13 травня о 18:00Вебінар: Як навчати майбутніх програмістів: практичні кейси для уроків інформатики

Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Прискорення вільного падіння

Варіант 2

Додано: 23 квітня 2020
Предмет: Фізика, 9 клас
Тест виконано: 106 разів
9 запитань
Запитання 1

Формула для розрахунку прискорення вільного падіння на поверхні Землі має вигляд:

варіанти відповідей

F = G (m1m2) / r2

F = ma

F1 = - F2

g = GM3 / R32

Запитання 2

Явище всесвітнього тяжіння полягає в тому, що

варіанти відповідей

Всі тіла у Всесвіті мають вагу

Між усіма тілами у Всесвіті діють сили гравітаційного притягання

Між усіма тілами у Всесвіті діють електричні сили

Всі тіла у Всесвіті складаються з молекул та атомів

Запитання 3

На рисунку показано розташування трьох невеликих тіл масами m1, m2, m3.Сила взаємодії тіла 3 з тілами 1 і 2 спрямована уздовж стрілки

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 4

При збільшенні відстані між двома матеріальними точками сила взаємодії між ними

варіанти відповідей

Не змінюється

Зменшується

Збільшується

Може як збільшитися, так і зменшитися, в залежності від швидкості зміни відстані

Запитання 5

Прискорення вільного падіння на поверхні планети залежить

варіанти відповідей

Тільки від радіуса планети

Тільки від маси планети

Від радіуса і маси планети

Від швидкості руху планети

Запитання 6

Сила гравітаційного тяжіння людини масою 75 кг, що знаходиться на поверхні Землі, до Землі приблизно дорівнює

варіанти відповідей

0 Н

7,5 Н

75 Н

750 Н

Запитання 7

Визначте значення сили взаємного притягання двох кораблів, віддалених один від одного на 100 м, якщо маса кожного з них 10 000 т.

варіанти відповідей

0,667 Н

6,67 Н

66,7 Н

667 Н

Запитання 8

Визначте масу Венери, якщо відомо, що її радіус становить 6,1·106 м, а прискорення вільного падіння на поверхні Венери має значення 8,75 м/с2.

варіанти відповідей

488 кг

4,88 ⋅ 1023 кг

4,88 ⋅ 1024 кг

48,8 ⋅ 1024 кг

Запитання 9

На якій висоті (в км) над поверхнею Землі прискорення вільного падіння в 16 разів менше, ніж на земній поверхні? Радіус Землі 6400 км.

варіанти відповідей

102400 км

25600 км

19200 км

400 км

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест