18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Залізо: фізичні і хімічні властивості

Додано: 24 січня 2020
Предмет: Хімія, 11 клас
Тест виконано: 48 разів
11 запитань
Запитання 1

Природне залізо складається з чотирьох стабільних ізотопів: 54Fe (ізотопна поширеність 5,845%), 56Fe (91,754%), 57Fe (2,119%) і 58Fe (0,282%). Також відомо понад 20 нестабільних ізотопів заліза з масовими числами від 45 до 72, найстійкіші з яких — 60Fe (період напіврозпаду за уточненими в 2009 році даними становить 2,6 мільйона років), 55Fe (2,737 року), 59Fe (44,495 доби) і 52Fe (8,275 години); інші ізотопи мають період напіврозпаду менше 10 хвилин. Укажіть число нейтронів у ядрі ізотопу 60Fe .


варіанти відповідей

А. 30

Б. 26

В. 34

Запитання 2

Укажіть протонні числа хімічних елементів, що належать до одного ряду:

варіанти відповідей

А. 33 і 26

Б. 26 і 18

В. 19 і 26

Запитання 3

Укажіть електронну формулу металу:

варіанти відповідей

А. 1s22s22p63s23p63d64s2

Б. 1s22s22p63s2

В. 1s22s22p63s23p63d6

Запитання 4

Укажіть, на підставі якої характеристики укладено перелік хімічних елементів : Скандій, Ванадій, Манган,Ферум, Нікол:

варіанти відповідей

А. елементи однієї групи

Б. елементи однієї підгрупи

В. утворюють основні оксиди

Запитання 5

Відносна молекулярна маса гідроксиду елемента VIII групи, побічної підгрупи дорівнює 107.Елемент у гідроксиді має валентність ІІІ. Назвіть елемент, складіть формулу гідрату його оксиду.

варіанти відповідей
Запитання 6

Відновіть електронні формули атомів, що мають закінчення 3s23p63d64s2 i 2s22p4 . Напишіть рівняння реакції між простими речовинами, утвореними цими атомами. Який вид хімічного зв'язку має утворена сполука?

варіанти відповідей

А. ковалентний неполярний зв'язок

Б. металевий зв'язок

В. йонний зв'язок

Запитання 7

Залізо може взаємодіяти з речовинами:

1. розбавлена сульфатна кислота

2. барій нітрат

3. купрум (ІІ) сульфат

4. натрій нітрат

5. аргентум(І)нітрат

6. магній хлорид

варіанти відповідей

А. 1,3,5

Б. 2,4,6

В. 1,4,6

Запитання 8

Електронна формула катіону Феруму (3+)

варіанти відповідей

А. 1s22s22p63s23p63d5 4s0

Б. 1s22s22p63s23p63d6 4s2

В.1s22s22p63s23p63d6 4s0

Запитання 9

Визначте подані пари йонів , які не можуть знаходитись одночасно в розчині.

варіанти відповідей

А. 3Ba2+ i 3PO43-

Б. Fe3+ i 3OH-

В. Fe2+ i SO42-

Запитання 10

Укажіть схему реакції йонного обміну в водному розчині, під час якої утворюється осад.

варіанти відповідей

А. AgNO3 + KCl →

Б. H3PO4 + KOH →

В. Fe( OH )3 + HCl →

Запитання 11

Використовуючи метод електронного балансу, перетворить схему реакції Fe + HCl → FeCl2 + H2 на хімічне рівняння і вкажіть коефіцієнт перед формулою відновника.

варіанти відповідей

А. 1

Б. 2

В. 3

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест