Змінний струм. Генератори змінного струму.

Додано: 11 грудня 2023
Предмет: Фізика, 11 клас
12 запитань
Запитання 1

Як називаються незгасаючі коливання заряду, напруги та сили струму, які спричинені електрорушійною силою, що періодично змінюється?

варіанти відповідей

вільні електромагнітні коливання

автоколивання

вимушені електромагнітні коливання

гармонічні коливання

Запитання 2

Джерелом змінного струму може бути провідна рамка, яка:

варіанти відповідей

Розміщена в постійному магнітному полі

Обертається в однорідному магнітному полі

Рухається поступально в однорідному магнітному полі

Розміщена в електричному полі

Запитання 3

Як називається джерело електричної енергії, яке створює ЕРС, що періодично змінюється?

варіанти відповідей

генератор змінного струму

ротор

статор

турбогенератор

Запитання 4

Сила струму в нитці розжарення електричної лампи змінюється за законом і=0,14cos100πt. Чому дорівнює амплітудне значення сили струму?

варіанти відповідей

0,14 А

14 А

100 А

1,4 мА

Запитання 5

За якою формулою обчислюється амплітудне значення сили струму?

варіанти відповідей
Запитання 6

У генераторі змінного струму:

варіанти відповідей

Енергія магнітного поля перетворюється на електричну енергію

Механічна енергія перетворюється на електричну

Електрична енергія перетворюється на внутрішню

Внутрішня енергія перетворюється на механічну

Запитання 7

За якою формулою обчислюється магнітний потік?

варіанти відповідей
Запитання 8

Напруга на виході джерела змінного струму змінюється за законом u=28sin100πt. Визначте частоту змінного струму.

варіанти відповідей

50 Гц

5 Гц

100 Гц

28 Гц

Запитання 9

За якою формулою обчислюють миттєве значення сили струму?

варіанти відповідей
Запитання 10

Що зображено на малюнку?

варіанти відповідей

графіки залежності від часу змінної ЕРС e (t) і сили змінного струму i (t)

графіки залежності від часу змінної ЕРС і (t) і сили змінного струму е (t)

графіки залежності від часу періоду Т і сили змінного струму i (t)

Запитання 11

За графіком залежності напруги визначте амплітудне значення напруги та період коливань

варіанти відповідей

75 В; 0,1 с

150 В; 0,2 с

75 В; 0,2 с

150 В; 0,1 с

Запитання 12

Вкажіть формулу для знаходження частоти змінного струму?

варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест