Вуглеводні. Алкени та алкіни

Додано: 5 квітня 2020
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 10 разів
12 запитань
Запитання 1

Вкажіть назву ненасичених вуглеводнів:

варіанти відповідей

Ароматичні

Алкени

Алкани

Парафіни

Запитання 2

Виберіть правильне твердження щодо ізомерів:

варіанти відповідей

Мають однакову будову 

Мають однакову молекулярну масу

Відрізняються на групу атомів СН2

Мають однакові фізичні властивості

Запитання 3

Вкажіть другого представника алкенів :

варіанти відповідей

Пропен

Етен 

Бутен

Пропан

Запитання 4

Виберіть тип кратного зв’язку у бутіну:

варіанти відповідей

Подвійний

Потрійний

Простий

Ароматичний

Запитання 5

Визначте тип гібридизації в молекулах етиленових вуглеводнів:

варіанти відповідей

sp3

sp  

sp

s3р

Запитання 6

Вкажіть сфери застосування етилену:

варіанти відповідей

Для добування етанолу

Для зварювання металів

Для дозрівання плодів   

Як паливо

Запитання 7

Назвіть тип реакцій, характерних для алкінів:

варіанти відповідей

Обміну

Горіння   

Заміщення

Приєднання

Запитання 8

Розрахуйте об’єм (н.у.) карбон (ІV) оксиду, що утвориться при спалюванні 28 г бутену.

варіанти відповідей

4,48 л

22,4 л

44,8 л

56 л

Запитання 9

Обчисліть молекулярну масу вуглеводню за загальною формулою алкенів, якщо в молекулі є 10 атомів Гідрогену.

варіанти відповідей

42 г/моль

56 г/моль

70 г/моль

84 г/моль

Запитання 10

Вкажіть третього представника алкінів :

варіанти відповідей

Пропін

Етін

Бутін

Пропен

Запитання 11

Вкажіть назву даної речовини за міжнародною номенклатурою

варіанти відповідей

2-метил-4-етилпент-2-ен

2-етил-4-метилпент-3-ен  

2,4-диметилпент-2-ен

2,4-диметилгекс-2-ен

Запитання 12

Вкажіть назву даної речовини за міжнародною номенклатурою

варіанти відповідей

3,4-диметилгекс-2-ін

3.4-диметилгекс-1-ін

4-етил-3-метилпент-1-ін 

3,4-диметилпент-1-ін

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест