Узагальнення знань з теми "Закономірності успадкування ознак"

Додано: 15 лютого 2023
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 357 разів
20 запитань
Запитання 1

Особина ,гомозиготна за рецесивним алелем...

варіанти відповідей

Aa

AA

aa

Запитання 2

Сукупність усіх генів організму, які одержані від батьків – це: 

варіанти відповідей

фенотип 

генотип

гомозигота  

гетерозигота

Запитання 3

Особина з генотипом Аа утворює гамети:

варіанти відповідей

тільки а

А, а і Аа

А і а 

тільки А

Запитання 4

У корів безрогість домінує над рогатістю. Як позначаються гомозиготні безрогі корови?

варіанти відповідей

Аа;

АА;

аа;

Запитання 5

Перший закон Менделя називають

варіанти відповідей

 закон розщеплення ознак

закон незалежного комбінування ознак

закон одноманітнотсті гібридів першого покоління

хромосомна теорія спадковості

Запитання 6

Укажіть співвідношення яке характерно для ІІ закону Менделя.

варіанти відповідей

1 : 2 : 2

9 : 3 : 3 : 1

1 : 1

1 : 2 : 1

1 : 3 

3 : 1

Запитання 7

Особина з генотипом АаВВ утворює гамети:

варіанти відповідей

АВ і ав

Тільки АВ

АВ і аВ

АВ,Ав,ав,аВ

Запитання 8

Система зовнішніх і внутрішніх ознак організму,що сформувалися в результаті реалізації спадкової інформації в конкретних умовах середовища...

варіанти відповідей

Генотип

Фенотип

Спадковість

Мінливість

Запитання 9

Форма взаємодії алельних генів, за якої у гетерозиготному організму домінантний алель не повністю пригнічує рецесивний алель, внаслідок чого проявляється проміжний стан ознаки.

варіанти відповідей

повне домінування

неповне домінування


множинний алелізм

Запитання 10

Вкажіть гетерозиготу

варіанти відповідей

 АаВв

  аа

  АА

  аавв

Запитання 11

Схрещування, при якому враховують одну пару ознак – це


варіанти відповідей

моногібридне

дигібридне

полігібридне

немає правильної відповіді

Запитання 12

Третій закон Менделя:

варіанти відповідей

домінування

рощеплення ознак

незалежного комбінування ознак

закон чистоти гамет

Запитання 13

Що означає позначення ♀ :

варіанти відповідей

батьківський організм

материнський організм

батьки

схрещування

Запитання 14

Фізичним мутагенним чинником може бути вплив

варіанти відповідей

вірусів

складників мийних засобів

радіаційного опромінення

бензопірену тютюнового диму

Запитання 15

Збільшення числа хромосом, кратне гаплоїдному набору

варіанти відповідей

гаплоїдія

поліплоїдія

анеуплоїдія

Запитання 16

Визначте, до яких мутагенів можна віднести лікарські препарати


варіанти відповідей

фізичні

хімічні

біологічні

комбіновані

Запитання 17

Укажіть мінливість, яку відносять до спадкової.

варіанти відповідей

модифікаційна

комбінативна

 мутаційна

  сезонна

Запитання 18

Мутагени поділяються на:

варіанти відповідей

фізичні;

хімічні;

біологічні;

механічні;

всі відповіді вірні.

Запитання 19

Г. Мендель сформулював закони спадковості, провівши досліди:

варіанти відповідей

з кукурудзою

з дрозофілою

з житом

з горохом 

Запитання 20

Здатність живих організмів набувати нових ознак і їхніх станів у процесі індивідуального розвитку - це...

варіанти відповідей

спадковість

мінливість

фенотип 

генотип

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест