Ферум. Залізо. Сполуки Феруму.

Додано: 9 лютого
Предмет: Хімія, 11 клас
Тест виконано: 44 рази
11 запитань
Запитання 1

Серед наведних формул мінералів укажіть формулу залізної окалини

варіанти відповідей

Fe2O3

Fe3O4

FeO

FeO*Fe2O3

Запитання 2

Залізо неможна добути:

варіанти відповідей

відновленням з його оксиду Fe2O3 воднем

відновленням з його оксидів FeO і Fe2O3 алюмінієм

карботермічним відновленням оксидів Феруму

розкладом ферум(II) гідроксиду внаслідок нагрівання

Запитання 3

Серед наведених формул укажіть формулу бурого залізняка

варіанти відповідей

FeO

Fe2O3

Fe3O4

Fe2O3 * n H2O

Запитання 4

Виберіть правильні твердження щодо хімічних властивостей заліза

варіанти відповідей

залізо не реагує з кислотами-окисниками, оскільки воно не здатне пасивуватися;

залізо не реагує з концентрованими сульфатною та нітратною кислотою, оскільки воно здатне пасивуватися

залізо реагує з розчинами та розплавами лугів

залізо стійке до розчинів та розплавів лугів

Запитання 5

Залізо регує із кожною з двох речовин

варіанти відповідей

натрій хлоридом і азотом

киснем і хлором

алюміній оксидом і калій карбонатом

водою та алюміній гідроксидом

Запитання 6

Із водними розчинами яких солей реагує залізо?

варіанти відповідей

ZnCl2

CuSO4

AgNO3

K2SO4

Запитання 7

Укажіть основні речовини у складі іржі

варіанти відповідей

Fe3O4

FeO

FeO(OH)

Fe(OH)3

Запитання 8

Укажіть оксид, який реагуватиме як із кислотами так і з лугами

варіанти відповідей

FeO

Fe2O3

Fe3O4

Запитання 9

Із якими з речовин реагуватиме ферум(ІІ) гідроксид?

варіанти відповідей

хлоридна кислота

розведений розчин натрій гідроксиду

натрій сульфат

кисень у вологому повітрі

Запитання 10

Укажіть рівняння реакції за допомогою яких можна отримати ферум (ІІ) хлорид

варіанти відповідей

Fe + Cl2 =

Fe + HCl=

Fe2O3 + HCl=

FeO+Cl2=

Запитання 11

Дано рівняння реакції:

Fе + O2 = Fе3O4.Сума коефіцієнтів у рівнянні становить?

варіанти відповідей

3

6

9

8

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест