9 липня о 18:00Вебінар: Інклюзивна освіта в середній та старшій школі

Займенник

Додано: 29 березня
Предмет: Українська мова, 10 клас
Тест виконано: 292 рази
24 запитання
Запитання 1

Неправильні форми займенників ужито в рядку:

варіанти відповідей

 при нім, нашому, ні з чим, ні перед ким; 

моїм, котрогось, чиєму, казна від чого;

моєму, цього, всіх, чийому, абиякому;

 свойого (своєму, своїм), цеї, їхнєму (їхнім), на їми;

 жоднім, на чийому(чиєму, чиїм), казна-скільки, всяким

Запитання 2

Зворотний займенник в родовому відмінку є в реченні:

варіанти відповідей

Тими співами новимия себе розколишу. 

В собі самому шукай справжніх благ.

Якщо ти звіришся на стихію, то перестанешкерувати собою.

Збери в середині себе свої думки.

Щоб себе переконати, мушу сто волів впрягати.

Запитання 3

Присвійні займенники є в реченні:

варіанти відповідей

Його в обличчя знали вже мільйони. 

І кричала та мати: - Хоч личко його покажіть!

Митцю не треба нагород, його судьба нагородила.

Його ніде на світі вже немає.

І тільки десь Іванова Марічка із того світу кличе його.

Запитання 4

Усі займенникові форми написано правильно в рядку:

варіанти відповідей

ані для кого, нізким, скільки-небудь, абищо; 

нічийого, казна для чого, де-котрий, якийсь;

аби-хто, ні з яким, аніскільки, чий-небудь;

дещо, хтозна чому, аніякий, будь на чому;

 ні з чим, бозна-кому, абикотрий, де в чому.

Запитання 5

Слово що є займенником у реченні:

варіанти відповідей

Хіба не бачите, що вся земля в якімсь чеканні дивнім мліє. 

Знай, що в світі найтяжче — це серце носить студене.

 Так гарно навкруги, що хочеться лягти горілиць і дивитися у небо.

Літо — це теплий вітер, що роздмухує білі хмарки над зеленими осокорами.

Я тобі сказати хочу, друже, що мрій дитячих я не розгубив.

Запитання 6

У всіх реченнях вжито займенники, ОКРІМ:

варіанти відповідей

Я тебе, Славуто мій, слухать не стомивсь. 

Дніпро - це найбільша річка України. 

 Ця квітка завжди хвилює людей.

 І зникне в хмарах твій білий кінь мрій.

Запитання 7

 Допущено орфографічну помилку в словосполученні:

варіанти відповідей

без будь-яких пригод 

хтозна-яка відповідь

чомусь не хочется

ні ким не визнана

Запитання 8

З’ясуйте , яким членом речення виступає виділений займенник  

Добре тому ковалеві, що на обі руки кує.

варіанти відповідей

підмет 

присудок

додаток

означення

обставина

Запитання 9

 У якому рядку всі слова є займенниками?

варіанти відповідей

 він, чорнявий, його, нам;  

 той, цей, пішов, наш, увесь;

вона, чий, деякий, я.

десь, хтось, всякий, ми;

Запитання 10

Усі займенники відмінюються як прикметники в рядку

варіанти відповідей

А. котрий, твій, деякий, інший;

Б. себе, хтось, вони, ніхто;

В. будь - що, вона, наш, всякий;

Г. цей, я, самий, цей.

Запитання 11

Неправильно вжито форму займенника в реченні

варіанти відповідей

А. Їм промовляти душа моя буде.

Б. Завдяки їм змінено хід історії України.

В. Мати пишалася їми за відмінне навчання.

Г. Учителька дорікала їм за недбалість.

Запитання 12

Займенник виконує роль додатка в усіх реченнях, крім

варіанти відповідей

За чужим хмелем що-небудь змелем!

Про що писати, брате мій?

Часом так, хтозна-чого він сердиться.

Нехай в лице мені осінній вітер віє

Запитання 13

Укажіть рядок, у якому всі займенники написані правильно

варіанти відповідей

будь-хто, хто-зна-який, чиїм-небудь

абиким, казна-скільки, комусь

будьякого, який-небудь, де-котрий

ні для чого, ні кому, ні скільки

Запитання 14

Укажіть рядок, у якому в усіх випадках правильно визначено розряд займенника

варіанти відповідей

Твоєму(особовий),деякого (означальний), собою(зворотний)

Ті(вказівний), ніскільки (зворотний), цей(означальний)

Абихто (неозначений ), весь(означальний), нікого(заперечний)

Свого(присвійний), за тим(особовий), хтось (неозначений)

Запитання 15

З’ясуйте, скільки займенників у цьому уривку?

«Я сирота: без матері,

Без батька осталась,

І він один на всім світі,

Один мене любить…»

                (Т. Шевченко)

варіанти відповідей

3

4

5

6

Запитання 16

Визначити рядок, у якому всі займенники стоять у формі орудного відмінка:

варіанти відповідей

ним, ніким, вона, себе

казна-чим, хтозна-яким, тобою, ким

ніщо, чим, ким, ми

моїм, ваш, цей, дехто

Запитання 17

Виділене слово є займенником в рядку:

варіанти відповідей

У небі журавлі, ЩО взяли літо на крила.

Пам'ятаю, ЩО річка звалася Бистриця

Що то за предиво!

Здавалося, ЩО якийсь чарівник убрав дерева в золоті шати.

Запитання 18

Правильно написано всі займенники рядка:

варіанти відповідей

Дехто,ніякий,

скільки-небудь,

абищо

Ніщо,де-котрий,

будь-який, ніскільки

Будь-що,якийсь,

аби-хто,

що-небудь

Нічий,

хто-небудь,

де-який,

будь-чий

Запитання 19

1.Тривалий час у нас жило маля нутрії.

2.Діти назвали його Кузя.

3.Це була кумедна істота, з гостроносою мордочкою, на якій блищали темні намистинки очей.

4. Її тіло було вкрите сіро-жовтою пухнастою шерстю.

Особові займенники в родовому відмінку є в реченні

варіанти відповідей

1,4

2,3

1,2

3,4

Запитання 20

1.Тривалий час у нас жило маля нутрії.

2.Діти назвали його Кузя.

3.Це була кумедна істота, з гостроносою мордочкою, на якій блищали темні намистинки очей.

4. Її тіло було вкрите сіро-жовтою пухнастою шерстю.

Присвійний займенник є в реченні

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 21

Укажіть рядок словосполучень, у кожному з яких займенник третьої особи має приставний н

варіанти відповідей

Зроблено (він), побачив (вони)

Попросив для (вона), зупинився біля ( вони)

Віддав(вони), розбудив(він)

Причесали (вона), милувався (вони)

Запитання 22

Укажіть рядок речень, у яких ужито заперечний займенник із наголосом на першому складі

варіанти відповідей

Ні з ким поговорити. Нікому не сказав.

Нікого не видно. Нічого їсти.

Нікого запросити. Нічого не бачив.

Ніким замінити. Нічого носити.

Запитання 23

Укажіть рядок, у якому в усіх випадках правильно визначено розряд займенника

варіанти відповідей

Твоєму(особовий),деякого (означальний), собою(зворотний)

Ті(вказівний), ніскільки (зворотний), цей(означальний)

Абихто (неозначений ), весь(означальний), нікого(заперечний)

Свого(присвійний), за тим(особовий), хтось (неозначений)

Запитання 24

Укажіть рядок, у якому кожен займенник змінюється за родами, числами, відмінками

варіанти відповідей

Твій, ніякий, ви, чиїм

Абиякого, комусь,себе, що

Весь, скільки, деяким, нічий

Інший, який, такий, цей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест