Завдання та досягнення сучасної селекції

Додано: 3 травня 2020
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 2299 разів
12 запитань
Запитання 1

Наука, яка замається створенням нових і поліпшення вже існуючих сортів рослин, порід тварин, штамів мікроорганізмів

варіанти відповідей

генетика

екологія

біологія

селекція

Запитання 2

Завдання сучасної селекції

варіанти відповідей

введення в культуру нових видів

штучне одержання мутацій

створення нових міжвидових гібрідів

покращення видового різноманіття

поліпшення існуючих сортів культурних рослин і одомашнених тварин

Запитання 3

Навмисно або випадково завезені види на нове місце в результаті людської діяльності називають

варіанти відповідей

інтродукція

акліматизація

гібрідизація

реакліматизація

Запитання 4

Пріоритетні цілі сталого розвитку для селекції

варіанти відповідей

подолання бідності

вирішення проблеми голоду

підтримання доброго здоров'я

чиста вода

використання відновлюваної енергії

забезпечення життя на землі

усі відповіді вірні

Запитання 5

Видатними помологами і вченими-садівниками України є

варіанти відповідей

В.С. Пустовойт

О.С. Алєксєєва

Л.П. Симиренко, В.Л. Симиренко

М.Ф. Іванов

Запитання 6

Явище кратного збільшення числа хромосом називається

варіанти відповідей

гетерозис

поліплоїдія

імбридінг

аутбридінг

Запитання 7

Один із сучасних методів селекції поліплоїдизація використовується в селекції

варіанти відповідей

тварин

рослин

штамів мікроорганізмів

окремих організмів

Запитання 8

Гібрідізація - метод одержання нащадків внаслідок

варіанти відповідей

схрещування особин одного виду з різними генотипами

штучного одержання мутацій

відбір і збереження особин з цінними для людей ознаками

внаслідок поєднання генетичного матеріалу різних клітин

Запитання 9

Вкажіть причини, які призводять до прояву явища гетерозису

варіанти відповідей

в гетерозиготі рецесивні гени не проявляються

з'являються нові гени

проявляються гени вихідних форм

дві домінантні алелі гена можуть проявитися

Запитання 10

У рослинництві гетерозис використовується для вирощування

варіанти відповідей

пшениці, ячменю, жита

ягідних культур

соняшнику, кукурудзи, цукрового буряка, сорго

огірків, капусти, цибулі

Запитання 11

Конструюванням клітин нового типу на основі їхнього культивування, гідбридизації та реконструкції займається

варіанти відповідей

генна інженерія

генетика

клітинна інженерія

біотехнологія

Запитання 12

Сукупність методик для цілеспрямованого переносу генів від одного виду живих організмів до іншого

варіанти відповідей

генна інженерія

генетика

клітинна інженерія

біотехнологія

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест