21 квітня о 15:00Вебінар: Як організувати дистанційний урок «на 12 балів»

Підсумкова контрольна робота з алгебри

Додано: 13 травня 2020
Предмет: Алгебра, 7 клас
22 запитання
Запитання 1

Число 8 є коренем рівняння …

варіанти відповідей
Запитання 2

Спростіть вираз

варіанти відповідей
Запитання 3

Який многочлен потрібно записати в дужках, щоб отримана рівність була тотожністю?

варіанти відповідей
Запитання 4

Подайте вираз у вигляді многочлена стандартного вигляду.

варіанти відповідей
Запитання 5

Розкласти на множники:

варіанти відповідей
Запитання 6

Не виконуючи побудови, знайдіть координати точки перетину графіків функцій

варіанти відповідей
Запитання 7

Розв’язати систему рівнянь

варіанти відповідей
Запитання 8

Подайте у вигляді двочлена вираз

варіанти відповідей
Запитання 9

Розкладіть на множники вираз 

варіанти відповідей
Запитання 10

Знайдіть значення аргумента, при якому значення функції y=7x-15 дорівнює 6.

варіанти відповідей

57

27

- 3

3

Запитання 11

Знайдіть область визначення функції

варіанти відповідей

усі числа, крім 8

усі числа, крім 0

усі числа, крім 1

усі числа

Запитання 12

При якому значенні b точка В( – 2; – 18) належить графіку функції y= -4x+b?

варіанти відповідей

26

10

- 10

- 26

Запитання 13

Яким з рівнянь можна задати функцію, графік якої зображено на рисунку?


варіанти відповідей
Запитання 14

Маса 2 злитків олова і 5 злитків свинцю становить 33 кг, а маса 6 злитків олова і 2 злитків свинцю – 34 кг. Яка маса одного злитка олова і яка маса одного злитка свинцю? (Оберіть правильну відповідь і систему рівнянь, за допомогою якої можна розв'язати задачу)

варіанти відповідей

4 кг; 5 кг

5 кг; 7 кг

2 кг; 5 кг

Запитання 15

Чи проходить графік рівняння x+y=9 через точку:


варіанти відповідей

K(10; -1)

F(5; 6)

P(-3; 6)

Запитання 16

Многочлен у стандартному вигляді записується так:


варіанти відповідей
Запитання 17

Знайти координати точок перетину графіка функції y=1,5x+6 з осями координат

варіанти відповідей

(0; 6); (4; 0)

(0; 6)

(6; 0); (0; - 4)

(0; 4); (0; - 6)

(0; 6); ( - 4; 0)

Запитання 18

Яке з наведених рівнянь є лінійним:

варіанти відповідей
Запитання 19

Скільки розв’язків має система рівнянь

варіанти відповідей

жодного

один

два

три

безліч

Запитання 20

За 7 кг апельсин та 4 кг лимонів заплатили 260 грн. Скільки коштує 1 кг апельсинів та 1 кг лимонів, якщо 5 кг апельсинів дорожчі за 2 кг лимонів на 40 грн?,


варіанти відповідей

20; 30

10; 30

25; 18

Запитання 21

Щоб розв'язати систему рівнянь способом додавання, треба обидві частини першого рівняння помножити на число ... (оберіть всі можливі варіанти)

варіанти відповідей

- 3

3

-5

5

Запитання 22

Виразіть із даного рівняння - 6х + 5у = 18 змінну х через змінну у

варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест