Природний добір

Додано: 24 березня 2023
Предмет: Біологія, 9 клас
Копія з тесту: Природний добір
Тест виконано: 104 рази
25 запитань
Запитання 1

Що є елементарною одиницею еволюції?

варіанти відповідей

Популяція

Вид

Екосистема

Особина

Запитання 2

Що є елементарним еволюційним матеріалом?

варіанти відповідей

Клітини

Адаптації

Мутації

Хромосоми

Запитання 3

Що є рушійною силою еволюції?

варіанти відповідей

Мутації

Природний добір

Дегенерація

Ароморфоз

Запитання 4

Оберіть характеристику стабілізуючого добору:


варіанти відповідей

 сприяє зміненню ознаки у певному напрямку

спричиняє вимирання видів

підтримує ознаки в незмінному стані

надає перевагу видам, ознаки яких відхиляються від середніх

Запитання 5

Добре відомо, що комарі, які так набридають нам влітку, кудись діваються на зиму. Тобто їх чисельність в зимовий період зводиться практично до нуля. Як називається таке явище:



варіанти відповідей

Дрейф генів.

Гальмування.

Популяційні хвилі.

Відмирання.

Запитання 6

Укажіть види природного добору

варіанти відповідей

стабілізуючий, рушійний, розриваючий

розриваючий, дизруптивний, свідомий

стабілізуючий, штучний, розриваючий

Запитання 7

Стабілізуюча форма природного добору- це така форма, яка забезпечує:

варіанти відповідей

збереження у часі майже не змінного генофонду за відносно сталих умов середовища;

зміни генофонду і збереження тих мутацій, що виявились корисними в нових умовах;

збереження проявів модифікаційної мінливості

за якого зберігаються корисні ознаки і елімінуються особини з проміжним значенням ознаки.

Запитання 8

Поява комах, стійких до дії інсектицидів, є прикладом добору:

варіанти відповідей

рушійного

дизпрутивного

стабілізуючого

Запитання 9

Походження горил і шимпанзе від одного спільного предка є прикладом дії добору:


варіанти відповідей

стабілізуючого

дизруптивного

рушійного

Запитання 10

Встановіть відповідність між видами природного добору і малюнками

варіанти відповідей

1 - рушійний 2 - дизруптивний 3 - стабілізуючий

1 - стабілізуючий 2 - дизруптивний 3- рушійний

1 - дизруптивний 2 - рушійний 3 - стабілізуючий

1 - стабілізуючий 2 - рушійний 3 - дизруптивний

Запитання 11

До утворення двох різних видів одночасно може привести такий вид природного добору як

варіанти відповідей

стабілізуючий

рушійний

дизруптивний

Запитання 12

Виживають і розмножуються особини з середнім проявом ознак. Про який вид природного добору іде мова


варіанти відповідей

стабілізуючий

рушійний

дизруптивний

Запитання 13

Виживають і розмножуються особини з усіма крайніми відхиленнями ознаки. Це вид природного добору


варіанти відповідей

стабілізуючий

рушійний

дизруптивний

Запитання 14

Ця форма природного добору діє при умові повільних змін середовища.

Призводить до появи нового середнього значення


варіанти відповідей

стабілізуючий

рушійний

дизруптивний

Запитання 15

Сильні вітри та снігопади у Америці привели до загибелі багатьох горобців із довгими і короткими крилами.

 Особини з середніми крилами вижили. Який це вид природного добору?

варіанти відповідей

стабілізуючий

рушійний

дизруптивний

Запитання 16

На океанічних островах, які часто продуваються вітрами, переважають види комах з недорозвиненими або відсутніми крилами та сильно розвинутими крилами.

Такі форми дозволяють вижити і розмножуватися.

Комами із середнім розміром крил відносяться вітром в океан. Який це вид добору


варіанти відповідей

стабілізуючий

рушійний

дизруптивний

Запитання 17

Під час заселення ґрунту як середовища життя у різних неспоріднених груп тварин кінцівки перетворилися на копальні. Який вид добору сприяв цьому? 

варіанти відповідей

стабілізуючий

рушійний

дизруптивний

Запитання 18

На сінокосах отримують переваги ті рослини, що встигають зацвісти і утворити насіння до косовиці, та ті що утворюють насіння в кінці літа, після косовиці.


варіанти відповідей

стабілізуючий

рушійний

дизруптивний

Запитання 19

Чим більше пташенят в гнізді, тим важче їх вигодовувати.

В результаті найбільш пристосованими виявляються особини із середньою плодючістю. Для якого виду природного добору характерне таке явище?

варіанти відповідей

стабілізуючий

рушійний

дизруптивний

Запитання 20

В умовах функціональної непридатності органу, цей вид природного добору сприяє його редукції (втрата крил у птахів і комах, пальців у копитних, кінцівок у змій.

варіанти відповідей

стабілізуючий

рушійний

дизруптивний

Запитання 21

Що є елементарним чинником еволюції?

варіанти відповідей

Ізоляція

Панміксія

Природний добір

Мутація

Запитання 22

Що є елементарним еволюційним матеріалом?

варіанти відповідей

Клітини

Адаптації

Мутації

Хромосоми

Запитання 23

Розділення популяцій одного виду через виникнення між ними бар'єрів - який це вид еволюційного фактору?


варіанти відповідей

 ізоляція

дрейф генів

мутація

популяційні хвилі

Запитання 24

Спосіб видоутворення, в результаті якого нові форми організмів виникають внаслідок розриву ареалу та ізоляції окремих популяцій -



варіанти відповідей

поліплоїдія

екологічний

гібридизація

географічний

Запитання 25


Еволюційні процеси на рівні популяції

варіанти відповідей

макроеволюція

мікроеволюція

дегенерація

еволюція

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест