11 серпня о 18:00Вебінар: Зберегти креативність: корисні вправи для вчителів та учнів

Застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних явищах. В-1

Додано: 27 квітня
Предмет: Фізика, 9 клас
Тест виконано: 458 разів
20 запитань
Запитання 1

Кінетична енергія тіла ...

варіанти відповідей

... прямо пропорційна до його швидкості.

... прямо пропорційна до квадрата його швидкості.

... обернено пропорційна до його швидкості.

... обернено пропорційна до квадрата його швидкості.

... обернено пропорційна масі тіла

Запитання 2

Як змінюється енергія, якщо брусок рівномірно зісковзує по похилій площині

варіанти відповідей

Потенціальна енергія бруска зменшується

Потенціальна енергія бруска збільшується

Кінетична енергія бруска зменшується

Кінетична енергія бруска збільшується

Потенціальна та кінетична енергії бруска не змінюються

Запитання 3

Як змінюється енергія, якщо брусок, який рухався по гладенькій горизонтальній поверхні, в’їжджає на жорстку ділянку

варіанти відповідей

Потенціальна енергія бруска зменшується

Потенціальна енергія бруска збільшується

Кінетична енергія бруска зменшується

Кінетична енергія бруска збільшується

Потенціальна та кінетична енергії бруска не змінюються

Запитання 4

Коли до пружини підвісили вантаж вагою 90 Н, пружина видовжилась на 0,1 м. Визначіть потенціальну енергію деформованої пружини.

варіанти відповідей

9 Дж.

4,5 Дж.

0, 9 Дж.

0,45 Дж.

Запитання 5

Яку кінетичну енергію має тіло масою 20 кг, якщо воно рухається зі швидкістю 18 км/год?


варіанти відповідей

100 Дж.

250 Дж.

360 Дж.

3,24 Дж.

Запитання 6

Закон збереження та перетворення механічної енергії виконується для:

варіанти відповідей

тіл, що складають замкнену систему й взаємодіють із будь-якими силами

тіл, що складають замкнену систему й взаємодіють тільки із силами тяжіння та пружності

будь-яких тіл

тіл, що складають замкнену систему й взаємодіють тільки із силами тертя

Запитання 7

Кулька без початкової швидкості почала вільно падати з висоти 30 м. На якій висоті її потенціальна енергія відносно поверхні землі буде вдвічі меншою за її кінетичну енергію?

варіанти відповідей

10 м

15 м

20 м

25 м

Запитання 8

Тіло масою 200 г знаходиться на висоті 40 м над поверхнею землі. Обчисліть потенціальну енергію тіла відносно поверхні землі. Вважайте, що g = 10 м/с2.

варіанти відповідей

80 Дж

8 Дж

80 кДж

5 Дж

Запитання 9

Векторна фізична величина, яка дорівнює добутку маси тіла на швидківть його руху називається

варіанти відповідей

швидківть

прискорення

імпульс

енергія

Запитання 10

Яка з поданих фізичних величин є скалярною?

варіанти відповідей

прискорення

швидкість руху

імпульс

енергія

сила

переміщення

Запитання 11

Закінчіть речення: «Реактивний рух виникає під час...»

варіанти відповідей

відштовхування тіл

руху різних частин тіла відносно центру маси тіла

поділу тіла на частини

 відокремлення від тіла частини його маси з певною швидкістю руху відносно частини, що залишилася

Запитання 12

Вкажіть, у яких системах відліку виконується закон збереження імпульсу

варіанти відповідей

 інерціальних

замкнених

неінерціальних

будь-яких.

Запитання 13

Виберіть приклад, який демонструє реактивний рух:

варіанти відповідей

рух кальмара

коливання маятника

 політ метелика

падіння листя з дерев

Запитання 14

Людина зістрибує з візка, що спочатку був нерухомим, зі швидкістю 3 м/с. У якому напрямку і з якою швидкістю почне рухатися візок, якщо його маса вдвічі більша за масу людини?

варіанти відповідей

У напрямку стрибка зі швидкістю 1,5 м/с

Протилежно до напрямку стрибка зі швидкістю 6 м/с

Протилежно до напрямку стрибка зі швидкістю 3 м/с

Протилежно до напрямку стрибка зі швидкістю 1,5 м/с

Запитання 15

Нерухомий човен разом із мисливцем мають масу 250 кг. Мисливець вистрілює з рушниці в горизонтальному напрямку. Яку швидкість буде мати човен після пострілу? Маса кулі 8 г, а її швидкість в початковий момент руху дорівнює 700 м/с.


варіанти відповідей

22,4 м/с

0,05 м/с

0,02 м/с

700 м/с

Запитання 16

М'яч масою 400 г налітає перпендикулярно на стіну зі швидкістю 15 м/с і пружно від неї відбивається. Чому дорівнює імульс сили, що діє на стіну?


варіанти відповідей

6 Н · с

12 Н · с

9 Н · с

60 Н · с

Запитання 17

У візок масою 100 кг, що рухався зі швидкістю 1 м/с, потрапив камінь масою 5 кг, що летів назустріч візку зі швидкістю 40 м/с під кутом 60º до горизонту, та застряг у ньому. З якою швидкістю після цього став рухатися візок?


варіанти відповідей

29 м/с

39 м/с

41 м/с

19 м/с

0 м/с

Запитання 18

Яку роботу треба виконати, щоб однорідний стрижень завдовжки 2 м і масою 100 кг, який лежить на землі, поставити вертикально?

варіанти відповідей

500 Дж

1 кДж

1500 кДж

2 кДж

Запитання 19

Вкажіть середню потужність насоса, який подає 4,5 м3 води на висоту 5 м за 5 хвилин

варіанти відповідей

535 Вт

635 Вт

735 Вт

835 Вт

Запитання 20

Зенітний снаряд, який випущено у вертикальному напрямі, досягнув максимальної висоти і вибухнув. При цьому утворилось три осколки. Перший осколок масою 9 кг відлетів зі швидкістю 60 м/с вертикально вгору, другий, масою 18 кг, — зі швидкістю 40 м/с у горизонтальному напрямі. Третій осколок відлетів зі швидкістю 200 м/с. Вкажіть, чому дорівнює його маса

варіанти відповідей

1,5 кг

2,5 кг

3,5 кг

4,5 кг

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест