Основи правових знань. Урок узагальнення. Викладач Соловйова О.П.

Додано: 26 жовтня 2020
Предмет: Правознавство, 10 клас
Тест виконано: 267 разів
24 запитання
Запитання 1

Визначте вид соціальних норм, які забезпечуються державним примусом:


варіанти відповідей

корпоративні норми

релігійні норми

норми-звичаї


правові норми

Запитання 2

Галузь права регулює:


варіанти відповідей

однорідну групу суспільних відносин

певне коло державних відносин

визначену сферу суспільних відносин

будь-які відносини, що виникають у державі

Запитання 3

Норма права це:

варіанти відповідей

правила поведінки, що встановлюються та забезпечуються суспільством


правила поведінки, які встановлюються громадськими об'єднаннями 


загальнообов’язкові, формально визначені правила поведінки, що встановлюються державою

Запитання 4

Який нормативний акт є підзаконним:

варіанти відповідей

Кримінальний Кодекс України


Закон України „Про відпустки”

наказ Міністерства освіти і науки України


Запитання 5

Правосуб’єктність складається:


варіанти відповідей

правосвідомості


правової культури


дієздатності


правонаступництва


Запитання 6

Суб'єктами правовідносин є:


варіанти відповідей

громадяни


фізичні, юридичні особи, держава


підприємства, установи, організації


держава, державні органи, органи місцевого самоврядування

Запитання 7

Вкажіть яку функцію виконує право в суспільстві:

варіанти відповідей

історичну


соціологічну

інформативну

регулятивну

Запитання 8

Доповніть фразу "Єдиним джерелом державної влади є...":


варіанти відповідей

держава

нація

органи державної влади

народ

Запитання 9

В Україні найвищою соціальною цінністю є:


варіанти відповідей

права і свободи людини

людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 


недоторканість і безпека


діяльність державного механізму

Запитання 10

В Україні існує:


варіанти відповідей

єдине громадянство


єдине підданство

подвійне підданство

подвійне громадянство

Запитання 11

Доповніть фразу „В Україні гарантується і діє принцип...”:


варіанти відповідей

розподілу влади

верховенства права

прав людини

унітарність держави

Запитання 12

Виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання:

варіанти відповідей

оподаткування

амністій

зміни території

бюджету

Запитання 13

Президент України обирається на:


варіанти відповідей

на 4 роки

на 6 років

на 5 років

на 4, 5 роки

Запитання 14

Зміст права власності:


варіанти відповідей

право володіння та оперативного управління


право користування


право розпорядження


право володіння, користування та розпорядження майном


Запитання 15

Форми права власності:


варіанти відповідей

кооперативна, приватна

кооперативна, державна, приватна

муніципальна, приватна, державна, комунальна


приватна та державна

Запитання 16

Повна дієздатність фізичної особи наступає:


варіанти відповідей

з 14 років

з 16 років

з 18 років

з 21 року

Запитання 17

Часткова цивільна дієздатність - це дієздатність особи:

варіанти відповідей

до 12 років

до 14 років

до 16 років

до 18 років

Запитання 18

Рябченко Ольга (85 років) подала до суду позов про призначення утримання за рахунок доньки. яка про неї не піклується:


варіанти відповідей

позов не буде задоволено, бо донька не повинна цього робити


позов задовольнять, бо це обов'язок доньки


відмолять у позові, бо це сімейні стосунки


Запитання 19

Рудьковський О. забороняв дружині отримати другу вищу освіту, дружина звернулася до суду:


варіанти відповідей

суд задовольнив позов, бо це зачіпає її немайнові права

суд відмовив у позові, бо це загальна сімейна справа

вона не мала права з таких питань звертатися до суду


Запитання 20

Подружжя Федоренко позбавляють батьківських прав. Вкажіть державний орган, який приймає такі рішення:

варіанти відповідей

орган опіки і піклування

суд

прокуратура

поліція

Запитання 21

Принципами правової держави є:

варіанти відповідей

верховенство права

суверенітет держави

соціальна захищеність громадян

членство України в ООН

Запитання 22

За формою територіального устрою Україна є:


варіанти відповідей

конфедерацією;


федерацією;

унітарною державою;

автономною республікою

Запитання 23

Що відноситься до конституційних обов'язків громадянина України?


варіанти відповідей

дотримуватись статуту політичної партії України;


платити податки, збори;


виховувати дітей;


створити сім'ю


Запитання 24

Конституційний склад Верховної Ради України:

варіанти відповідей

350 депутатів; 

400 депутатів

450 депутатів

500 депутатів

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест