Закони відбивання світла

Додано: 24 січня
Предмет: Фізика, 11 клас
30 запитань
Запитання 1

На якій схемі правильно зображено промінь світла, відбитий плоским дзеркалом?

варіанти відповідей
Запитання 2

Які властивості має зображення, утворене плоским дзеркалом?

варіанти відповідей

Зображення завжди реальне і перевернуте

Зображення реальне і розташоване перед дзеркалом

Розмір зображення менший за об'єкт

Розмір зображення більший за об'єкт

Зображення завжди уявне і пряме

Запитання 3

Де знаходиться зображення предмета, якщо предмет поставити на відстанні 30 см перед плоским дзеркалом?

варіанти відповідей

30 см перед дзеркалом

30 см за дзеркалом

на дзеркальній поверхні

на довільній відстані від дзеркала

Запитання 4

Висота предмета 15 см. Якою буде висота його зображення, утвореного плоским дзеркалом?

варіанти відповідей

дорівнює 15 см

незалежить від висоти об'єкта

менше 15 см

більше 15 см

Запитання 5

Чому на фургоні швидкої допомоги слово «AMBULANCE» написано саме так?

варіанти відповідей

Це робиться для того, щоб слово виглядало правильно, якщо дивитися в дзеркало заднього виду.

Це вибір дизайну, зроблений виробниками швидкої допомоги для візуальної привабливості.

Це робиться для того, щоб ввести в оману інших водіїв та пішоходів з метою безпеки.

Це традиція служби екстреної медичної допомоги без особливих причин

Запитання 6

Котик розглядає своє відображення у дзеркалі. На скільки зміниться відстань між котиком та його зображенням, якщо дзеркало відсунути ще на 8,5 см?


варіанти відповідей

17 см

8,5 см

нічого не зміниться

34 см

Запитання 7

Укажіть кут відбиття променя від площини плоского дзеркала, якщо кут падіння α=49°  


варіанти відповідей

49°   

24,5°   

41°  

98°

Запитання 8

Тіло, що світиться та розмірами якого в умовах даної задачі можна знехтувати, це


варіанти відповідей

джерело світла

точкове джерело світла

протяжне джерело світла

потік світла

промінь світла

світловий пучок

Запитання 9

На плоске дзеркало падає промінь світла. Укажіть, чому дорівнює кут падіння, якщо кут між відбитим променем та поверхнею дзеркала становить γ=67°.


варіанти відповідей

23°

33,5°

46°

33°

67°

Запитання 10

Укажіть усі рисунки, на яких відбитий промінь побудований неправильно:


варіанти відповідей

2,3,4

1,3

1,2,4

на всіх рисунках неправильно

3,4

1,3,4

Запитання 11

Відбивання, при якому падаючі на пласку поверхню промені світла відбиваються у різних напрямках, називається


варіанти відповідей

розсіяним

недзеркальним

неправильним

дифузним

дзеркальним

непрямим

Запитання 12

Укажіть явища, що доводять прямолінійність поширення світла


варіанти відповідей

місячне затемнення

сонячне затемнення

всі наведені приклади

лише наявність тіней і півтіней у освітлених тіл

Запитання 13

Чітка тінь від предмета на екрані буде, якщо розмір джерела світла


варіанти відповідей

більше розмірів екрану

значно менше відстані від джерела до екрану

значно більше в порівнянні з відстанню до екрану


куди більше розмірів самого предмета

Запитання 14

Якою цифрою позначено зображення предмета АВ?


варіанти відповідей

1

2

3

жодного правильного

1 і 3

Запитання 15

Які із зазначених на малюнку поверхонь дзеркальні?


варіанти відповідей

1 і 3

2 і 4

3 і 4

2 і 3

1 і 2

Запитання 16

Кут між падаючим та відбитим променями дорівнює 40°. Яким буде кут падіння, якщо кут відбиття зменшиться на 10°?


варіанти відповідей

10°

30°

25°

20°

Запитання 17

Кут падіння світлового променя дорівнює 35°. Чому дорівнює кут між падаючим та відбитим променями?


варіанти відповідей

35°

70°

55°

110°

Запитання 18

Котик наближається до дзеркала зі швидкістю 9 м/с. З якою швидкістю він наближається до свого зображення?


варіанти відповідей

9 м/с

18 м/с

4,5 м/с

13,5 м/с

Запитання 19

Яке явище пояснюють повним відбиванням світла?

варіанти відповідей

сонячне затемнення

забарвлення крила метелика

утворення веселки

поширення світла у світловоді

Запитання 20

Граничний кут відбивання світла на межі двох середовищ визначається як ...

варіанти відповідей

відношення косинусів кута падіння та кута заломлення

відношення синусів кута падіння та кута заломлення

кут падіння дорівнює куту відбивання

арккосинус відношення показників заломлення

арксинус відношення показників заломлення

такого кута не існує

Запитання 21

Знайти показник заломлення середовища, якщо кут падіння дорівнює 45 градусам, а кут заломлення - 30 градусам.

варіанти відповідей

1,4

1,2

1

0,8

0,6

0,4

Запитання 22

Як записують ІІ закон заломлення світла?

варіанти відповідей

α = β

n = Sinα/Sinβ

n = Sinα/Sinγ

n = Sinφ/Sinβ

Запитання 23

Що є причиною утворення веселки?

варіанти відповідей

поглинання

заломлення

відбивання

випаровування

Запитання 24

Промінь світла падає на межу поділу двох середовищ. Кут падіння 30°, кут між відбитим і заломленим променями - 130°. Знайти кут заломлення.

варіанти відповідей

30°

20°

50°

90°

120°

10°

Запитання 25

Внаслідок збільшення кута падіння світла кут заломлення ...

варіанти відповідей

зменшується

збільшується

не змінюється

Запитання 26

При переході в оптично менш густе середовище заломлений промінь ...

варіанти відповідей

наближається до межі поділу середовищ.

наближається до перпендикуляра, проведеного до межі поділу в точку падіння променя.

ковзає вдовж межі поділу середовищ.

ковзає вдовж перпендикуляра до межі поділу.

Запитання 27

Визначте кут відбивання, якщо кут між падаючим та відбитим променями 90°. 

варіанти відповідей

30°

60°

 

90°              

45°

Запитання 28

На яких рисунках зображено промінь світла, що переходить із середовища

з більшою оптичною густиною в середовище з меншою оптичною густиною? 

варіанти відповідей

1 і 4


2 і 4          

1 і 3 

2 і 3     

Запитання 29

Промінь світла падає під кутом 30° до межі поділу двох прозорих середовищ, кут заломлення становить 40°. Визначте кут між відбитим і заломленим променями.

варіанти відповідей

30°

40°

50°

60°

110°

120°

Запитання 30

Закінчіть речення: "Якщо світло переходить із середовища з більшою оптичною густиною в середовище з меншою оптичною густиною, то в разі досягнення певного граничного кута падіння спостерігається ..."

варіанти відповідей

повне внутрішнє відбивання

повне зовнішнє відбивання

повне внутрішнє заломлення

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест