Закони оптики

Додано: 26 листопада 2023
Предмет: Фізика, 9 клас
18 запитань
Запитання 1

 Кут між падаючим променем і поверхнею, яка відбиває, дорівнює 30о Чому дорівнює кут відбивання променя? 

варіанти відповідей

30о

60о

45о

15о

Запитання 2

Кут між падаючим і відбитим променем становить 80°. Кут падіння світла дорівнює...

варіанти відповідей

80о

20о

40о

45о

Запитання 3

Сонячні затемнення бувають, коли....

варіанти відповідей

тінь від Сонця падає на Землю

тінь від Місяця падає на Сонце

тінь від Місяця падає на Землю

тінь від Землі падає на Місяць

Запитання 4

Чим менша швидкість поширення світла в середовищі, тим ...

варіанти відповідей

меншою є оптична густина середовища

більшою є оптична густина середовища

однаковою є оптична густина середовища

визначити неможливо

Запитання 5

Причина заломлення світла:

варіанти відповідей

визначити неможливо

 інтенсивність світла

зміна швидкості поширення світла при переході із одного середовища до іншого

енергія світла

Запитання 6

Назвіть кут заломлення

варіанти відповідей

∠α

∠β

∠ γ

∠О

Запитання 7

Плоске дзеркало дає нам ........ зображення предмета

варіанти відповідей

дійсне

уявне

невідоме

дійсно-уявне

Запитання 8

Кут заломлення - це кут між ...

варіанти відповідей

падаючим променем і відбитим променем.

 падаючим променем і перпендикуляром в точку падіння променя.

заломленим променем і лінією межі середовищ.

перпендикуляром і заломленим променем.

Запитання 9

Промінь світла падає з повітря у воду під кутом 60°. Кут між відбитим і заломленим променями становить 80°. Обчисліть кут заломлення променя.

варіанти відповідей

30о

40о

50о

60о

Запитання 10

Де застосовується явище повного внутрішнього відбивання світла?

варіанти відповідей

волоконна оптика

фотографія

обробка коштовних каменів

Запитання 11

Абсолютний показник заломлення середовища показує

варіанти відповідей

у скільки разів швидкість світла у середовищі більша ніж у вакуумі

на скільки разів швидкість світла у середовищі менша ніж у вакуумі

у скільки разів швидкість світла у середовищі менша ніж у вакуумі

на скільки разів швидкість світла у середовищі більша ніж у вакуумі

Запитання 12

Якщо промінь світла переходить у середовище з більшою оптичною густиною, то кут заломлення є

варіанти відповідей

меншим від кута падіння

більшим від кута падіння

рівним куту падіння

рівним куту відбивання

Запитання 13

Якщо промінь світла переходить у середовище з меншою оптичною густиною, то кут заломлення є

варіанти відповідей

меншим від кута падіння

більшим від кута падіння

рівним куту відбивання

рівним куту падіння

Запитання 14

Свічка розташована на відстані 40 см від плоского дзеркала.

Яка відстань між свічкою і її зображенням ?

варіанти відповідей

40 см

40 дм

80 см

80 дм

Запитання 15

Дівчинка розташована 2 м перед дзеркалом. Потім вона підійшла на 80 см ближче. Яка відстань від дівчинки до її зображення ?

варіанти відповідей

1 м 20 см

80 см

2 м 40 см

1 м 60 см

Запитання 16

Ви прямуєте до дзеркальної поверхні зі швидкістю 2 м/с.

З якою швидкістю ви наближаєтесь до свого зображення ?

варіанти відповідей

1 м/с

2 м/с

3 м/с

4 м/с

Запитання 17

Скільки зображень дають два плоскі дзеркала, якщо кут між ними 45о ?

варіанти відповідей

два

чотири

шість

сім

вісім

Запитання 18

На якому рисунку зображено правильний хід променів: повітря -скляна призма - повітря?

варіанти відповідей

на жодному

на першому

на другому

на третьому

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест