Вуглеводи

Додано: 12 грудня 2023
Предмет: Хімія, 10 клас
Копія з тесту: Вуглеводи
15 запитань
Запитання 1

вуглеводи поділяються на :

варіанти відповідей

моносахариди,дисахариди,полісахариди

дисахариди,полісахариди, карбосихариди

одноосновні,багатоосновні,монози

Запитання 2

Оберіть фізичні властивості, які характерні для целюлози:

варіанти відповідей

тверда речовина

волокниста речовина

жовтого кольору

білого кольору

добре розчиняється у воді

нерозчинна речовина

Запитання 3

Оберіть фізичні властивості, які притаманні крохмалю:

варіанти відповідей

білий колір

безбарвний

не має запаху

має їдкий запах

не має смаку

добре розчиняється у воді

не розчиняється у холодній воді

Запитання 4

Крахмаль та целюлоза відносяться до:

варіанти відповідей

моносахаридів

олігосахаридів

полісахаридів

Запитання 5

Ізомером глюкози є:

варіанти відповідей

сорбіт

целюлоза

сахароза

фруктоза

Запитання 6

Укажіть твердження, що стосуються сахарози

варіанти відповідей

 C6H12O6  

C2H4O2 

 C12H22O11

C2H6

моносахарид

дисахарид

полісахарид

Запитання 7

якісним реактивом на глюкозу є

варіанти відповідей

купрум(ІІ)гідроксид

бромна вода

індикатор фенолфталеїн

йод

Запитання 8

Вуглеводи поділяють на:

варіанти відповідей

Оксигеновмісні, безоксигенові

Одноосновні, двоосновні, триосновні

Основні, подвійні. комплексні

Моносахариди, дисахариди, полісахариди

Запитання 9

Загальна формула більшості вуглеводів

варіанти відповідей

Cn(H2O)

Cn(H2O)m

CnH2n+1O

CnH2n+1OH

Запитання 10

Глюкоза, фруктоза, сахароза, крохмаль, целюлоза утворюються в природі

варіанти відповідей

в результаті фотолізу

в результаті процесу фотосинтезу в зелених рослинах 

в результаті окиснення білків

Запитання 11

Визначити речовину Х у перетворенні: крохмаль → Х → етанол

варіанти відповідей

фруктоза

глюкоза

целюлоза

лактоза

Запитання 12

Вкажіть речовину за допомогою якої можна розпізнати крохмаль

варіанти відповідей

ферум(ІІІ)хлорид

аргентум (І) оксид

лакмус

йод

Запитання 13

Спільним у будові молекул глюкози і сахарози є наявність

варіанти відповідей

альдегідних груп

гідроксильних груп

карбоксильних груп

аміногруп

Запитання 14

Сахароза утворюється з

варіанти відповідей

глюкози і фруктози

глюкози і лактози

фруктози і мальтози

глюкози і глікогену

Запитання 15

Наслідком повного окислення глюкози є

варіанти відповідей

сорбіт

сахароза

глюконова кислота

вуглекислий газ і вода

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест