Збуджений стан атома .Валентність та ступінь окисненя

Додано: 14 вересня 2023
Предмет: Хімія, 11 клас
Тест виконано: 780 разів
12 запитань
Запитання 1

Укажіть рядок, у якому хімічні елементи розташовані за збільшенням кількості електронів на зовнішньому енергетичному рівні.

варіанти відповідей

Cs, Al, Pb, F

Ba, As, Cl, S

Be, B, S, Br

Ca, Si, P, Al

Запитання 2

1.             На зовнішньому енергетичному рівні атома хімічного елемента, що перебуває в основному стані, число неспарених електронів удвічі менше за число спарених. Назва цього елемента:


варіанти відповідей

фосфор

силіцій

сульфур

хлор

Запитання 3

Установіть відповідність між частинкою та її електронною формулою:

Частинка   Електронна формула

 1  атом Nа                         А 1s22s22p63s23p6                                                         

 2  атом Si                           Б 1s22s22p63s23p4

 3  йон Мg2+                        В 1s22s22p63s23p2

 4  йон Сl-                            Г 1s22s22p63s1

                                            Д 1s22s22p6


варіанти відповідей

1Г,2В,3А,4Д

1Г,2Д,3Б,4А

1Г,2В,3Д,4А

1Б,2Г,3Д,4А

Запитання 4

Розташуйте частинки за збільшенням їхніх радіусів:

 А  атом О;

 Б  атом F;

 В  атом S;

 Г  йон  S2-.


варіанти відповідей

  1Б,2А,3В,4Г


 1Г,2А,3В,4Б


 1А,2Б,3Г,4В


 1Г,2В,3А,4Б


Запитання 5

Атом Оксигену приєднав 2 електрони. Укажіть заряд йону Оксигену: 

варіанти відповідей

О - ;   

О + ;    

О2+;   

О2-;   

О3-

Запитання 6

Яка з електронних формул відповідає йону Хлору : Cl-

варіанти відповідей

1s22s22p63s23p5

1s22s22p63s2

1s22s22p63s23p6 

Запитання 7

В основному стані атом Сульфуру проявляє валентність ....

варіанти відповідей

2

4

6

0

Запитання 8

В сполуках йод проявляє валентність:

варіанти відповідей

I,IV,VII,V

III,VI,VII,II

VII,IV

I,III,V,VII

I,II,V,VII

Запитання 9

В якому випадку зображено атом сульфуру, виявляючому валентність IV:

варіанти відповідей

1s22s22p63s23p23p13p1

1s22s22p63s23p13p13p13d1

1s22s22p63s23p23p23p2

1s22s22p63s13p13p13p13d13d1

1s22s22p63s23p2

Запитання 10

Ступінь окиснення атома Фосфору в сполуці Н3РО4 дорівнює:

варіанти відповідей

+ 5

+ 3

0

- 5

Запитання 11

Ступінь окиснення у металів:

варіанти відповідей

додатній і дорівнює валентності

додатній і від'ємний

завжди = 0

завжди + 2

Запитання 12

Встановіть формулу сполукі, у якій масова частка сульфуру 84,2% , карбону 15,8%. Відносна густина сполуки за повітрям 2 ,62.

варіанти відповідей

SC

C2 S

C S 2

S 2C

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест