Кислоти: нітратна, ортофосфатна. Фосфор. Карбон, алотропні видозміни Карбону.

Додано: 9 лютого
Предмет: Хімія, 11 клас
Тест виконано: 61 раз
24 запитання
Запитання 1

Позначте ступінь окиснення Нітрогену в нітратній кислоті.

варіанти відповідей

-3

+3

+4

+5

Запитання 2

Проаналізуйте твердження. Чи є з-поміж них правильні?

І. Взаємодія нітратної кислоти з металами є специфічною властивістю.

ІІ. При взаємодії розбавленої нітратної кислоти з металами утворюються сіль і водень.

варіанти відповідей

правильне І

правильне ІІ

обидва правильні

обидва неправильні

Запитання 3

Виберіть формулу газуватого продукту взаємодії концентрованої нітратної кислоти з міддю.

варіанти відповідей

N2O

NO

NO2

NH3

Запитання 4

Позначте метали, які не взаємодіють з концентрованою нітратною кислотою за звичайних умов:

варіанти відповідей

Ca, Mg, Zn

Fe, Pt, Cr

K, Na, Cu

Cu, Ag, Zn

Запитання 5

Яке середовище рН показника характерне для нітратної кислоти?

варіанти відповідей

кисле

нейтральне

лужне

кисло - лужне

Запитання 6

Укажіть просту речовину, що світиться в темряві:

варіанти відповідей

моноклінна сірка

озот

білий фосфор

графен

Запитання 7

Хімічні елементи, що утворюють алотропні модифікації:

варіанти відповідей

Карбон

Сульфур

Оксиген

Фосфор

Гідроген

Нітроген

Запитання 8

Вибрати характеристики білого фосфору 

варіанти відповідей

легкозаймистий

виробництво сірників

з металічним блиском

світиться у темряві

Запитання 9

Яка алотропна модифікація фосфору є отруйною?

варіанти відповідей

червоний

чорний

білий

Запитання 10

Алотропна модифікація Фосфору, яка використовується для виробництва сірників має назву....

варіанти відповідей

білий

червоний

чорний

металічний

Запитання 11

При взаємодії фосфору з надлишком кисню утворюється:

варіанти відповідей

фосфор (ІІІ) оксид

фосфор (V) оксид

фосфін

ортофосфатна кислота

Запитання 12

Який поживний елемент містять азотні добрива?

варіанти відповідей

калій

алюміній

нітроген

фосфор

Запитання 13

Які добрива впливають на розвиток зеленої маси рослин?

варіанти відповідей

калійні

селітри

фосфорні

сульфатні

Запитання 14

Прості добрива поділяють на ...

варіанти відповідей

калійні

азотні

фосфорні

хлоридні

барієві

Запитання 15

Добрива - це речовини, що вносять в грунт для....

варіанти відповідей

покращення розвитку рослин

  

 боротьби з хворобами рослин

покращення грунтів

боротьби з бур'янами

Запитання 16

Найтвердіша алотропна модифікація Карбону:

варіанти відповідей

алмаз

графіт

карбін

фулерен

Запитання 17

Формула фосфіну:

варіанти відповідей

PH2

P4

PH3

HF

Запитання 18

Оберіть правильне закінчення речення: здатність атома хімічного елементу утворювати декілька простих речовин - це ...

варіанти відповідей

адсорбція

алотропія

ізомерія

сублімація

Запитання 19

Виберіть кристалічну гратку графіту:

варіанти відповідей
Запитання 20

Укажіть хімічну формулу вапняку:

варіанти відповідей

Na2CO3

CaCO3

NaHCO3

(NH4)2CO3.

Запитання 21

Укажіть причину, завдяки якій алмаз має високу твердість:

варіанти відповідей

складається з атомів Карбону

має атомні кристалічні гратки;

не має забарвлення;  

має високу температуру плавлення

Запитання 22

Опишіть властивості, що характерні для Карбону:

варіанти відповідей

Окисні

Відновні

Окисні і відновні

Кислотні

Запитання 23

З якими з наведених речовин буде реагувати вуглець?

варіанти відповідей

HCl

CuO

CO2

 Si

KOH

Запитання 24

Стан, у якому вуглець проявляє найкращу адсорбційну здатність: 

варіанти відповідей

графіт

кам’яне вугілля

активоване вугілля

алмаз 

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест