16 червня о 18:00Вебінар: Збереження здоров’я дітей з особливими освітніми потребами

ЗНО 2021. МОВА 11 варіант

Додано: 22 травня
Предмет: Українська мова, 11 клас
Тест виконано: 110 разів
33 запитання
Запитання 1

Усі слова належать до офіційно-ділової лексики в рядку

варіанти відповідей

резолюція, план, постанова, референдум, договори, квитанція

домна, мартен, косовиця, синус, косинус, ядро

меридіан, адвокат, нотаріус, вимпел, дамба, флот

оповідання, повісті, романи, виступи, диспути, статті

Запитання 2

Виділене слово вжито у невластивому йому значенні в реченні

варіанти відповідей

Цей хлопчик має музикальний слух.

Поезія О.Олеся — не просто музикальна — вона просто співуча.

Музикальний репертуар цього театру оперети дуже цікавий.

Г. Сковорода був музикальною людиною і чудовим співаком.

Запитання 3

Літеру И на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

півтора центнер..., два пакет..., три кілометр...    

три кілограм..., два комп’ютер..., чотири велосипед...

чотири портрет..., півтора відсотк..., два словник... 

півтори годин..., тисячі тон..., три гектар...

Запитання 4

Правильну вимову відображає фонетичний запис слів у рядку

варіанти відповідей

залізний [зал'іжний], безжурний [безжурний]

вчишся [вчис':а], на дошці [на дос'ц'і]

схуднути [зхуднути'-'], шо-небудь [шчо небут']

знищити [знищиетие], дзиглик [дзиґлик]

Запитання 5

НЕ відбудеться чергування приголосних при творенні прикметників за допомоги суфікса -ськ- від обох слів рядка

варіанти відповідей

Волга, француз

моряк, ткач

чех, чуваш

аквалангіст, зап’ясток

Запитання 6

Знак м’якшення на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

лял...ці, дон...чин, Онис...ці, гондол...єр

рев...ю, н...юанс, медал...йон, пан...шина

сен...йорита, ін...ший, перевір...те, сяд...те  

Гор...кий, гір...кий, різ...бяр, у бал...ці

Запитання 7

Прочитайте текст і виконайте завдання.

(1) Не вмерла, а буйно росквітла і наша українська мова, наше вірне чудесне слово, яке своїм корінням заходить у глибину життя і проростає в житті як точений жолудь радісно ... в землі. (2) Наше слово, наша дума завжди біля народного серця. (3) Тому й цвітіння слова нашого по-весняному рум’яне і щедре.

Орфографічну помилку допущено в слові -

варіанти відповідей

росквітла

цвітіння

по-весняному

рум’яний

Запитання 8

Прочитайте текст і виконайте завдання.

(1) Не вмерла, а буйно росквітла і наша українська мова, наше вірне чудесне слово, яке своїм корінням заходить у глибину життя і проростає в житті як точений жолудь радісно ... в землі. (2) Наше слово, наша дума завжди біля народного серця. (3) Тому й цвітіння слова нашого по-весняному рум’яне і щедре.

Пунктуаційну помилку допущено в реченні -

варіанти відповідей

1

2

3

у жодному не допущено

Запитання 9

Прочитайте текст і виконайте завдання.

(1) Не вмерла, а буйно росквітла і наша українська мова, наше вірне чудесне слово, яке своїм корінням заходить у глибину життя і проростає в житті як точений жолудь радісно ... в землі. (2) Наше слово, наша дума завжди біля народного серця. (3) Тому й цвітіння слова нашого по-весняному рум’яне і щедре.

Підрядну порівняльну частину має речення -

варіанти відповідей

1

2

3

у жодному немає

Запитання 10

Прочитайте текст і виконайте завдання.

(1) Не вмерла, а буйно росквітла і наша українська мова, наше вірне чудесне слово, яке своїм корінням заходить у глибину життя і проростає в житті як точений жолудь радісно ... в землі. (2) Наше слово, наша дума завжди біля народного серця. (3) Тому й цвітіння слова нашого по-весняному рум’яне і щедре.

У першому реченні замість пропуску можна поставити слово

варіанти відповідей

проростає

вигукає

з’являється

зорить

Запитання 11

Граматичну помилку допущено в реченні

варіанти відповідей

Коли я виходив з дому, мене засліпило яскраве сонце.

Виходячи з дому, мене засліпило яскраве сонце.

Виходячи з дому, я мружився від яскравого сонця.    

Коли світило яскраве сонце, я вийшов з дому.

Яскраве сонце засліпило мене, коли я виходив з дому.

Запитання 12

До спільного роду належать усі іменники рядка

варіанти відповідей

собака, дитина, дівчина, жирафа, малина  

базіка, нероба, каліка, гультіпака, добряга

інженер, директор, секретар, п’яниця, модельєр      

вила, біганина, горошина, черепаха, рука

какаду, нанду, гну, фламінго, киця

Запитання 13

Прийменник У треба писати на місці всіх пропусків у рядку

варіанти відповідей

сидимо ... вагоні, була ... Охтирці, ... садку   

... хатинці, взяла ... нього, на траві ... квітах

як ... сні, ... Америці, ... присмерку     

пішла ... садок, зроблена ... майстерні, побачив ... вікні

... лісі, був ... школі, живе ... Сваляві

Запитання 14

Граматична основа складається з підмета й присудка в реченні

варіанти відповідей

Як люблю тебе, мій рідний краю!  

Ах, з синім небом уже щось діється.

Співалося й снилося мені увечері.     

Любуєшся тихою ніччю, зорями незліченними, місяцем-красенем.

Рослинам, зібраним на Івана Купала, приписували чудодійні властивості.

Запитання 15

Спонукальним є речення

варіанти відповідей

Пташко! Будеш рада теплу і весні, Кинеш жалкувати по долі...

Підтримуємо дух, розбуркуємо душу, Вливаємо огонь в людські чуття...

Ой не сійтесь, сніги, ой не сійтесь, рясні, Не губіть ви останньої слави...

Ах, скільки струн в душі дзвенить!

Ще кажуть, що місто Кремінь заснували українські козаки.

Запитання 16

Правильно поставлені розділові знаки в реченні

варіанти відповідей

На крилах фантазії думки літають в країну ночі там проміння грають, там любо так сяють лагідні веснянії очі.

Розкажи, як за горою сонечко сідає як у Дніпра веселочка воду позичає.

Коли проб’ється там, де ти ходив, новий потік чи встане палац білий, тоді вже ти господарем по цій землі пройдеш.

Коли крізь розпач випнуться надії, і загудуть на вітрі степовім, я твоїм ім’ям радію, і сумую іменем твоїм.

Якщо прийде журба, то не думай її рознести у веселощах бучних, за столом, де веселі друзі твої п’ють гуляють при покликах гучних.

Запитання 17

Правильно подано закінчення всіх іменників у родовому відмінку в рядку

варіанти відповідей

морозу, граму, борту, вальсу

піску, паперу, Парижу, звуку

мосту, портрету, вітру, експорту

Кавказу, інею, абзацу, Бугу

Тетереву, лікарю, Ватикану, Остеру

Запитання 18

Усі приголосні тверді в усіх словах рядка

варіанти відповідей

рибка, акваланг, доріжка

льоля, дорога, тиждень

книга, ручка, собачка

журавель, котик, тигреня

дріт, осінь, повагом

Запитання 19

Другий склад наголошений в обох словах рядка

варіанти відповідей

разом, насамперед

спина, нести

визвольний, новий

одинадцять, завдовжки

кілометр, дочка

Запитання 20

Односкладним є речення

варіанти відповідей

Нема в степових селах розкішних вишняків.

Двори стоять у хуртовині айстр.

Лебеді плавають! Лебеді плавають в місячнім сріблі, в срібнім саду.

Як палає світле листя клена!

Вечірнє сонце наближалося до заходу.

Запитання 21

Однорідні присудки має речення

варіанти відповідей

Навколо лежав широкий степ, своїми квітучими берегами він зливався з велетенським шатром неба.

Якась вона добра була в той день, і її доброта проглядала чи не в кожному слові.

Сріблястою змійкою звивалася по степу річка і губилася за обрієм.

За ними (вербами) стояли віки печалі, віки сподівань, посвисти ординської шаблі, одсвіти татарських вогнищ.

Дивовижні розповіді про дельфінів відомі з прадавніх часів.

Запитання 22

Складнопідрядним з кількома підрядними є речення

варіанти відповідей

Хто хоче, нехай розпитає, як сонце за степом сідає, як жито, мов хвиля, біжить.

Але ж чудно мені: за що так люблю безучасную тую Вкраїну мою.

Може, й тобі, моя панно, колись доведеться згадать тую конвалію, як щастя минеться.

Село вночі свічок не світить, боїться місяця збудити, що жовтим без наймення квітом цвіте в садах, дощем умитий.

Нехай проміння те не гріє, що послала зірка здалека, та до неї лине мрія, ніби світло, тиха і легка.

Запитання 23

Відокремлену прикладку містить речення

варіанти відповідей

Освіжений водами Скрабного, неквапно рушив Лобода лісовою стежиною.

Царя ж везуть, одягнутого в плис, у захолодій капсулі із воску.

Я добре пам’ятаю ту дівчину, дитя з двома кісками.

Я молитись мушу за Україну, за народну душу.

Людина без Вітчизни — соловей без пісні.

Запитання 24

Установіть відповідність між реченням та його характеристикою (розділові знаки пропущено)

Речення                                                                                            

1 Ой чого ти тополенько не цвітеш, чом пожовклу головоньку хилиш, гнеш?                         

2 Візьміть мене сивії хмари на крила свої.                                                                 

3 Я не тебе люблю о ні моя хистка лілеє мій перший і тендітний цвіте.

4 Слухай мабуть так вийшло що всю роботу переробили й не стомилися.

Характеристика

А просте речення з двома рядами звертань

Б просте речення з непоширеним звертанням

В просте речення зі вставним словом

Г просте речення з поширеним звертанням

Д просте речення з довма вставними словами


варіанти відповідей

1Б 2Г 3А 4В

1Г 2Б 3А 4В

1Б 2А 3Г 4В

1Б 2Г 3В 4А

1Б 2Г 3А 4Д

Запитання 25

Установіть відповідність між реченням та відокремленим членом речення (розділові знаки пропущено)

Речення                                                                                                                                   1 Заходили в гавань малі й великі кораблі обходячи маяк.                       

2  Вбрана у бенгальські вогні ялинка вся світилася.                                  

3  І раптом якось несподівано ліс озивається гортанними звуками.

4 Соняшники кивали своїми жовтими круглими повними головами.

Відокремлення

А вставні конструкції

Б однорідні члени

В відокремлене означення

Г уточнювальний член

Д відокремлена обставина


варіанти відповідей

1Д 2В 3Г 4Б

1В 2Д 3Г 4Б

1Д 2Г 3В 4Б

1Д 2В 3Б 4Г

1Д 2В 3Г 4Д

Запитання 26

Установіть відповідність між фразеологічним зворотом та його значенням.

Фразеологічний зворот                   Значення

1 задніх пасти                                     А стало легко, обійшлося

2 наче камінь скотився з душі      Б один на один, сам на сам, тільки вдвох

3  на чотири ока                                 В відстати, бути позаду всіх

4 з лиця землі змести                       Г схуднути, змарніти

                                                                 Д знищити когось, що-небудь

варіанти відповідей

1В 2А 3Б 4Д

1А 2В 3Б 4Д

1В 2Б 3А 4Д

1В 2А 3Д 4Б

1В 2А 3Б 4Г

Запитання 27

Установіть відповідність між типом односкладного речення та прикладом.

Односкладне речення                    Приклад

1 означено-особове                       А Тепер розмовляємо.

2 неозначено-особове                  Б Маслом каші не зіпсуєш.

3 узагальнено-особове                В І немає злого.

4 безособове                                     Г Привезли його.

                                                              Д Багато народу мандрує.

варіанти відповідей

1А 2Г 3Б 4В

1Г 2А 3Б 4В

1А 2Б 3Г 4В

1А 2Г 3В 4Б

1А 2Г 3Б 4Д

Запитання 28

З’ясуйте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).

Як у (1) всій гамі людських почувань кохання є сліпучою вершиною, (2) так і в безкінечних виявах людської душі пісня є тим золотим злитком, (3) виплавленим у горнилі віків жаром сердечним (4) бага­тьох поколінь.

1            А числівник

2            Б займенник

3            В прислівник

4            Г дієприкметник

Д сполучник

варіанти відповідей

1Б 2В 3Г 4А

1В 2Б 3Г 4А

1Б 2Г 3В 4А

1Б 2В 3А 4Г

1Б 2В 3Г 4Д

Запитання 29

Прочитайте текст (цифри у дужках позначають номери рядків) і виконайте завдання.

В української нації є майбутнє!

(1-9) Живемо в добі, коли політики або нічого не знають і не можуть передбачити майбутнє, або безсилі коригувати хід історії, коли закони випливають із несправедливих засад, а якщо і справедли­вими народжуються, то не є чинні, коли церква, виборсавшись із приниження і негації, виконує не духовну, а політичну функцію. Тож на допомогу людям, які зайшли в безвихідь, впали у зневіру, немов у середньовіччі, приходять ворожбити, відьми й упирі, а також змодернізовані види окультних сил, екстрасенси, контактери, інопланетяни. Можливо, вже десь бродить по нашій землі новітній Гришка Распутін...

(10-11) Сповнилась мрія кількох поколінь українців — зруйнованих, знедолених, з’яничарених і вистоялих, сповнилась мрія і мого життя!

(12-18) Так чому ж не перехлюпується через креш моєї душі радість, чом я не сміюся, не плачу з утіхи, чому нині, вихопившись із натовпу, який на майдані перед Верховною Радою кричав і «слава», і «ганьба», — геть подався з площі осамотнений і скулений, мов побитий пес, — я, депутат україн­ського парламенту, член опозиційної Народної Ради, яка виборола для України незалежність, — і в незрозумілому смутку сиджу ось цілу ніч у своєму готельному номері...

(19-29) Я врешті збагнув, від чого мій смуток. Гай-гай, народи Європи в такий безмір віддалилися від нас, немов ті два брати, що полишили третього на степовому розпутті; третього залишили в його національному середньовіччі — з ворожбитами, відьмами й змодернізованими різновидами окультних сил, із не чинними законами, сплюндрованою більшовизмом землею, і розчавленим і пропитим госпо­дарем тієї землі, з ордою неповності в людських душах, — обкраденого і розбудженого. Виборсуйся тепер сам із свого середньовіччя, куди тебе загнала жорстока історія і твої власні добродушність та довірливість, доганяй своїх лукавих братів, що покинули тебе на безволлі і безхліб’ї!

(30-36) Розсвіло надворі: над Києвом із кокона ночі проколюється тихий і погожий осінній ранок 5 вересня 1991 року. І цей величний початок першого дня на вільній Україні раптом додає мені втіхи: ніхто хай не думає, що з якихось там об’єктивних причин ми відкотилися у своєму розвитку на цілі століття, — ми таки знаходимося, якщо брати до уваги історію українського народу, в національному середньовіччі і мусимо знайти в цій реальності найвищий оптимізм.

(37-42) Не винні ми, що залишилися позаду, та винні будемо, якщо не окреслимо чітко місця свого знаходження. Тому я стверджую не з мотивів пісного патріотизму, а з тверезого усвідомлення нашої реальності: українська нація, ще молода і сповнена енергії, вийде дужою із свого середньовіччя, бо так хоче світова гармонія, яка, не буваючи ніколи ущербленою, не зможе обійтися без державного досвіду п’ятдесятимільйонного українського народу.

Речення «Живемо в добі, коли політики або нічого не знають і не можуть передбачити майбутнє, безсилі коригувати хід історії, коли закони випливають із несправедливих засад, а якщо і справедлив народжуються, то не є чинні, коли церква, виборсавшись із приниження і негоції, виконує не духо а політичну функцію» є в тексті

варіанти відповідей

тлумаченням заголовка

тезою автора, яку він має підтвердити або спростувати

формулюванням проблеми, суперечливого питання

фразою автора, яка є істиною (на думку автора тексту)

Запитання 30

Прочитайте текст (цифри у дужках позначають номери рядків) і виконайте завдання.

В української нації є майбутнє!

(1-9) Живемо в добі, коли політики або нічого не знають і не можуть передбачити майбутнє, або безсилі коригувати хід історії, коли закони випливають із несправедливих засад, а якщо і справедли­вими народжуються, то не є чинні, коли церква, виборсавшись із приниження і негації, виконує не духовну, а політичну функцію. Тож на допомогу людям, які зайшли в безвихідь, впали у зневіру, немов у середньовіччі, приходять ворожбити, відьми й упирі, а також змодернізовані види окультних сил, екстрасенси, контактери, інопланетяни. Можливо, вже десь бродить по нашій землі новітній Гришка Распутін...

(10-11) Сповнилась мрія кількох поколінь українців — зруйнованих, знедолених, з’яничарених і вистоялих, сповнилась мрія і мого життя!

(12-18) Так чому ж не перехлюпується через креш моєї душі радість, чом я не сміюся, не плачу з утіхи, чому нині, вихопившись із натовпу, який на майдані перед Верховною Радою кричав і «слава», і «ганьба», — геть подався з площі осамотнений і скулений, мов побитий пес, — я, депутат україн­ського парламенту, член опозиційної Народної Ради, яка виборола для України незалежність, — і в незрозумілому смутку сиджу ось цілу ніч у своєму готельному номері...

(19-29) Я врешті збагнув, від чого мій смуток. Гай-гай, народи Європи в такий безмір віддалилися від нас, немов ті два брати, що полишили третього на степовому розпутті; третього залишили в його національному середньовіччі — з ворожбитами, відьмами й змодернізованими різновидами окультних сил, із не чинними законами, сплюндрованою більшовизмом землею, і розчавленим і пропитим госпо­дарем тієї землі, з ордою неповності в людських душах, — обкраденого і розбудженого. Виборсуйся тепер сам із свого середньовіччя, куди тебе загнала жорстока історія і твої власні добродушність та довірливість, доганяй своїх лукавих братів, що покинули тебе на безволлі і безхліб’ї!

(30-36) Розсвіло надворі: над Києвом із кокона ночі проколюється тихий і погожий осінній ранок 5 вересня 1991 року. І цей величний початок першого дня на вільній Україні раптом додає мені втіхи: ніхто хай не думає, що з якихось там об’єктивних причин ми відкотилися у своєму розвитку на цілі століття, — ми таки знаходимося, якщо брати до уваги історію українського народу, в національному середньовіччі і мусимо знайти в цій реальності найвищий оптимізм.

(37-42) Не винні ми, що залишилися позаду, та винні будемо, якщо не окреслимо чітко місця свого знаходження. Тому я стверджую не з мотивів пісного патріотизму, а з тверезого усвідомлення нашої реальності: українська нація, ще молода і сповнена енергії, вийде дужою із свого середньовіччя, бо так хоче світова гармонія, яка, не буваючи ніколи ущербленою, не зможе обійтися без державного досвіду п’ятдесятимільйонного українського народу.

У реченні «Виборсуйся тепер сам із свого середньовіччя, куди тебе,загнала жорстока історія і власні добродушність та довірливість, доганяй своїх лукавих братів, що покинули тебе на безволлі і  безхліб’ї!» використано художній засіб —

варіанти відповідей

гіперболу

антитезу

алегорію

уособлення

Запитання 31

Прочитайте текст (цифри у дужках позначають номери рядків) і виконайте завдання.

В української нації є майбутнє!

(1-9) Живемо в добі, коли політики або нічого не знають і не можуть передбачити майбутнє, або безсилі коригувати хід історії, коли закони випливають із несправедливих засад, а якщо і справедли­вими народжуються, то не є чинні, коли церква, виборсавшись із приниження і негації, виконує не духовну, а політичну функцію. Тож на допомогу людям, які зайшли в безвихідь, впали у зневіру, немов у середньовіччі, приходять ворожбити, відьми й упирі, а також змодернізовані види окультних сил, екстрасенси, контактери, інопланетяни. Можливо, вже десь бродить по нашій землі новітній Гришка Распутін...

(10-11) Сповнилась мрія кількох поколінь українців — зруйнованих, знедолених, з’яничарених і вистоялих, сповнилась мрія і мого життя!

(12-18) Так чому ж не перехлюпується через креш моєї душі радість, чом я не сміюся, не плачу з утіхи, чому нині, вихопившись із натовпу, який на майдані перед Верховною Радою кричав і «слава», і «ганьба», — геть подався з площі осамотнений і скулений, мов побитий пес, — я, депутат україн­ського парламенту, член опозиційної Народної Ради, яка виборола для України незалежність, — і в незрозумілому смутку сиджу ось цілу ніч у своєму готельному номері...

(19-29) Я врешті збагнув, від чого мій смуток. Гай-гай, народи Європи в такий безмір віддалилися від нас, немов ті два брати, що полишили третього на степовому розпутті; третього залишили в його національному середньовіччі — з ворожбитами, відьмами й змодернізованими різновидами окультних сил, із не чинними законами, сплюндрованою більшовизмом землею, і розчавленим і пропитим госпо­дарем тієї землі, з ордою неповності в людських душах, — обкраденого і розбудженого. Виборсуйся тепер сам із свого середньовіччя, куди тебе загнала жорстока історія і твої власні добродушність та довірливість, доганяй своїх лукавих братів, що покинули тебе на безволлі і безхліб’ї!

(30-36) Розсвіло надворі: над Києвом із кокона ночі проколюється тихий і погожий осінній ранок 5 вересня 1991 року. І цей величний початок першого дня на вільній Україні раптом додає мені втіхи: ніхто хай не думає, що з якихось там об’єктивних причин ми відкотилися у своєму розвитку на цілі століття, — ми таки знаходимося, якщо брати до уваги історію українського народу, в національному середньовіччі і мусимо знайти в цій реальності найвищий оптимізм.

(37-42) Не винні ми, що залишилися позаду, та винні будемо, якщо не окреслимо чітко місця свого знаходження. Тому я стверджую не з мотивів пісного патріотизму, а з тверезого усвідомлення нашої реальності: українська нація, ще молода і сповнена енергії, вийде дужою із свого середньовіччя, бо так хоче світова гармонія, яка, не буваючи ніколи ущербленою, не зможе обійтися без державного досвіду п’ятдесятимільйонного українського народу.

Основну думку тексту висловлено в реченні

варіанти відповідей

Українська нація, ще молода і сповнена енергії, вийде дужою із свого середньовіччя.

Виборсуйся тепер сам із свого середньовіччя, куди тебе загнала жорстока історія і твої власні добродушність та довірливість.

Сповнилась мрія кількох поколінь українців — зруйнованих, знедолених, з’яничарених і вистоялих.

Ми таки знаходимося, якщо брати до уваги історію українського народу, в національному середньовіччі і мусимо знайти в цій реальності найвищий оптимізм.

Запитання 32

Прочитайте текст (цифри у дужках позначають номери рядків) і виконайте завдання.

В української нації є майбутнє!

(1-9) Живемо в добі, коли політики або нічого не знають і не можуть передбачити майбутнє, або безсилі коригувати хід історії, коли закони випливають із несправедливих засад, а якщо і справедли­вими народжуються, то не є чинні, коли церква, виборсавшись із приниження і негації, виконує не духовну, а політичну функцію. Тож на допомогу людям, які зайшли в безвихідь, впали у зневіру, немов у середньовіччі, приходять ворожбити, відьми й упирі, а також змодернізовані види окультних сил, екстрасенси, контактери, інопланетяни. Можливо, вже десь бродить по нашій землі новітній Гришка Распутін...

(10-11) Сповнилась мрія кількох поколінь українців — зруйнованих, знедолених, з’яничарених і вистоялих, сповнилась мрія і мого життя!

(12-18) Так чому ж не перехлюпується через креш моєї душі радість, чом я не сміюся, не плачу з утіхи, чому нині, вихопившись із натовпу, який на майдані перед Верховною Радою кричав і «слава», і «ганьба», — геть подався з площі осамотнений і скулений, мов побитий пес, — я, депутат україн­ського парламенту, член опозиційної Народної Ради, яка виборола для України незалежність, — і в незрозумілому смутку сиджу ось цілу ніч у своєму готельному номері...

(19-29) Я врешті збагнув, від чого мій смуток. Гай-гай, народи Європи в такий безмір віддалилися від нас, немов ті два брати, що полишили третього на степовому розпутті; третього залишили в його національному середньовіччі — з ворожбитами, відьмами й змодернізованими різновидами окультних сил, із не чинними законами, сплюндрованою більшовизмом землею, і розчавленим і пропитим госпо­дарем тієї землі, з ордою неповності в людських душах, — обкраденого і розбудженого. Виборсуйся тепер сам із свого середньовіччя, куди тебе загнала жорстока історія і твої власні добродушність та довірливість, доганяй своїх лукавих братів, що покинули тебе на безволлі і безхліб’ї!

(30-36) Розсвіло надворі: над Києвом із кокона ночі проколюється тихий і погожий осінній ранок 5 вересня 1991 року. І цей величний початок першого дня на вільній Україні раптом додає мені втіхи: ніхто хай не думає, що з якихось там об’єктивних причин ми відкотилися у своєму розвитку на цілі століття, — ми таки знаходимося, якщо брати до уваги історію українського народу, в національному середньовіччі і мусимо знайти в цій реальності найвищий оптимізм.

(37-42) Не винні ми, що залишилися позаду, та винні будемо, якщо не окреслимо чітко місця свого знаходження. Тому я стверджую не з мотивів пісного патріотизму, а з тверезого усвідомлення нашої реальності: українська нація, ще молода і сповнена енергії, вийде дужою із свого середньовіччя, бо так хоче світова гармонія, яка, не буваючи ніколи ущербленою, не зможе обійтися без державного досвіду п’ятдесятимільйонного українського народу.

Стиль мовлення тексту —

варіанти відповідей

публіцистичний

розмовний

художній

науковий

Запитання 33

Прочитайте текст (цифри у дужках позначають номери рядків) і виконайте завдання.

В української нації є майбутнє!

(1-9) Живемо в добі, коли політики або нічого не знають і не можуть передбачити майбутнє, або безсилі коригувати хід історії, коли закони випливають із несправедливих засад, а якщо і справедли­вими народжуються, то не є чинні, коли церква, виборсавшись із приниження і негації, виконує не духовну, а політичну функцію. Тож на допомогу людям, які зайшли в безвихідь, впали у зневіру, немов у середньовіччі, приходять ворожбити, відьми й упирі, а також змодернізовані види окультних сил, екстрасенси, контактери, інопланетяни. Можливо, вже десь бродить по нашій землі новітній Гришка Распутін...

(10-11) Сповнилась мрія кількох поколінь українців — зруйнованих, знедолених, з’яничарених і вистоялих, сповнилась мрія і мого життя!

(12-18) Так чому ж не перехлюпується через креш моєї душі радість, чом я не сміюся, не плачу з утіхи, чому нині, вихопившись із натовпу, який на майдані перед Верховною Радою кричав і «слава», і «ганьба», — геть подався з площі осамотнений і скулений, мов побитий пес, — я, депутат україн­ського парламенту, член опозиційної Народної Ради, яка виборола для України незалежність, — і в незрозумілому смутку сиджу ось цілу ніч у своєму готельному номері...

(19-29) Я врешті збагнув, від чого мій смуток. Гай-гай, народи Європи в такий безмір віддалилися від нас, немов ті два брати, що полишили третього на степовому розпутті; третього залишили в його національному середньовіччі — з ворожбитами, відьмами й змодернізованими різновидами окультних сил, із не чинними законами, сплюндрованою більшовизмом землею, і розчавленим і пропитим госпо­дарем тієї землі, з ордою неповності в людських душах, — обкраденого і розбудженого. Виборсуйся тепер сам із свого середньовіччя, куди тебе загнала жорстока історія і твої власні добродушність та довірливість, доганяй своїх лукавих братів, що покинули тебе на безволлі і безхліб’ї!

(30-36) Розсвіло надворі: над Києвом із кокона ночі проколюється тихий і погожий осінній ранок 5 вересня 1991 року. І цей величний початок першого дня на вільній Україні раптом додає мені втіхи: ніхто хай не думає, що з якихось там об’єктивних причин ми відкотилися у своєму розвитку на цілі століття, — ми таки знаходимося, якщо брати до уваги історію українського народу, в національному середньовіччі і мусимо знайти в цій реальності найвищий оптимізм.

(37-42) Не винні ми, що залишилися позаду, та винні будемо, якщо не окреслимо чітко місця свого знаходження. Тому я стверджую не з мотивів пісного патріотизму, а з тверезого усвідомлення нашої реальності: українська нація, ще молода і сповнена енергії, вийде дужою із свого середньовіччя, бо так хоче світова гармонія, яка, не буваючи ніколи ущербленою, не зможе обійтися без державного досвіду п’ятдесятимільйонного українського народу.

Висновком є слова

варіанти відповідей

Українська нація, ще молода і сповнена енергії, вийде дужою із свого середньовіччя.

Не винні ми, що залишилися позаду.

Виборсуйся тепер сам із свого середньовіччя, куди тебе загнала жорстока історія і твої власні добродушність та довірливість.

Сповнилась мрія кількох поколінь українців — зруйнованих, знедолених, з’яничарених і вистоялих.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест