Закономірності успадкування ознак, 9 клас

Додано: 23 березня 2023
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 204 рази
22 запитання
Запитання 1

Особина ,гомозиготна за рецесивним алелем...

варіанти відповідей

Aa

AA

aa

Запитання 2

Сукупність усіх генів організму, які одержані від батьків – це: 

варіанти відповідей

фенотип 

генотип

гомозигота  

гетерозигота

Запитання 3

Особина з генотипом Аа утворює гамети:

варіанти відповідей

тільки а

А, а і Аа

А і а 

тільки А

Запитання 4

У корів безрогість домінує над рогатістю. Як позначаються гомозиготні безрогі корови?

варіанти відповідей

Аа;

АА;

аа;

Запитання 5

Перший закон Менделя називають

варіанти відповідей

 закон розщеплення ознак

закон незалежного комбінування ознак

закон одноманітнотсті гібридів першого покоління

хромосомна теорія спадковості

Запитання 6

Укажіть співвідношення яке характерно для ІІ закону Менделя.

варіанти відповідей

1 : 2 : 2

9 : 3 : 3 : 1

1 : 1

1 : 2 : 1

1 : 3 

3 : 1

Запитання 7

Особина з генотипом АаВВ утворює гамети:

варіанти відповідей

АВ і ав

Тільки АВ

АВ і аВ

АВ,Ав,ав,аВ

Запитання 8

Система зовнішніх і внутрішніх ознак організму,що сформувалися в результаті реалізації спадкової інформації в конкретних умовах середовища...

варіанти відповідей

Генотип

Фенотип

Спадковість

Мінливість

Запитання 9

Класичним об'єктом для генетичних експериментів Т.Х.Моргана було обрано...

варіанти відповідей

Муху-дрозофілу

Горох посівний

Мокрицю звичайну

Нічну красуню

Запитання 10

При схрещуванні чорного кролика (Аа) з чорним кроликом (Аа) в першому поколінні вийдуть кролики :

варіанти відповідей

 100% чорні

 50% чорних, 50% білих

 75% чорних і 25% білих

Запитання 11

Вкажіть гетерозиготу

варіанти відповідей

 АаВв

  аа

  АА

  аавв

Запитання 12

Схрещування, при якому враховують одну пару ознак – це


варіанти відповідей

моногібридне

дигібридне

полігібридне

немає правильної відповіді

Запитання 13

Третій закон Менделя:

варіанти відповідей

домінування

рощеплення ознак

незалежного комбінування ознак

закон чистоти гамет

Запитання 14

Що означає позначення ♀ :

варіанти відповідей

батьківський організм

материнський організм

батьки

схрещування

Запитання 15

Біологічний мутагенез може відбуватись внаслідок дії

варіанти відповідей

дріжджів

бактерій

вірусів

паразитичних найпростіших

Запитання 16

Фенілкетонурія — спадкова хвороба, пов’язана з порушенням обміну фенілаланіну, що є наслідком рецесивної мутації. Яка ймовірність того, що в гетерозиготних батьків народиться дитина, не хвора на фенілкетонурію?

варіанти відповідей

25%

50%

75%

100%

Запитання 17

Фізичним мутагенним чинником може бути вплив

варіанти відповідей

вірусів

складників мийних засобів

радіаційного опромінення

бензопірену тютюнового диму

Запитання 18

Визначте, до яких мутагенів можна віднести лікарські препарати


варіанти відповідей

фізичні

хімічні

біологічні

комбіновані

Запитання 19

Укажіть мінливість, яку відносять до спадкової.

варіанти відповідей

модифікаційна

комбінативна

 мутаційна

  сезонна

Запитання 20

Г. Мендель сформулював закони спадковості, провівши досліди:

варіанти відповідей

з кукурудзою

з дрозофілою

з житом

з горохом 

Запитання 21

Здатність живих організмів набувати нових ознак і їхніх станів у процесі індивідуального розвитку - це...

варіанти відповідей

спадковість

мінливість

фенотип 

генотип

Запитання 22

На даному малюнку зображена мутація, яка спричинює захворювання

варіанти відповідей

альбінізм

ахондроплазія

полідактилія

Синдром Дауна

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест