18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Тематична робота "Рух і взаємодія. Закони збереження. Частина 1"

Додано: 22 квітня 2020
Предмет: Фізика, 9 клас
Тест виконано: 18 разів
8 запитань
Запитання 1

Гравітаційну сталу позначають символом...

варіанти відповідей

а)...F

б)...a

в)....g

г)....G

д)...ϑ

Запитання 2

Векторну фізичну величину, яка визначається відношенням зміни швидкості руху тіла до інтервалу часу, протягом якого ця зміна відбулася, називають...

варіанти відповідей

а)...прискоренням

б)...миттєвою швидкістю

в)...переміщенням

г)...швидкістю

Запитання 3

Яка з наведених формул виражає другий закон Ньютона?

варіанти відповідей

а)...1

б)...2

в)...3

г)...4

Запитання 4

Залежність проекції швидкості руху тіла від часу має вигляд: ϑх = 8 - 4t. Проекції початкової швидкості і прискорення руху тіла відповідно дорівнюють...

варіанти відповідей

а)...8 м ∕ с і 4 м ∕ с2

б)...8 м ∕ с і - 4 м ∕ с2

в)...4 м ∕ с і 8 м ∕ с2

г)...- 4 м ∕ с і 8 м ∕ с2

Запитання 5

На малюнку схематично зображено графік залежності проекції швидкості руху автомобіля від часу. Яка з ділянок графіка відповідає руху автомобіля під дією сил, рівнодійна яких дорівнює нулю?

варіанти відповідей

а)...І

б)...ІІ

в)...ІІІ

г)...ІІ і ІІІ

Запитання 6

Літак перед зльотом набув швидкості 50 м ∕ с. Визначити довжину злітної смуги, якщо він рухався з прискоренням 1,25 м ∕ с2.

варіанти відповідей

а)...20 м

б)...100 м

в)...1 000 м

г)...500 м

Запитання 7

Під дією сили 2,5 кН швидкість автомобіля масою 5 т зросла від 15 м ∕ с до

20 м ∕ с. Вважаючи рух рівноприскореним, визначити прискорення і час руху автомобіля. На автомобіль діє сила опору 2 кН.

варіанти відповідей

а)...0,1 м ∕ с2 і 50 с

б)...0,5 м ∕ с2 і 10 с

в)...0,1 м ∕ с2 і 0,5 с

Запитання 8

З балкона хлопчик кинув м'яч в горизонтальному напрямку з швидкістю 3 м ∕ с. В момент падіння на землю швидкість м'яча становила 5 м ∕ с. Визначити час падіння м'яча. Силою опору повітря знехтувати.

варіанти відповідей

а)...0,16 с

б)...0,4 с

в)...0,58 с

г)...0,34 с

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест