ЗНО. Дихання. Дихальна система.

Додано: 25 березня
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 85 разів
30 запитань
Запитання 1

Процес дихання забезпечує організм:

варіанти відповідей

1. Поживними речовинами.

2. Речовинами для побудови клітин організму.

3. Енергією.

4. Всі відповіді вірні.

Запитання 2

При диханні процеси в легенях та тканинах відбуваються шляхом дифузії газів. Яка ж різниця між цими процесами:

варіанти відповідей

1. У тканинах із крові поступає кисень, а в кров надходить вуглекислий газ.

2. У тканинах із крові поступає вуглекислий газ, а в кров надходить кисень.

3. У легенях із крові поступає кисень, а в кров надходить вуглекислий газ.

4. У легенях із крові поступає кисень, а в кров надходить чадний газ.

Запитання 3

Яка різниця між зовнішнім та внутрішнім диханням:

варіанти відповідей

1. Зовнішнє дихання відбувається на поверхні організму, а внутрішнє всередині.

2. Зовнішнє дихання може відбуватися швидко, а внутрішнє проходить повільно.

3. Зовнішнє дихання відбувається повільно, а внутрішнє швидко.

4. Зовнішнє дихання забезпечує газообмін та транспорт газів, а внутрішнє - окиснення органічних речовин.

Запитання 4

У людини розрізняють кілька типів дихання. При якому із них ведучу роль відіграє діафрагма:

варіанти відповідей

1. Грудному.

2. Черевному.

3. Змішаному.

4. Нема вірної відповіді.

Запитання 5

В якій частині системи органів дихання відбувається збагачення крові киснем:

варіанти відповідей

1. В повітроносних шляхах.

2. В легенях.

3. В тканинах тіла.

4. В трахеї.

Запитання 6

В процесі дихання із організму виділяється вуглекислий газ. В якому вигляді він надходить із тканин до легенів:

варіанти відповідей

1. Бульбашок газу у складі крові.

2. Нестійкої сполуки із гемоглобіном.

3. Стійкої сполуки із гемоглобіном.

4. Він може мати всі зазначені тут форми.

Запитання 7

Цей орган забезпечує знезараження мікроорганізмів, видалення із організму часточок пилу, зігрівання повітря. Таку функцію виконує:

варіанти відповідей

1. Гортань.

2. Бронхіоли.

3. Носова порожнина.

4. Легені.

Запитання 8

Розгляньте малюнок та визначте якою цифрою на ньому показана частина органів дихання що бере участь в утворенні звуків, транспортуванні повітря до легень та забезпечує газообмін у легенях відповідно:

варіанти відповідей

1. 2, 5, 7.

2. 11, 7, 2.

3. 1, 5, 8.

4. 11, 10, 5.

Запитання 9

Встановіть відповідність між відділами дихальної системи та особливостями її будови. 1 - гортань, 2 - трахея, 3 - альвеола; а - утворена із хрящів, що нерухомо зрослі між собою; б - утворена із хрящових півкілець, які з'єднанні між собою еластичними зв'язками; в - утворена парними та непарними хрящами, г - утворена одним шаром епітеліальних клітин та еластичними волокнами:

варіанти відповідей

1. 1 - г, 2 - б, 3 - а.

2. 1 - в, 2 - б, 3 - г.

3. 1 - а, 2 - в, 3 - б.

4. 1 - г, 2 - в, 3 - а.

Запитання 10

Перший етап дихання відбувається в легенях. Які особливості їх будови забезпечують цей процес (виберіть серед запропонованих відповідний варіант). а - стінки утворені із хрящів, б - альвеоли мають один шар епітеліальних клітин, в - у стінках добре розвинені мязеві волокна, г - містять добре розгалужену систему трубок для газопостачання, д - містять речовини, що мають бактерицидні властивості, е - мають густу сітку кровоносних капілярів на поверхні альвеол:

варіанти відповідей

1. а, в, г.

2. б, в, г.

3. б, г, е.

4. в, г, д.

Запитання 11

Розгляньте малюнок будови органів дихання. Визначте якими цифрами на ньому позначені органи, що забезпечують дихальні рухи:

варіанти відповідей

1. 3, 4.

2. 7, 8.

3. 5, 6.

4. 2, 5.

Запитання 12

Стінки альвеол покриті зсередини шаром сурфактантів. Яку роль відіграють ці речовини у процесі дихання:

варіанти відповідей

1. Запобігають спаданню альвеол.

2. Мають бактерицидні властивості.

3. Сприяють газообміну у альвеолах.

4. Всі відповіді вірні.

Запитання 13

Розгляньте малюнок та визначте якими цифрами на ньому показані м'язи, що забезпечують глибокий видих:

варіанти відповідей

1. 3, 4.

2. 1, 2.

3. 1, 3.

4. 2, 4.

Запитання 14

Які групи м'язів беруть участь у забезпеченні спокійного вдиху при змішаному типі дихання:

варіанти відповідей

1. Тільки зовнішні міжреберні.

2. Тільки внутрішні міжреберні.

3. Зовнішні міжреберні та діафрагма.

4. Внутрішні міжреберні та діафрагма.

Запитання 15

При фізичних навантаженнях частота дихальних рухів зростає. Це можна пояснити тим, що:

варіанти відповідей

1. Клітинам окремих систем потрібно більше енергії.

2. Легені слабше вентилюються при навантаженні.

3. Клітинам окремих систем потрібно більше поживних речовин.

4. У організмі сповільнюється транспорт кисню через активну роботу м'язів.

Запитання 16

У вдихуваному повітрі міститься майже 21% кисню, а у видихуваному 16,3%. Отже, можна зробити висновок, що трохи менше 5% кисню із повітря надійшло у кров. Чи вірний цей висновок:

варіанти відповідей

1. Так, це простий математичний розрахунок.

2. Ні, кисню у кров надійшло менше, але при видиху повітря альвеол змішується із повітрям мертвого простору, тому виходить такий результат.

3. Ні, кисню у кров надійшло більше, але при видиху повітря альвеол змішується із повітрям мертвого простору, тому виходить такий результат.

4. Так, бо газообмін у легенях відбувається дуже повільно.

Запитання 17

Якщо людина хоче добре наситити свій організм киснем, то при затримці дихання (щоб повітря довше перебувало у легенях) вона може досягнути цього ефекту за рахунок того, що більше кисню із повітря перейде у кров. Чи вірне це твердження:

варіанти відповідей

1. Так, воно вірне.

2. Ні, бо у кров надходить кисень тільки до того часу, поки його парціальний тиск у складі повітря та крові не вирівняються.

3. Так, бо кисень має властивість добре розчинятися у рідинах.

4. Ні, бо його звідти буде витісняти вуглекислий газ, який накопичується в крові.

Запитання 18

Якщо порівняти склад альвеолярного та видихуваного повітря, то ми будемо бачити, що у видихуваному більше ... та менше ... порівняно із альвеолярним . Вставте в текст пропущені слова у відповідному порядку:

варіанти відповідей

1. Кисню, вуглекислого газу.

2. Вуглекислого газу, кисню.

3. Азоту, кисню.

4. Вуглекислого газу, азоту.

Запитання 19

Які процеси супроводжують в організмі людини глибокий вдих:

варіанти відповідей

1. Скорочення зовнішніх міжреберних м'язів.

2. Сплощення діафрагми.

3. Скорочення великих грудних м'язів.

4. Всі відповіді вірні.

Запитання 20

Молодий чоловік віком 22 роки проходить медичне обстеження. При спірографії було встановлено, що в нього ЖЄЛ становить 4,5л. Що можна сказати про розвиток органів дихання у цього молодого чоловіка:

варіанти відповідей

1. Його органи дихання розвинені слабо.

2. У нього добре розвинені органи дихання.

3. У нього дуже добре розвинені органи дихання, він займається спортом.

4. Цей показник не може свідчити про ступінь розвитку органів дихання.

Запитання 21

На уроці учні повинні були визначити хвилинний об'єм повітря, що видихає людина. Для цього їм необхідно виміряти такі показники:

варіанти відповідей

1. Життєву ємність легень.

2. Кількість дихальних рухів за хвилину та об'єм видихуваного повітря.

3. Резервний об'єм видиху та частоту дихальних рухів.

4. Всі зазначені тут параметри.

Запитання 22

Чи може людина при глибокому видиху виштовхнути із легень повітря так, щоб його там зовсім не залишалося:

варіанти відповідей

1. Так, це відбувається кожного разу при глибокому видиху.

2. Ні, бо для цього треба надто напружувати внутрішні міжреберні м'язи і тоді в них виникає біль.

3. Так, але для цього потрібно дуже постаратися, що людина зазвичай не робить.

4. Ні, бо в легенях завжди залишається близько 1000 мл повітря - залишковий об'єм, який не дає спадатися альвеолам.

Запитання 23

Розгляньте зображену тут спірограму та визначте якими цифрами на ній показані лінії, що вказують на резервний об'єм вдихуваного та видихуваного повітря відповідно:

варіанти відповідей

1. 1, 2.

2. 2, 3.

3. 3, 2.

4. 1, 5.

Запитання 24

Регуляція дихання здійснюється кількома шляхами. Де розташовується центр, що подає нервові імпульси до зовнішніх міжреберних м'язів і діафрагми, внаслідок чого вони скорочуються:

варіанти відповідей

1. У середньому мозку.

2. У мозочку.

3. У довгастому мозку.

4. У проміжному мозку.

Запитання 25

Яка із цих речовин, що міститься в крові, НЕ впливає на частоту дихальних рухів у людини:

варіанти відповідей

1. Вуглекислий газ.

2. Адреналін.

3. Глікоген.

4. Всі перераховані тут речовини впливають на частоту дихання.

Запитання 26

Розгляньте схему, яка демонструє процеси, що відбуваються на різних етапах дихання. Проаналізуйте ці процеси та визначте, на якому етапі дихання вони НЕ відбуваються на клітинному рівні, а проходять на рівні органів:

варіанти відповідей

1. Зовнішнього дихання.

2. Транспорту газів у крові.

3. Внутрішнього дихання.

4. На всіх цих етапах.

Запитання 27

Після здачі нормативі із бігу на уроці фізкультури, вчитель рекомендує учням пройтися та зробити кілька глибоких дихальних рухів, піднімаючи руки вгору, а потім розводячи їх в сторони. Навіщо учням потрібне таке додаткове навантаження на м'язи тіла:

варіанти відповідей

1. Так організм легше переходить до стану спокою.

2. При таких вправах краще розслаблюються м'язи нижніх кінцівок, які активно працювали.

3. В організм нагнітаються нові порції повітря і краще та швидше окиснюються ті недоокиснені продукти, що утворилися під час бігу.

4. Урок фізкультури продовжується, а тому учні повинні в цей час чимось займатися, виконувати якісь вправи.

Запитання 28

Хвилинний об'єм дихання залежить від частоти дихальних рухів. У маленьких дітей цей показник становить 20 - 25 рухів за хвилину. Чи означає це, що цих дітей більший, ніж у дорослих хвилинний об'єм дихання:

варіанти відповідей

1. Так, бо він визначається як добуток об'єму вдихуваного повітря на частоту дихальних рухів.

2. Ні, бо у цих дітей маленькі легені і, відповідно, маленький об'єм вдихуваного повітря.

3. Так, бо чим менший організм, тим більше кисню він потребує, а отже хвилинний об'єм дихання повинен бути більшим.

4. Ні, бо у маленьких дітей ще просто не врегульовані процеси дихання.

Запитання 29

За якими параметрами цементно-шиферне підприємство вважається шкідливим виробництвом:

варіанти відповідей

1. За рівнем шуму.

2. За вмістом у речовинах, що використовуються на виробництві, шкідливих домішок.

3. За високою температурою, яка потрібна при виготовленні цих виробів.

4. За рівнем запиленості повітря на виробництві.

Запитання 30

Інфекційні захворювання органів дихання можуть бути викликані різними збудниками. Яке із цих захворювань органів дихання викликано патогенними бактеріями:

варіанти відповідей

1. Туберкульоз.

2. Грип.

3. Малярія.

4. Всі перераховані тут хвороби.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест