магнітні явища, електромагнітна індукція, самоіндукція

Додано: 25 червня 2020
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 579 разів
15 запитань
Запитання 1

виберіть правильне твердження:

варіанти відповідей

магнітне поле виникає навколо нерухомого електричного заряду

магнітне поле виникає навколо рухомого електричного заряду

магнітне поле виникає навколо будь яких металів

магнітне поле виникає навколо тіл, що мають масу

Запитання 2

сила Ампера, це сила з якою...

варіанти відповідей

... магнітне поле діє на провідник зі струмом

... магнітне поле діє на рухомий електричний заряд

... магнітне поле діє на не рухомий електричний заряд

... магнітне поле діє на живі організми

Запитання 3

сила Лоренца, це сила з якою...

варіанти відповідей

... магнітне поле діє на провідник зі струмом

... магнітне поле діє на рухомий електричний заряд

... магнітне поле діє на не рухомий електричний заряд

... магнітне поле діє на живі організми

Запитання 4

одиницею вимірювання магнітної індукції є...

варіанти відповідей

Вебр

Тесла

Генрі

Ампер

Запитання 5

одиницею вимірювання магнітного потоку є...

варіанти відповідей

Вебр

Тесла

Генрі

Ампер

Запитання 6

одиницею вимірювання індуктивності котушки є...

варіанти відповідей

Вебр

Тесла

Генрі

Ампер

Запитання 7

виберіть вираз для обрахунку сили Ампера

варіанти відповідей
Запитання 8

виберіть вираз для обрахунку сили Лоренца

варіанти відповідей
Запитання 9

У тролейбусах встановлені електродвигуни постійного струму. Як взаємодіють між собою проводи тролейбусної лінії?

варіанти відповідей

притягуються

відштовхуються

не взаємодіють взагалі

це залежить від зовнішніх факторів

Запитання 10

Індукційний струм виникає в будь-якому замкнутому провідному контурі, якщо...

варіанти відповідей

... контур перебуває в однорідному магнітному полі.

... контур рухається поступально в однорідному магнітному полі.

... змінюється магнітний потік, що пронизує контур.

... контур перебуває в неоднорідному магнітному полі.

Запитання 11

Коли магнітне поле змінюється, виникає ...

варіанти відповідей

... електростатичне поле. 

... вихрове електричне поле.

... додатний електричний заряд. 

... від'ємний електричний заряд.

Запитання 12

які процеси (з наведених нижче) базуються на явищі електромагнітної індукції?

варіанти відповідей

запис інформації на жорсткий диск комп’ютера

відтворення звуку динаміком

Вироблення електричної енергії за допомогою генератора

Вироблення електричної енергії за допомогою сонячної батареї

вимірювання струму цифровим амперметром

вимірювання струму стрілочним амперметром

Запитання 13

куди напрямлена сила Лоренца?

варіанти відповідей

на нас

від нас

вліво

вправо

Запитання 14

куди рухається електричний заряд

варіанти відповідей

на нас

від нас

вверх

вниз

Запитання 15

Якщо розімкнути ключ у колі живлення потужного електромагніту, спостерігається сильна іскра. Її викликає..

варіанти відповідей

ЕРС джерела струму.

ЕРС самоіндукції в котушці електромагніту.

хаотичний рух вільних електронів у провідниках.

електростатичне поле.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест