Основи трудового законодавства. Охорона праці.

Додано: 24 вересня 2020
Предмет: Правознавство, 10 клас
Тест виконано: 219 разів
11 запитань
Запитання 1

На які об'єкти поширюється чинність Закону “Про охорону праці” й Кодексу законів про працю України?

варіанти відповідей

На підприємства й організації державної форми власності

Тільки на промислові підприємства будь-якої форми власності

На підприємства невиробничої сфери залежно від виду діяльності

На всі підприємства, організації, незалежно від форми власності й видів їхньої діяльності 

Запитання 2

З яких документів складається Законодавство України про «Охорону праці»?

варіанти відповідей

Закону України "Про охорону праці"

Закону України "Про пенсійне забезпечення"

Закону України "Про пожежну безпеку

Закону України «Про адміністративні правопорушення»

Запитання 3

 Охорона праці - це:

варіанти відповідей

Система заходів, спрямована на запобігання травматизму на виробництві.

Система правових, суспільних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров'я та працездатності людини у процесі праці.

Система лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на збереження здоров'я та працездатності людини у процесі праці.

Система заходів, спрямованих на збереження здоров'я та працездатності людини у процесі праці

Запитання 4

Управління охороною праці в цілому на підприємстві здійснює:

варіанти відповідей

Заступник керівника підприємства

Керівник підприємства

Представники Фонду соціального страхування

Керівник служби охорони праці.

Запитання 5

Чи проводиться інструктаж з працівниками і який при порушенні вимог нормативноправових актів з охорони праці, що призвели до травм, аварій, пожеж тощо?

варіанти відповідей

Так, позаплановий

Так, вступний.

Так, цільовий.

Ні, проводиться розслідування

Запитання 6

Документальне оформлення інструктажу на робочому місці - це:

варіанти відповідей

Видача посвідчення.

Запис у журналі з двома підписами, датою і змістом інструктажу

Запис у журналі.

Оформлення не передбачається

Запитання 7

Після якого виду інструктажу новоприйняті працівники допускаються до роботи?

варіанти відповідей

Вступного

Позапланового

Первинного інструктажу на робочому місці;

Цільового. 

Повторного

Запитання 8

Яка періодичність проведення повторного інструктажу?

варіанти відповідей

1 раз на рік

1 раз на місяць

1 раз на 3 місяці з підвищеною небезпекою

1 раз на 4 місяці

1 раз на 6 місяців на інших роботах

Всі відповіді правильні.

Запитання 9

Що таке побутова травма?

варіанти відповідей

Травма, що сталася з працівником під час проїзду на роботу в громадському транспорті

Травма, що сталася з працівником під час проїзду на роботу на транспортному засобі підприємства

Травма, що сталася з працівником на робочому місці

Всі відповіді правильні

Правильної відповіді немає

Запитання 10

Що таке виробнича травма?

варіанти відповідей

Травма, що сталася з працівником на території підприємства під час встановлених перерв (технологічних та приймання їжі)

Травма, що сталася з працівником на території підприємства під час встановлених перерв при проведенні спортивних та інших розважальних ігор

Травма, що сталася з працівником під час прямування його пішки до місця роботи чи назад за разовим завданням керівника.

Запитання 11

Угода між працівником і керівником установи, організації при прийнятті на роботу є:

варіанти відповідей

Колективний договір

Трудовий договір;

Правильної відповіді немає

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест