13 травня о 18:00Вебінар: Як навчати майбутніх програмістів: практичні кейси для уроків інформатики

Західна Україна в ІІ пол. XIX ст. ч3

Додано: 20 березня 2020
Предмет: Історія України, 9 клас
Тест виконано: 18 разів
12 запитань
Запитання 1

«Нова ера» — це: 

варіанти відповідей

А) компроміс між австрійським урядом і поляками Галичини, що передбачав придушення поляками антиурядової пропаганди українців в обмін на створення Галицького сейму, де провідні позиції мали обіймати поляки;  

Б) угода між народовцями Галичини та Київською громадою, суть якої полягала у визнанні громадівцями Галичини «українським П'ємонтом» у відповідь на визнання народовцями існування єдиного українського народу;      

В) українсько-польське порозуміння у Галичині, яке полягало в культурно-освітніх і господарських поступках австрійських і польських правлячих кіл в обмін на лояльне ставлення українців до імперії Габсбургів;         

Г) політика австрійського уряду у Галичині, спрямована на надання українському селянству певних громадянських прав, залучення його представників до парламентської діяльності.

Запитання 2

Ю. Бачинський у своїй книзі «Україна irredenta» вперше висловив:  

варіанти відповідей

А) ідею перетворення Австро-Угорщини на федерацію чотирьох країн – Австрії, Угорщини, Польщі та України;     

Б) переконаність у необхідності об’єднання східних і західних українців у власній незалежній державі;     

В) пропозицію надання автономії Східній Галичині в межах федеративного Австро-Угорського Союзу;

Г) ідею об’єднання Східної Галичини та Північної Буковини в окремий автономний коронний край

Запитання 3

Хто були засновниками й керівниками організації, уривок із програми якої наведено? «Зваживши, що теперішні економічні, політичні й культурні потреби нашого простого народу та інтелігенції такі, що обі наші старші партії — народовська і москвофільська, — при своїх основах і цілях, не в стані заспокоїти тих потреб — ми, русько-українські радикали, порозумівшися приватно в днях 4 і 5 н. ст. жовтня 1890 р. виступаємо отсе яко нова партія під назвою Русько-Українська радикальна партія…».

варіанти відповідей

А) Андрей Шептицький, Володимир Шашкевич, Степан Качала;                                

Б) Іван Франко, Михайло Павлик, Северин Данилович;

В) Адольф Добрянський, Олександр Духнович, Іван Сильвай;              

Г) Ксенофонт Климкович, Федір Заревич, Данило Танячкевич.

Запитання 4

Хто очолив створену в результаті «новоерівського» компромісу кафедру всесвітньої (української) історії у Львівському університеті?     

варіанти відповідей

А) Іван Франко;                                               

Б) Михайло Грушевський; 

В) Степан Смаль-Стоцький;

 Г) Олександр Барвінський.

Запитання 5

Який з перелічених фактів (подій) може бути використаний для характеристики діяльності Русько-української радикальної партії в суспільно-політичному житті Галичини?  

варіанти відповідей

А) відкриття у Львівському університеті кафедри історії України;  

Б) перетворення Літературного товариства ім. Т. Шевченка на Наукове;

В) заснування культурно-освітнього товариства «Просвіта»;

Г) включення в програму партії положення про боротьбу за соціальне визволення робітництва і селянства.

Запитання 6

Називаючи Галичину «українським П’ємонтом», національно-орієнтована інтелігенція другої половини ХІХ ст. хотіла:

варіанти відповідей

А) пояснити, що цей краї може стати економічною базою галицького краю, на приклад того, яку роль відігравав П’ємонт для Італійської держави;

Б) підкреслити, що цей край може і має виконати роль плацдарму і бази національного руху, стати для українців тим, чим був П’ємонт для італійців;  

В) нагадати, що консерватизм і провінційність галичан можуть спричинити такі ж проблеми для національного руху, які колись існували в П’ємонті; 

Г) переконати народ в тому, що цей край матиме в майбутньому таку ж славу, яку має П’ємонт – край високої освіти, мистецьких досягнень та матеріального благополуччя.

Запитання 7

Що мало визначальний вплив на процес створення українських політичних партій в Галичині наприкінці ХІХ ст.?

варіанти відповідей

А) політизація українського руху в Наддніпрянщині;       


Б) поширення європейських політичних ідей і доктрин;

В) масова еміграція українців до Північної Америки;

Г) організаторська діяльність греко-католицької церкви.

Запитання 8

Вкажіть назву політичної партії, про яку йдеться у твердженні. «Перша легальна українська політична партія. У своїй діяльності прагнула обстоювати соціальні інтереси селян Галичини й водночас захищати національні права українців».


варіанти відповідей

А) Революційна українська партія (РУП);   

Б) Українська національно-демократична партія (УНДП);

В) Українська соціал-демократична партія (УСДП);    

Г) Русько-українська радикальна партія (РУРП).

Запитання 9

Що прискорило процес руйнування традиційних галузей господарства західноукраїнських земель в другій половині ХІХ ст.?

 

варіанти відповідей

А) масова трудова еміграція селянства;

Б) будівництво мережі залізниць;

В) малоземелля українських селян;

Г) націоналізація промислових підприємств.

Запитання 10

У чому проявилася проблема сервітутів після аграрної реформи 1864 року?

варіанти відповідей

А. право володіння лісами і пасовиськами перейшло до поміщиків.

Б. право володіння лісами і пасовиськами перейшло до сільської громади.

В. селяни отримали право безкоштовного наділення орними землями.

Г. селяни втратили право на земельну власність.

Запитання 11

«Великого промислу і фабрик у нас дуже мало. Платня в нас усюди дуже мала... Половина майже кожного села – то такі бідаки, що навіть чорного хліба не мають...

Стара убога одежина дірами світить, а в хаті діти босі, голі...». Про що ідеться в уривку з історичного джерела?

варіанти відповідей

А. про причину трудової еміграції.

Б. про мету трудової еміграції.

В. про сутність трудової еміграції.

Г. про наслідок трудової еміграції.

Запитання 12

Які галузі промисловості на західноукраїнських теренах занепали, не витримуючи конкуренції з дешевшими виробами розвинених західних провінцій Австро-Угорщини?

варіанти відповідей

А. вугільна, нафтова, рибальська.

Б. нафтова, деревообробна, борошномельна.

В. озокеритна, вугільна, текстильна.

Г. скляна, фаянсова, шкіряна.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест