Вуглеводні4

Додано: 6 грудня 2020
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 1 раз
8 запитань
Запитання 1

Укажіть загальну формулу аренів:

  

варіанти відповідей

CnH2n   

CnH2n-2 

СnH2n-6

CnH2n+2

Запитання 2

Хімічна формула бутину

  

варіанти відповідей

C4H8    

C4H10  

C4H8О 

C4H6

Запитання 3

Для алкінів характерна реакція:

  

варіанти відповідей

заміщення 

розкладу

приєднання 

обміну

Запитання 4

Який тип зв'язку між атомами Карбону характерний для алкенів:

   

варіанти відповідей

подвійний 

потрійний

одинарний

ароматичний

Запитання 5

Установіть відповідність між хімічними формулами та

класами органічних сполук:

А. C7H14                          1. бутан;

Б. С4H10                          2. ацетилен;

В. С4H6                           3. гептен;

Г. С2H2                           4. бутин;

      5. гексан;

варіанти відповідей

А-5, Б-3, В-2, Г-1

А-3, Б-1, В-4, Г-2

А-5, Б-1, В-2, Г-4

А-1, Б-2, В-3, Г-5

Запитання 6

Установіть послідовність розташування алкенів у гомологічному ряду вуглеводнів:  А. етилен    Б. октен     В. пропен  Г. пентен

варіанти відповідей

1-А, 2-В, 3-Г, 4-Б

1-А, 2-Б, 3-В, 4-Г

1-Б, 2-А, 3-В, 4-Г

1-А, 2-Б, 3-Г, 4-В

Запитання 7

Під час згоряння вуглеводню кількістю речовини 0,05 моль утворилися вуглекислий газ та вода масами 11 г та 5,4 г відповідно. Установіть молекулярну формулу вуглеводню.

варіанти відповідей

С5H10

С5H12

С5H8

С6H12

Запитання 8

Здійснити перетворення, назвіть типи реакцій.

       етан --> етилен --> ацетилен --> CH3COН

варіанти відповідей

розклад, приєднання, розклад

дегідрування, дегідрування, гідратація

розклад, розклад, приєднання

дегідрування, гідрування, гідратація

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест