2 березня о 18:00Вебінар: Як казка допомагає навчати образотворчому мистецтву учнів 5-7 класів

Явище електромагнітної індукції 11 кл

Додано: 22 листопада 2020
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 18 разів
12 запитань
Запитання 1

"Перетворити магнетизм в електрику" - таке завдання поставив перед собою учений ... і витратив на його вирішення ... років

варіанти відповідей

 

варіанти відповідей

Д. Максвелл,10

М. Фарадей,10

М. Фарадей, 20

В.Вебер, 20

Запитання 2

Для відтворення дослідів М. Фарадея треба мати провідний контур і магнітне поле, причому індукційний струм виникає ...


варіанти відповідей

тільки у замкненому провіднику, який рухається у постійному магнітному полі

тільки у нерухомому провідному контурі, який знаходиться у змінному магнітному полі

у замкненому провіднику, який рухається у постійному магнітному полі, або у нерухомому провідному   контурі, який знаходиться у змінному магнітному полі

тоді, коли магнітний потік, що пронизує контур, не змінюється

Запитання 3

За формулою Ф = ВScosα визначають фізичну величину, яку називають ...; ця величина вимірюється у ...  

варіанти відповідей

магнітний потік, веберах

магнітна індукція, веберах

магнітний потік,теслах

магнітна проникність, безрозмірна величина

Запитання 4

Під час зміни магнітного потоку виникають ... сили, які створюють індукційний струм.

За формулою εi = Аст /q можна обчислити ... 

варіанти відповідей

 сторонні сили, ЕРС індукції

гравітаційні сили, ЕРС індукції

сторонні сили, ЕРС гальванічного елемента

 кулонівські сили, ЕРС індукції

Запитання 5

Закон електромагнітної індукції:

варіанти відповідей

ЕРС індукції дорівнює зміні магнітного потоку, який пронизує поверхню, обмежену контуром

ЕРС індукції дорівнює прискоренню зміни магнітного потоку, який пронизує поверхню, обмежену контуром

ЕРС індукції дорівнює швидкості зміни магнітної індукції, яка пронизує поверхню, обмежену контуром

 ЕРС індукції дорівнює швидкості зміни магнітного потоку, який пронизує поверхню, обмежену контуром

Запитання 6

Правило Ленца визначає ... індукційного струму і відображає закон ...

варіанти відповідей

напрямок, збереження заряду

величину, збереження імпульсу

інтенсивність, збереження заряду

напрямок, збереження енергії

Запитання 7

Якщо провідник рухається в магнітному полі, то причиною виникнення індукційного струму буде ...

варіанти відповідей

 сила Ампера εі = Вv2l sin α

сила Лоренца, εі = Вvl sin α

кулонівська сила εі = Вvl /sin α

сила Лоренца εі = В2vl sin α

Запитання 8

Якщо нерухомий провідник перебуває в змінному магнітному полі, то причиною виникнення індукційного струму є ..., яке породилось ... полем

варіанти відповідей

 вихрове електричне поле, змінним магнітним

статичне електричне поле, змінним магнітним

 статичне електричне поле, незмінним магнітним

 вихрове електричне поле, незмінним магнітним

Запитання 9

Явище виникнення індукційного струму (вихрового електричного поля або електричної поляризації провідника) під час зміни магнітного потоку - це ...

варіанти відповідей

 явище електростатичної індукції

явище електромагнітної індукції

Запитання 10

Вихрові струми Фуко призводять до втрат енергії в осердях..., ..., ....

Струми Фуко використовують для ... чутливих приладів та ...металів 

варіанти відповідей

 трансформаторів, електричних генераторів, двигунів; демпфування, плавлення

 електричних генераторів, двигунів; демпфування, обробки

трансформаторів, двигунів; демпфування, плавлення

трансформаторів, електричних генераторів, двигунів; демпфування, різання

Запитання 11

Магнітний потік через замкнений провідний контур протягом 30 мс рівномірно змінюється від 5 мВб до 20 мВб. Визначте ЕРС індукції в контурі.

варіанти відповідей

100В

0,5В

 50В

Запитання 12

Потік магнітної індукції визначається за формулою

  

варіанти відповідей

 Ф=ВScosα

Ф=ВSsinα

Ф=В/Scosα

Ф=ВS/cosα

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест