Західноукраїнські землі у першій половині 19 ст.

Додано: 15 жовтня 2023
Предмет: Історія України, 9 клас
10 запитань
Запитання 1

1. Галичина за Першим поділом Речі Посполитої була приєднана до Австрійської імперії

варіанти відповідей

А 1770 р.

Б 1772 р.

В 1774 р.

Г 1793 р

Запитання 2

2. Які українські території увійшли до складу Коронного краю «Королівства Галичини і Лодомерії»?

варіанти відповідей

А Закарпаття, Східна Галичина

Б Буковина, Бессарабія

В Східна Галичина, Північна Буковина

Г Поділля, Хотинщина

Запитання 3

Якому поняттю відповідає наведене визначення:

«Зведення різноманітних проявів життя в державі до єдиних зразків, затверджених імперською владою»?


варіанти відповідей

А Уніфікація

Б бюрократизація

В денаціоналізація

Г демократизація

Запитання 4

Коли відбувалися події, про які йдеться у наведеному уривку: «Австрійська імператриця ... та її син ... провадили «модну» тоді серед європейських монархів політику просвітництва ... Головним напрямком їхньої політики в Галичині було ослаблення позицій польської шляхти»?


варіанти відповідей

А 50—60 рр. XVIII ст.

Б 70—80 рр. XVIII ст.

В 1810—1815 рр.

Г 1848-1849 рр.

Запитання 5

Укажіть ім’я та прізвище діяча, пропущене в наведеному уривку.

«Під покровительством перемишльського єпископа ... зібрався гурт патріотично налаштованих греко-католицьких священиків: Іван Могильницький, Йосип Лозинський, Йосип Левицький, Іван Лаврівський».


варіанти відповідей

А Маркіян Шашкевич

Б Яків Головацький

В Іван Котляревський

Г Михайло Левицький

Запитання 6

Про наслідок якої події йдеться в історичному джерелі:

«Російська інтелігенція, яка говорила тоді польською, німецькою або церковнослов’янською мовами, теж засудила новий дух. Найсуворішим було те, що її видання викликало переслідування з боку уряду і владної ієрархії: трьох згаданих хлопців віддали ще 1838 р. під суворий поліцейський нагляд, а після закінчення греко-католицької семінарії їм відмовили в духовному сані»?


варіанти відповідей

А Діяльність просвітницького гуртка в Перемишлі

Б відкриття Руського інституту при Львівському університеті

В видання першої в Галичині граматики української мови «Граматика язика славено-руського»

Г видання альманаху «Русалка Дністровая»

Запитання 7

Укажіть організацію, якій належить відозва до народу в першій половині XIX ст.

«Але тепер, коли для всіх спалахнуло сонце свободи, прокинувся і наш український лев і чудове нам передбачає майбутнє. Встаньте, брати, але не до сварки і негоди! Будьте тим, ким бути можемо, будьте — Народом!»


варіанти відповідей

А Головна Руська Рада

Б «Руська трійця»

В Рада Народова

Г «Руський собор»

Запитання 8

Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела:

«За відомостями, які до нас надійшли, депутат рейхстагу... в деяких громадах провів нові громадські вибори, а в горах нібито він роз’яснив місцевому населенню, що ліси і полонини належать їм... та що наступного року будуть усі звільнені від податків»?


варіанти відповідей

А Устим Кармелюк

Б Лук’ян Кобилиця

В Олекса Довбуш

Г Мирон Штолюк

Запитання 9

До складу "Руської трійці" входиливаріанти відповідей

 І. Могильницький

 М. Шашкевич

М. Левицький

 І. Вагилевич

Г. Яхимович

 Я. Головацький

Запитання 10


Яка з економічних особливостей НЕ характерна західноукраїнським землям у складі Австрійської імперії?


варіанти відповідей


А  центр фабрично-заводської промисловості

Б місце збуту промислових товарів


В ремісничо-мануфактурне виробництво

Г джерело дешевої сировини

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест