Загальна характеристика металів

Додано: 14 лютого 2021
Предмет: Хімія, 11 клас
Тест виконано: 31 раз
16 запитань
Запитання 1

Вкажіть перелік, в який ввійшли назви тільки металічних елементів

варіанти відповідей

Купрум, Ферум, Кальцій, Натрій

Хлор, Оксиген, Калій, Купрум

Гелій, Гідроген, Фосфор, Манган

Магній, Цинк, Силіцій, Карбон

Запитання 2

Який із запропонованих металів є лужним?

варіанти відповідей

Pb

Al

Ca

Na

Запитання 3

Натрій активно реагує з водою. Запишіть хімічне рівняння та вкажіть суму коефіцієнтів.

варіанти відповідей

5

4

7

6

Запитання 4

Який з наведених металів в природі зустрічається тільки в складних сполуках?

варіанти відповідей

Мідь

Золото

Натрій

Срібло

Запитання 5

Металічний елемент утворює оксид Е2О3, відносна молекулярна маса якого 102. Визначити елемент.

варіанти відповідей

Галій

Ферум

Хром

Алюміній

Запитання 6

Укажіть електронну конфігурацію атома Алюмінію:

варіанти відповідей

1s22s22p63s1

1s22s22p63s23p1

1s22s22p63s2

1s22s22p63s13p2

Запитання 7

Який з металів найбільш активно реагує з киснем при кімнатній температурі?


варіанти відповідей

 Fe


Ag


Cu

 Hg


Запитання 8

Валентність, характерна для Феруму в сполуках:

варіанти відповідей

І

III

IV

VIII

II

VI

Запитання 9

Укажіть,яку формулу має червоний залізняк (гематит):

варіанти відповідей

FeS2

Fe2О3

FeCO3

Fe3О4

Запитання 10

Схарактеризуйте фізичні властивості металу алюмінію.

варіанти відповідей

сріблясто-білий

сірий

добрий теплопровідник

погано проводить тепло

пластичний

крихкий

легкий

важкий

Запитання 11

Укажіть газ, що утворюється при взаємодії алюмінію з калій гідроксидом.

варіанти відповідей

кисень

калій

водень

вуглекислий газ

Запитання 12

До розчину, який містить 3, 42 г алюміній сульфату, долили надлишок розчину барій хлориду. Яка маса солі випала в осад?

варіанти відповідей

6,99г

22,4г

6,02г

10г

Запитання 13

Виберіть сполуки, з якими реагує кальцій

варіанти відповідей

сульфатна кислота

вода

літій оксид

барій

Запитання 14

Головний зал Печери великих кристалів, що знаходиться в Мексиці, містить величезні кристали селеніту. Який металічний елемент входить до складу цього мінералу?

варіанти відповідей

Al

Na

K

Ca

Fe

Mg

Запитання 15

Серед перелічених варіантів виберіть сполуки, які не мають ніякого відношення до терміну "твердість води".

варіанти відповідей

Ca(OH)2, Mg(OH)2

CaCl2, MgCl2

CaSO4, MgSO4

CaCO3, MaCO3

Запитання 16

Укажіть рівняння реакції за допомогою яких можна отримати ферум (ІІ) хлорид

варіанти відповідей

Fe + Cl2 =

Fe + HCl=

Fe2O3 + HCl=

FeO+Cl2=

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест