Соціокультурна багатоманітність

Додано: 18 листопада 2020
Предмет: Громадянська освіта, 10 клас
Тест виконано: 15 разів
12 запитань
Запитання 1

Сукупність людей, об’єднаних певними відносинами, зумовленими способом виробництва матеріальних і духовних благ, які змінюються упродовж історії – це…

варіанти відповідей

суспільство    

стратифікація    

соціальна структура

соціальна згуртованість

Запитання 2

Ієрархічно впорядкована сукупність індивідів, соціальних груп, спільнот, організацій, інститутів, об’єднаних стійкими зв’язками та відносинами – це…

варіанти відповідей

соціальна стратифікація 

соціальна структура

соціальний інститут

соціальна згуртованість

Запитання 3

Які групи населення мають дестабілізуючий вплив на соціальну структуру суспільства? Оберіть кілька варіантів:

варіанти відповідей

маргінали

середній клас

люмпени

особи пенсійного віку

особи з інвалідністю

Запитання 4

Вкажіть причини існування соціальної нерівності. Оберіть три відповіді:

варіанти відповідей

стратифікація

низький рівень морального розвитку 

велика кількість осіб пенсійного віку

відсутність прагнення порозуміння

велика кількість осіб з інвалідністю

велика кількість представників різних етнічних груп, віросповідань

Запитання 5

Особа, що внаслідок певних причин втратила зв’язок зі своїм соціальним середовищем, але не змігла успішно увійти до нового - це

варіанти відповідей

маргінали

люмпени

ізгої

апатриди

Запитання 6

Характерні особливості середнього класу:

варіанти відповідей

до середнього класу, відносять тих людей, які мають високий рівень освіти і кваліфікації

групи, займають проміжну позицію між верхівкою й нижніми класами суспільства

у сучасному розумінні до середнього класу належать дрібні та середні власники й підприємці, вчителі, лікарі, юристи, кваліфіковані робітники та службовці

все вищезазначене

Запитання 7

Стратифікація  - це

варіанти відповідей

процес і результат диференціації суспільства на різні соціальні прошарки, що відрізняються за своїм суспільним статусом.

співіснування та розвиток різних за змістом культурних традицій у межах однієї локалізованої в просторі й часі спільноти людей

визнання багатоманітності думок, поглядів, напрямків, партій, суб’єктів економічного, політичного й культурного життя демократичного суспільства як основи його розвитку.

терпимість до іншого світогляду, способу життя, поведінки і звичаїв

Запитання 8

Які цінності складають основу співіснування культур у полікультурному соціумі? Оберіть кілька варіантів:

варіанти відповідей

толерантність

любов

терпимість

компроміс

освіта

здоров'я

Запитання 9

Зображений плакат дає уявлення про:

варіанти відповідей

полікультурність

соціальні відносини

соціальну рівність

соціальну згуртованість

Запитання 10

Співіснування та розвиток різних за змістом культурних традицій у межах однієї локалізованої в просторі й часі спільноти людей - це

варіанти відповідей

компроміс

плюралізм 

соціальна рівність

полікультурність 

Запитання 11

Толерантність і терпимість - це тотожні поняття

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 12

Суспільство і соціум - це тотожні поняття:

варіанти відповідей

так

ні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест