ЗНО 2021. МОВА Варіант 1

Додано: 23 лютого
Предмет: Українська мова, 11 клас
Копія з тесту: ЗНО 2021. МОВА 35 варіант
28 запитань
Запитання 1

Виділене слово вжито у прямому значенні в рядку


варіанти відповідей

колюча шипшина  

колюче слово

колюча правда

колючий погляд

Запитання 2

Значення «важко працювати» мають усі перераховані фразео­логізми, ОКРІМ

варіанти відповідей

обливатися сьомим потом

обливатися кривавим потом

обливатися холодним потом

обливатися потом

Запитання 3

Простим є речення

варіанти відповідей

По діброві вітер виє, гуляє по полю, край дороги гне топо­лю до самого долу.

На узліссі і галявині зеленіє перший ряст і цвітуть проліс­ки та сон-трава.

Шелестить пожовкле листя, по діброві гуляють хмари.

Пам' ять могла б убити нас, коли б не мала рятівної власти­вості забувати.

Запитання 4

Частку вжито в рядку

варіанти відповідей

Біжить, наче до каші.

Але набігла згадка, і він заспокоївся

Науки не носить за плечима.

Добудь нові слова  або мовчи.

Запитання 5

Прочитайте текст і виконайте завдання.

(1) Хто з нас не любить книжки? (2) А давно давно колись на світі не було книжок, бо люди не вміли ще їх робити. (3) Сторінками найперших книжок, напевно, були камені, сокири, вояцькі щити, стіни печер. (4) На цьому всьому писали. (5) Бо ж не було ані паперу ані пер чи олівців.

Орфографічну помилку допущено в написанні слова

варіанти відповідей

не любить

давно давно

найперших

бо ж

Запитання 6

Прочитайте текст і виконайте завдання.

(1) Хто з нас не любить книжки? (2) А давно давно колись на світі не було книжок, бо люди не вміли ще їх робити. (3) Сторінками найперших книжок, напевно, були камені, сокири, вояцькі щити, стіни печер. (4) На цьому всьому писали. (5) Бо ж не було ані паперу ані пер чи олівців.

Пунктуаційну помилку допущено в реченні

варіанти відповідей

1

2

3

5

Запитання 7

Прочитайте текст і виконайте завдання.

(1) Хто з нас не любить книжки? (2) А давно давно колись на світі не було книжок, бо люди не вміли ще їх робити. (3) Сторінками найперших книжок, напевно, були камені, сокири, вояцькі щити, стіни печер. (4) На цьому всьому писали. (5) Бо ж не було ані паперу ані пер чи олівців.

Речення зі вставним словом

варіанти відповідей

1

2

3

5

Запитання 8

Літеру С треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

..хвалити, ..сунути, ро..казати

ро..питати, ..хитрувати, бе..чесний

ро..ставити, ..тиха, ..совувати

ро..житися, ..м'якшати, ..тишити

..формований, зі..ковзувати, ..порожнити

Запитання 9

Літеру Е треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

печ..во, кр..чати, л..вада

пал..во, ..кспертиза, тр..мбіта

в..теран, л..ман, ап..тит

в..сна, експер..мент, орд..н

абон..мент, см..тана, кал..ндар

Запитання 10

НЕПРАВИЛЬНО утворено форму вищого ступеня порівняння прикметника в рядку   


варіанти відповідей

менш кислий, менший, значніший

менш солодкий, зрозуміліший, нижчий

солодший, більш активний, визначніший

корисніший, більш вищий, дорожчий

кращий, ліпший, більш ефективний

Запитання 11

Усі слова написано правильно в рядку

варіанти відповідей

бруквяний, розм'якнути, без'ідейний, без'ядерний

різьбярство, зм'якшити, повітряний, подвір'ячко

звірячий, міжгір'я, кур'йозний, ін'єкція

сп'яніти, мавп'ячий, верб'я, матір'ю

ар'єргард, дріб'язок, міжяр'я, фотозйомка

Запитання 12

Усі слова написано правильно в рядку

варіанти відповідей

аспіранський, серцевий, нещасний, жалісний

навмисне, вісник, тижневий, совісний

міський, ремісник, агентство, шіснадцять

бризнути, якісний, очистний, студентство

швидкісний, захисник, волейболісці, персні

Запитання 13

Закінчення -у (-ю) у формі родового відмінка мають усі іменники в рядку

варіанти відповідей

розвиток, родич, гуляш, гай

плащ, виграш, оповідач, мороз

сон, цукор, вогонь, Ватикан

характер, досвід, календар, бензин

Луганськ, Кавказ, Ізраїль, Казахстан

Запитання 14

Прикметники, що правильно поєднуються з іменниками присутність, займенник, випадок, наведено в рядку

варіанти відповідей

особистий, особовий, особливий

особовий,особливий,особистий

особистий, особливий,особовий

особливий, особовий, особистий

особовий,особистий, особливий

Запитання 15

Виділену сполуку слід писати окремо у реченні

варіанти відповідей

Хліб любить, що/б його шанували.

Голова не на те, що/б кашкет носити.

Нема такого зілля на землі, що/б серце лікувати.

Змолоду треба набратися знань, що/б не пуста була твоя власна криниця.

Що/б не робив і як би не блукав, — завжди мети доходить Ярослав.

Запитання 16

Усі складні слова потрібно писати через дефіс у рядку

варіанти відповідей

інструктор/методист, ріка/Дніпро, смисло/розрізнювальний

екс/тренер, звуко/розрізнювальний, учитель/словесник

народнопісенний, соціал/демократичний, мовно/стильовий

всесвітньо/історичний, синьо/жовтий, фізико/технічний

блакитно/синій, тепло/обмінний, зовнішньо/торговельний

Запитання 17

Неправильно утворено форму наказового способу дієслова в рядку

варіанти відповідей

малюймо

малюйте

хай малюють

малюй

намалюємо

Запитання 18

Перед однорідними членами речення потрібно ставити дво­крапку, а після них — тире в реченні

варіанти відповідей

Усе і земля і вода і повітря поснуло.

Усе чарує зір кругом роса і луг і вода.

Ні спека ні бурі ні морози ніщо не вб'є любов мою.

Можна було викосити в траві всяке птаство а саме деркачів куликів курочок.

Вівса пшениці ячмені все разом зіллялось в одну могутню хвилю.

Запитання 19

Наголос на першому складі мають усі слова рядка

варіанти відповідей

кількість, подорож, вимова, розбір

легко, восени, чуйно, підмет

центнер, разом, показ, випадок

компас, жалюзі, колесо, листя

натовп, кусень, сором, ознака 

Запитання 20

Правильно побудовано речення

варіанти відповідей

Від пахощів сіна в мене, лежачи на горищі, паморочилася голова.

Від пахощів сіна в мене, лежачого на горищі, паморочила­ся голова.

Коли я лежав на горищі, від пахощів сіна в мене паморочилася голова.

Лежачи на горищі, від пахощів сіна в мене паморочилася голова.

Від пахощів сіна в мене паморочилася голова, лежачи на горищі.

Запитання 21

Правильно утворено всі форми кличного відмінка в рядку

варіанти відповідей

Якове, Григоріє, хлопче, пані Савицька

Мар'яно, Іване, господаре, пані Олено

Сергію, Артеме, шановне зібрання, Анастасіє

Юліє, майстре, Денису, Алло, Богдане

Дарино, братику, лікаре, школяре

Запитання 22

Реченням з однорідними присудками є

варіанти відповідей

Були до ранку в тому селищі великі ігри, танці і веселощі.

Сонце гріло-пекло.

Щоправда, громовиця стихла й вітер упав.

Вогник то пірнав за білі кучугури, то виринав знову.

Шлях освіти та науки нас навіки поєдна!

Запитання 23

Синонімічним до простого речення “У сучасному світі вивчення мов міжнародного спілкування вкрай потрібне для досягнення особистістю успіху” є складнопідрядне речення

варіанти відповідей

У сучасному світі вивчення мов міжнародного спілкування вкрай потрібне, щоб особистість могла досягти успіху.

У сучасному світі вивчати мови міжнародного спілкування вкрай потрібно, адже це свідчить про досягнення особистісю успіху.

У сучасному світі вивчення мов міжнародного спілкування вкрай потрібне, оскільки так особистіть досягне успіху.

У сучасному світі вивчення мов міжнародного спілкування вкрай потрібне через те, що так особистість може досягти успіху.

У сучасному світі вивчати мови міжнародного спілкування вкрай потрібно, тому що так особистість може досягти успіху.

Запитання 24

Односкладне речення      Приклади

1 означено-особове        А Шепталові неждано закортіло почути голос.

2 неозначено-особове   Б  Тихим кроком далі зайдеш.

3 узагальнено-особове В Задзвонили в усі дзвони по всій Україні.

4 безособове                     Г Дубів осінніх бронзова печать.

Д Іду без втоми і вагання і не схиляючи чола.


варіанти відповідей

1Д 2В 3Б 4А

1В 2Д 3Б 4А

1Д 2Б 3В 4А

1Д 2В 3А 4Б

1Д 2В 3Б 4Г

Запитання 25

Установіть відповідність між фрагментом складнопідрядного речення та видом його підрядної частини.

Фрагмент речення                        Вид підрядної частини

1… утомилася, так що...              А з’ясувальна

2… засміялася, хоч...                    Б обставинна причини

3… зустрілися, щоб...                   В обставинна мети

4… затрималася, тому що...       Г обставинна допустова

Д обставинна наслідку

варіанти відповідей

1Д 2Г 3В 4Б

1Г 2Д 3В 4Б

1Д 2В 3Г 4Б

1Д 2Г 3Б 4В

1Д 2Г 3В 4А

Запитання 26

Відокремлений член речення

1 означення       

2 прикладка       

3 обставина       

4 додаток           

Приклади

А Над Дністром, наче теж у повітрі, пливли мереж­ки мостів.

Б Життя, звичайно, йде вперед.

В Я бажаю поетові дальшого росту, тобто поширення тематики, нових досягнень.

Г Народилося море, безкрає, з морським берегом.

Д Повалили такі могутні сліпі сніги, що навіть він, сірома­нець, злякався.

варіанти відповідей

1Г 2Д 3А 4В

1Д 2Г 3А 4В

1Г 2А 3Д 4В

1Г 2Д 3В 4А

1Г 2Д 3А 4Б

Запитання 27

Установіть відповідність між словами

1 адвокат                        А обвинувач

2 прокурор                     Б збут

3 маркетинг                    В вокзал

4 аеродром                     Г захисник

Д летовище

варіанти відповідей

1Г 2А 3Б 4Д

1А 2Г 3Б 4Д

1Г 2Б 3А 4Д

1Г 2А 3Д 4Б

1Г 2А 3Б 4В

Запитання 28

З'ясуйте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).

Літописні джерела свідчать, (1 ) що (2) зведену (3) ще за часів Київської Русі фортецю, як і (4) саме місто, зруйнували 1239 року татаро-монгольські орди.

1 А прислівник

2 Б займенник

3 В прикметник

4 Г дієприкметник (форма дієслова)

Д сполучник

варіанти відповідей

1Д 2Г 3А 4Б

1Г 2Д 3А 4Б

1Д 2А 3Г 4Б

1Д 2Г 3Б 4А

1Д 2Г 3А 4В

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест