11 серпня о 18:00Вебінар: Зберегти креативність: корисні вправи для вчителів та учнів

Явище електромагнітної індукції. Тренувальний тест

Додано: 23 червня
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 7 разів
13 запитань
Запитання 1

Закон електромагнітної індукції Фарадея ..

варіанти відповідей

Індукційний струм у замкненому провідному контурі виникає тоді, коли змінюється кількість ліній магнітної індукції, що пронизують поверхню, обмежену контуром.

Електрорушійна сила індукції дорівнює швидкості зміни магнітного потоку, який пронизує поверхню, обмежену контуром.

 Електричний струм у замкненому провідному контурі індукується тільки тоді, коли змінюється магнітний потік через поверхню, обмежену контуром

Магнітний потік буде максимальним, якщо поверхня перпендикулярна до ліній магнітної індукції і дорівнюватиме нулю, якщо поверхня паралельна цим лініям

Запитання 2

Виберіть означення магнітного потоку

варіанти відповідей

Магнітний потік буде максимальним, якщо поверхня перпендикулярна до ліній магнітної індукції і дорівнюватиме нулю, якщо поверхня паралельна цим лініям 

Фізична величина, яка дорівнює добуткові магнітної індукції B на площу S поверхні та на косинус кута α між вектором магнітної індукції і нормаллю до поверхні

Фізична величина, яка дорівнює добуткові магнітної індукції B на переміщення провідника S та на косинус кута α між вектором магнітної індукції і нормаллю до поверхні

Фізична величина, яка дорівнює добуткові магнітної індукції B на площу S поверхні та на сінус кута α між вектором магнітної індукції і нормаллю до поверхні

Запитання 3

Опишіть досліди Фарадея

варіанти відповідей

1. Індукційний струм виникає при переміщенні магніта всередині котушки.

2. Струм у першій котушці виникає під час зміни струму у другій котушці, якщо вони надіті на спільне осереддя

3. Струм виникає в котушці, яка повертається навколо постійного магніту

4. Індукційний струм виникає при зміні площі котушки надітої на постійний магніт.

1. Індукційний струм виникає при переміщенні магніта всередині котушки.

2. Струм у першій котушці виникає під час проходження постійного струму у другій котушці, якщо вони надіті на спільне осереддя

3. Струм виникає в котушці, яка розташована біля постійного магніту

4. Індукційний струм виникає при зміні площі котушки надітої на постійний магніт.

1. Індукційний струм виникає при розміщенні магніта всередині котушки.

2. Струм у другій котушці виникає під час зміни струму у першій котушці, якщо вони надіті на спільне осереддя

3. Струм виникає в котушці, яка нерухома відносно постійного магніту

4. Індукційний струм виникає при зміні площі котушки надітої на постійний магніт.

1. Індукційний струм виникає при переміщенні тільки північного магнітного полюсу магніта всередині котушки.

2. Струм у першій котушці виникає під час зміни струму у другій котушці, якщо вони розташовані на деякій відстані

3. Струм виникає в котушці, яка повертається навколо постійного магніту

4. Індукційний струм виникає при зміні площі котушки надітої на металеве осереддя

Запитання 4

Виберіть всі правильні твердження:

варіанти відповідей

Поява струму може означати тільки одне: під час зміни магнітного потоку виникають сторонні (не кулонівські) сили, які й «працюють» у контурі, переміщуючи в ньому електричні заряди

Електричний струм у замкненому провідному контурі індукується тільки тоді, коли змінюється магнітний потік через поверхню, обмежену контуром

Чим швидше змінюється магнітний потік, тим більшою є сила індукційного струму в контурі

Магнітний потік буде дорівнювати нулю, якщо поверхня перпендикулярна до ліній магнітної індукції 

Запитання 5

Виберіть формулювання правила Ленца:

варіанти відповідей

 Індукційний струм, який виникає в замкненому провідному контурі, має такий напрямок, що створений цим струмом магнітний потік перешкоджає зміні магнітного потоку, який спричинив появу індукційного струму

 якщо магнітна індукція магнітного поля, яке є причиною створення вихрового поля, збільшується, то великий палець спрямовуємо протилежно до напрямку B; якщо магнітна індукція магнітного поля зменшується, то великий палець спрямовуємо за напрямком B

 Джерелом струму в колі буде рухомий провідник, а сторонньою силою, що виконує роботу всередині джерела, — сила Лоренца

Якщо ліву руку розташувати так, щоб лінії магнітної індукції входили в долоню, а чотири витягнуті пальці вказували напрямок струму в провіднику, то відігнутий на 90° великий палець укаже напрямок сили Ампера

Запитання 6

Як називається пристрій,що зображений на малюнку?

Як рухається кільце?

варіанти відповідей

Кільця Лоренца.Притягається до кільця.

Терези.Не взаємодіє з магнітом.

Кільця Ленца.Відштовхується від магніта.

Кільця Ньютона.Відштовхується від магніта.

Запитання 7

Виберіть формулу,за якою визначається закон електромагнітної індукції, якщо контур містить N витків проводу


варіанти відповідей

εᵢ=Аст/q

εis=-LΔI/Δt

εᵢ=-ΔФ/Δt

ε=Аст/q

Запитання 8

Фізичний зміст правила Ленца. Виберіть найбільш точну відповідь.

варіанти відповідей

На створення індукційного струму потрібна енергія, тому має бути виконана робота. Під час наближення магніту до контуру або під час його віддалення завжди виникає сила F, що перешкоджає рухові. Щоб подолати цю протидію, й виконується робота A.

На створення індукційного струму потрібна енергія, тому має бути виконана робота. Щоб подолати протидію, й виконується робота A.

Під час наближення магніту до контуру або під час його віддалення завжди виникає сила F, що перешкоджає рухові. Щоб подолати цю протидію, й виконується робота A.

На створення індукційного струму потрібна енергія, тому має бути виконана робота. Під час наближення магніту до контуру або під час його віддалення завжди виникає сила F, що перешкоджає рухові.

Запитання 9

Установіть відповідність між розмірністю фізичної величини в СІ та її назвою :

тесла

вебер

ньютон

джоуль

варіанти відповідей

кг/с2А, кг м22А2, кг/м3А2, кгм/с2

кг м22А2,кг м/с2, кг м22,кг/с2А

 кг/с2А, кг м22А,кг м/с2, кг м22

кг м/с2, кг м22,кг/с2А, кг м22А2

Запитання 10

Явище електромагнітної індукції

варіанти відповідей

Це явище виникнення індукційного струму в замкненому провідному контурі під дією магнітного поля. 

Явище виникнення вихрового електричного поля або електричної поляризації провідника під час руху провідника в магнітному полі

Явище виникнення вихрового електричного поля або електричної поляризації провідника під час зміни магнітного поля або під час руху провідника в магнітному полі

Це явище виникнення індукційного струму в замкненому провідному контурі під дією змінного магнітного поля.

Кількість ліній магнітної індукції, що пронизують поверхню, обмежену контуром, змінюється.

Запитання 11

Якою є природа ЕРС індукції в провіднику,який рухається в магнітному полі?

варіанти відповідей

Сторонні сили мають електричну природу

Сторонні сили мають магнітну природу

Сторонні сили мають механічну природу

Сторонні сили мають хімічну природу

Запитання 12

Якою є природа ЕРС індукції в нерухомому провіднику,який перебуває в

змінному магнітному полі?

варіанти відповідей

Сторонні сили мають електричну природу

Сторонні сили мають магнітну природу

Сторонні сили мають механічну природу

Сторонні сили мають хімічну природу

Запитання 13

Виберіть властивості вихрового електричного поля

варіанти відповідей

1.Утворюється змінним магнітним полем

2.Лінії напруженості вихрового електричного поля є замкненими

3.Напрямок визначається за правилом правої руки

4. Робота вихрового електричного поля при переміщенні одиничного заряду на замкненій траєкторії дорівнює ЕРС індукції

1.Утворюється нерухомими електричними зарядами

2.Лінії напруженості вихрового електричного поля є замкненими

3.Напрямок визначається за правилом правої руки

4. Робота вихрового електричного поля при переміщенні одиничного заряду на замкненій траєкторії дорівнює 0

1.Утворюється постійним магнітним полем

2.Лінії напруженості вихрового електричного поля розмикаються на зарядах

3.Напрямок визначається за правилом правої руки

4. Робота вихрового електричного поля при переміщенні одиничного заряду на замкненій траєкторії дорівнює ЕРС індукції

1.Утворюється змінним магнітним полем

2.Лінії напруженості вихрового електричного поля розмикаються на зарядах

3.Напрямок визначається за правилом свердлика

4. Робота вихрового електричного поля при переміщенні одиничного заряду на замкненій траєкторії дорівнює ЕРС індукції

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест