18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Захист лабораторної роботи "Визначення питомого опору провідника"

Додано: 22 квітня 2020
Предмет: Фізика, 10 клас
9 запитань
Запитання 1

Електричним струмом у металах називають напрямлений рух .... під дією електричного поля.     

варіанти відповідей

іонів

іонів і електронів

термоелектронів

вільних електронів

Запитання 2

Якщо при проходженні електричного струму через провідник на ньому виділяється тепло то опір такого провідника називають ... Одиниця вимірювання ...

варіанти відповідей

реактивним, Ом

активним, Ом

питомим Ом*м

активним, Ом*м

Запитання 3

Фізична величина, яка показує опір провідника довжиною один метр та площею поперечного перерізу один метр квадратний , виготовленого із заданої речовини  називається... опором

варіанти відповідей

питомим

активним

реактивним

Запитання 4

Оберіть, від яких величин залежить активний опір

варіанти відповідей

напруги

довжини провідника

сили струму

матеріалу провідника

площі поперечного перерізу провідника

Запитання 5

Якщо силу струму, що тече по провіднику зменшиться у 2 рази. Як зміниться активний опір провідника?

варіанти відповідей

Зменшиться у двічі

збільшиться у двічі

не зміниться

Запитання 6

Як зміниться опір провідника, якщо його площу поперечного перерізу збільшити?

варіанти відповідей

збільшиться

зменшиться

не зміниться

Запитання 7

Як зміниться опір провідника, якщо довжину провідника збільшити у 8 разів, а площу перерізу збільшити у 2?

варіанти відповідей

збільшиться у 16 разів

зменшиться у 4 рази

збільшиться у 4 рази

збільшиться у 10 разів

Запитання 8

як зміниться опір провідника, якщо масу провідника збільшити у 2 рази, а густину речовини у 4 рази зменшити?

варіанти відповідей

збільшиться у 8 разів

зменшиться у 8 разів

збільшиться у 2 рази

зменшиться у 2 рази

Запитання 9

Як зміниться сила струму, якщо напругу на кінцях провідника збільшити у тричі?

варіанти відповідей

збільшиться у тричі

зменшиться у тричі

не зміниться

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест