Вуглеводи

Додано: 10 квітня 2020
Предмет: Хімія, 9 клас
Тест виконано: 13 разів
10 запитань
Запитання 1

Який із вуглеводів називають "фруктовим цукром"?

варіанти відповідей

глюкоза

сахароза

фруктоза

лактоза

Запитання 2

Які з перелічених речовин відносяться до полісахаридів?

варіанти відповідей

глюкоза

крохмаль

целюлоза

сахароза

Запитання 3

Вкажіть формулу сахарози

варіанти відповідей

 С6Н12О6

 С5Н10О5

(С6Н10О5)n

С12Н22О11

Запитання 4

Целюлоза відрізняється від крохмалю тим, що (дві відповіді):

варіанти відповідей

 містить лише розгалужені молекули

 молекули лінійні, ниткоподібні

ступінь полімеризації і молекулярна маса целюлози більші, ніж у крохмалю

не засвоюється в організмі людини

Запитання 5

Сума коефіцієнтів в рівнянні реакції C6H12O6+O2=....

варіанти відповідей

12

6

20

19

Запитання 6

Відносна молекулярна маса сахарози:

варіанти відповідей

180

342

160

80

Запитання 7

Глюкоза утворюється під час:

варіанти відповідей

фотосинтезу

бродіння

гниття

окислення

Запитання 8

Вміст целюлози у деревині становить:

варіанти відповідей

25%

80%

50%

98%

Запитання 9

Яку масу етанолу ( кг) можна одержати зі 100 кг крохмалю, якщо втрати на виробництві становлять 15%?

варіанти відповідей

48,28 кг

0,18 кг

 53,63 кг

94,12 кг

Запитання 10

Який об'єм вуглекислого газу виділиться при спиртовому бродінні глюкози масою 90 грам?

варіанти відповідей

 89,6 л

22,4 л

 44,8 л

11,2 л

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест