на потреби індустріалізації.

Ліквідація дрібного селянського укладу, який, на думку більшовиків, був джерелом капіталізму на селі, а отже ліквідація куркульства як класу.

Для забезпечення населення   країни дешевими продуктами.

Забезпечення коштами селян.

Запитання 3

Форсовану індустріалізацію передбачалося забезпечити за рахунок:  

варіанти відповідей

Підвищення податків.

Залучення іноземних інвестицій.

Запровадження політики «ножиці цін».

Забезпечення коштами селян.

Запитання 4

Якими були причини голодомору?

варіанти відповідей

Природне стихійне лихо.

Прискорена суцільна колективізація.

Продаж великої кількості зерна за кордон.

Надмірне вилучення хліба державою.

Запитання 5

Чим характеризувався культурно-освітній процес в УРСР в ІІ половині 30-х років?

варіанти відповідей

Існуванням різноманітних мистецьких шкіл та напрямів.

Репресіями проти представників української інтелігенції.

Впровадженням експериментального навчання в школі: скасування класно-урочної системи, оцінок тощо.

Викладанням у школі базової навчальної дисципліни «Історія України».

Згортанням українізації, зокрема поступовим зросійщенням середньої та вищої освіти.

Запитання 6

Які твердження характеризують освітню політику УСРР в1921-1928рр. ?

варіанти відповідей

Зосередження наукових досліджень в університетах.

Збільшення кількості вчительських курсів, педінститутів та педтехнікумів.

Завершення кампанії з ліквідації неписьменності серед дорослих.

Надання переваги при вступі до ВНЗ особам робітничо-селянського походження.

Запитання 7

У яких твердженнях ідеться про  особистість, зображену на фотографії?  

варіанти відповідей

У 1922-1928 pp. – віце-президент ВУАН, автор низки досліджень з історії літера­тури та літературознавства

Учасник установлення більшовицької влади в Україні, проте в 1933 р. був зви­нувачений у «національних ухилах»

Член ЦК КП(б)У, обіймав відповідальні партійні та державні посади. У 1924-1927 pp. – нарком освіти УСРР

 Сприяв українізації середньої й вищої школи, підготовці кадрів викладачів, розвиткові книговидання та періодики українською мовою

Один з головних організаторів Голодомору 1932-1933 pp. в Україні, згодом репресо­ваний

Запитання 8

«Розстріляне відродження» — це умовна назва:

варіанти відповідей

Покоління українських політичних діячів часів Української революції, знищених під час терору 1930-х рр.

Групи українських «буржуазних спеціалістів», розстріляних під час боротьби зі «шкідництвом» у 1920—1930-х рр.

 Плеяди видатних українських учених, засуджених у 1930-х рр. у справі Спілки визволення України.

Літературно-мистецької генерації України 1920—1930-х рр., репресованої сталінським режимом.

Запитання 9

Розташуйте події в хронологічній послідовності:

А ліквідація Української автокефальної православної церкви;

Б арешт українських кобзарів і лірників і розправа над ними;

В «шахтинська справа»;

Г прийнятий закон про охорону соціалістичної власності, який сучасники назвали «законом про п’ять колосків».

варіанти відповідей

Б,А,Г,В

В,А,Г,Б

А,Г,В,Б

Г,Б,А,В

Запитання 10

Установіть відповідність між прізвищами учених та їх дослідженнями у галузях наук.

А) Ю. Кондратюк 1) генетика й селекція рослин і тварин

Б) М. Вавилов 2) математика

В) М. Гамалія 3) космонавтика

Г) М. Крилов 4) епідеміологія

5) історія.

варіанти відповідей

А-1,Б-3,В-5;Г-2

А-4; Б-5;В-1;Г-3

А-3; Б-1; В-4;Г-2

А-5;Б-2;В-3;Г-4

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест