ЗНО.Показникова та логарифмічна функція.

Додано: 1 червня 2020
Предмет: Алгебра, 11 клас
Тест виконано: 21 раз
30 запитань
Запитання 1

Укажіть проміжок, якому належить число log½⅓.

варіанти відповідей

(-2;-1)

(-1;0)

(⅓;½)

(1;2)

(2;3)

Запитання 2

Розв'яжіть рівняння 3x²+x=9

варіанти відповідей

-1,2

-2,1

-½±√13⁄2

2

-1

Запитання 3

Знайдіть log2(4a), якщо log2a=5.

варіанти відповідей

7

6

9

8

20

Запитання 4

Укажіть правильну рівність.

варіанти відповідей

lg5+lg3=lg8

lg5+lg3=lg2

lg5+lg3=lg15

lg5+lg3=log208

lg5+lg3=log2015

Запитання 5

Знайдіть значення виразу log248+log25⁄3+log24⁄5.

варіанти відповідей

4

6

2

¼

Запитання 6

Обчислити 103-lg5-49log₇12.

варіанти відповідей

54

48

23

56

58

Запитання 7

Укажіть функцію, що є оберненою до функції y=101-x.

варіанти відповідей

y=10x-1

y=lg(1-x)

y=1-√x

y=-101-c

y=1-lgx

Запитання 8

Яка з точок належит графіку функції y=4x.

варіанти відповідей

(4;0)

(0;4)

(1;0)

(0;1)

(2;2)

Запитання 9

Скільки цілих чисел містить область визначення функції y=log2(x+4)-log3(5-2x)?

варіанти відповідей

8

5

6

4

7

Запитання 10

Яка з функцій є спадною на проміжку (−∞;∞)?

варіанти відповідей

y=5

y=5x

y=5x

y=5+x

y=(⅕)x

Запитання 11

Розв'яжіть рівняння log3(x2+2x+1)=0

варіанти відповідей

-1

0;2

-2;0

рівняння не має розв'язків

-2

Запитання 12

Розв'яжіть нерівність (0,25)6x-x²>4-5.

варіанти відповідей

(-∞;1)∪(5;∞)

(-∞;0)∪(1;∞)

(-∞;-1)∪(5;∞)

(5;∞)

(-∞;1)

Запитання 13

Яка з наведених функцій показникова?

варіанти відповідей

y=(-2)x

y=7x

y=x4

y=log2x

y=4x

Запитання 14

Обчислити 32log₃7.

варіанти відповідей

7

14

49

2

4

Запитання 15

Знайти область визначення функції y=log5(9-x2).

варіанти відповідей

(-∞;-3)∪(3;∞)

(-∞;0)∪(3;∞)

(-3;3)

(-∞;3)

(3;∞)

Запитання 16

Розв'яжіть рівняння log0,5(2x+3)=log0,5(x+1).

варіанти відповідей

1

-2

2

-1

рівняння коренів не має

Запитання 17

Знайдіть значення виразу ⅓(log313,5+log32)

варіанти відповідей

3

2

6

7

1

Запитання 18

Розв'яжіть нерівність log4(x-2)<2.

варіанти відповідей

(-∞;2)

(18;∞)

(-∞;18)

(2;∞)

(2;18)

Запитання 19

Упорядкуйте числа за зростанням a=(0,1)2; b=(0,1)0,1; c=(0,1)0,2.

варіанти відповідей

a<c<b

c<b<a

b<c<a

a<b<c

b<a<c

Запитання 20

Укажіть властивість функції y=π2x.

варіанти відповідей

функція періодична

функція зростаюча

функція парна

функція спадна

функція непарна

Запитання 21

Скільки коренів має рівняння 6x=3-x2?

варіанти відповідей

жодного

один

два

три

більше трьох

Запитання 22

Які з наведених функцій є парними:1)y=3x+3-x; 2)y=5sin²x+cos²x;3)y=7x⁄x.

варіанти відповідей

1) і 2)

1) і 3)

2) і 3)

1),2) і 3)

інша відповідь

Запитання 23

Знайдіть найбільший цілий розв'язок нерівності (sin1)2x+1>1.

варіанти відповідей

-2

-1

0

1

найбільшого розв'язку не існує

Запитання 24

Яке з наведених чисел ділиться на 4 без остачі?

варіанти відповідей

412+1

314+316

4 log₄6

log416

315-313

Запитання 25

Знайдіть найбільше значення функції y=log½(x2-2x+5).

варіанти відповідей

-2

-1

0

1

найбільшого значення функції не існує

Запитання 26

Задано три нерівності:1)10x≤0,001;2)log3x≥log3(-x); 3)10x≤log100x.Які з них не мають розв'язків?

варіанти відповідей

1) і 2)

2) і 3)

1) і 3)

1), 2), 3)

інша відповідь

Запитання 27

Знайдіть довжину інтервалу, який є розв'язком нерівності 7∣x∣< √7.

варіанти відповідей

7

1

√7

розв'язком нерівності є інтервал нескінченної довжини

нерівність не має розв'язків

Запитання 28

Укажіть рівняння, яке має корені.

варіанти відповідей

2 x=ctg2

2x=tg2

2x=sin2

2x=cos2

усі наведені рівняння мають корені

Запитання 29

Укажіть ескіз графіка функції y=(sin1)x.

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Д

Запитання 30

Задано рівняння 49x -5×7x+6=0.Знайдіть значення виразу 7x₁+x₂, де x1,x2 - корені цього рівняння.

варіанти відповідей

6

-6

5

-5

49

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест