Вуглеводи

Додано: 24 квітня 2020
Предмет: Хімія, 9 клас
Тест виконано: 99 разів
8 запитань
Запитання 1

У процесі додавання водного розчину невідомої органічної речовини до свіжеотриманого купрум(II) гідроксиду одержано розчин синього кольору. Під час нагрівання розчину утворюється осад червоного кольору. Визначте цю органічну сполуку:


варіанти відповідей

гліцерол        


виноградний цукор    сахароза

яєчний білок

клітковина

Запитання 2

Кінцевими продуктами реакції окиснення глюкози в клітинах живих організмів є:

варіанти відповідей

 етанол, карбон(ІV) оксид        


сахароза, вода                               


карбон (ІV) оксид, вода етанол, вода


Запитання 3

Відомо, що молочнокислі продукти корисні для здоров’я. Процес, що відбувається під час виробництва кефіру, це:


варіанти відповідей

бродіння   


 гідратація


 полімеризація   


 гідрування   


Запитання 4

Виберіть правильні твердження:

варіанти відповідей

кислотним гідролізом целюлози добувають глюкозувідносна молекулярна маса целюлози більше відносної молекулярної маси крохмалю

крохмаль і целюлоза - гомологи

з 3 моль сахарози утворюється 6 моль глюкози

з 3 моль сахарози утворюється 3 моль глюкози

глюкоза - представник моносахаридів

Запитання 5

Установіть послідовність хімічних формул речовин у ланцюжку перетворень дисахариду на алкен: 1) C2H6O; 2) С2Н4; 3) С6Н12О6; 4) С12Н22О11:


варіанти відповідей

4,2,3,1

3,4,1,2

4, 3,1,2.

2,1,4,3

Запитання 6

Вкажіть суму коефіціетнів вихідних речовин в рівнянні реакції повного окиснення сахарози:

варіанти відповідей

12

23

36

13

Запитання 7

Виберіть правильні твердження:

варіанти відповідей

глюкоза не підвергається гідролізу

сахароза і крохмаль реагують с водним розчином йоду

проміжним продуктом гідролізу сахарози є декстрини

крохмаль і целюлоза - природні полімери

в процесі фотосинтезу утворюється крохмаль

при гідролізі дисахаридів утворюється дві молекули моносахаридів

один моль глюкози містить 6 моль атомів Карбону


в молекулі сахарози масова частка Гідрогену найменьша

Запитання 8

Змішали 20%-ий розчин глюкози з 80%-им розчином глюкози та отримали 300 г 60%-го розчину. Визначити маси вихідних розчинів (г):

варіанти відповідей

100, 200

200, 100

150,150

120, 180

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест