Підсумкова контрольа робота ІІ курс

Додано: 3 червня 2020
Предмет: Алгебра, 11 клас
Тест виконано: 18 разів
29 запитань
Запитання 1

Укажіть проміжок, якому належить число log½⅓.

варіанти відповідей

(-2;-1)

(-1;0)

(⅓;½)

(1;2)

(2;3)

Запитання 2

Розв'яжіть рівняння 3x²+x=9

варіанти відповідей

-1,2

-2,1

-½±√13⁄2

2

-1

Запитання 3

Знайдіть log2(4a), якщо log2a=5.

варіанти відповідей

7

6

9

8

20

Запитання 4

Укажіть правильну рівність.

варіанти відповідей

lg5+lg3=lg8

lg5+lg3=lg2

lg5+lg3=lg15

lg5+lg3=log208

lg5+lg3=log2015

Запитання 5

Знайдіть значення виразу log248+log25⁄3+log24⁄5.

варіанти відповідей

4

6

2

¼

Запитання 6

Обчислити 103-lg5-49log₇12.

варіанти відповідей

54

48

23

56

58

Запитання 7

Яка з точок належит графіку функції y=4x.

варіанти відповідей

(4;0)

(0;4)

(1;0)

(0;1)

(2;2)

Запитання 8

Скільки цілих чисел містить область визначення функції y=log2(x+4)-log3(5-2x)?

варіанти відповідей

8

5

6

4

7

Запитання 9

Яка з функцій є спадною на проміжку (−∞;∞)?

варіанти відповідей

y=5

y=5x

y=5x

y=5+x

y=(⅕)x

Запитання 10

Розв'яжіть рівняння log3(x2+2x+1)=0

варіанти відповідей

-1

0;2

-2;0

рівняння не має розв'язків

-2

Запитання 11

Розв'яжіть нерівність (0,25)6x-x²>4-5.

варіанти відповідей

(-∞;1)∪(5;∞)

(-∞;0)∪(1;∞)

(-∞;-1)∪(5;∞)

(5;∞)

(-∞;1)

Запитання 12

Яка з наведених функцій показникова?

варіанти відповідей

y=(-2)x

y=7x

y=x4

y=log2x

y=4x

Запитання 13

Обчислити 32log₃7.

варіанти відповідей

7

14

49

2

4

Запитання 14

Знайти область визначення функції y=log5(9-x2).

варіанти відповідей

(-∞;-3)∪(3;∞)

(-∞;0)∪(3;∞)

(-3;3)

(-∞;3)

(3;∞)

Запитання 15

Розв'яжіть нерівність log4(x-2)<2.

варіанти відповідей

(-∞;2)

(18;∞)

(-∞;18)

(2;∞)

(2;18)

Запитання 16

Упорядкуйте числа за зростанням a=(0,1)2; b=(0,1)0,1; c=(0,1)0,2.

варіанти відповідей

a<c<b

c<b<a

b<c<a

a<b<c

b<a<c

Запитання 17

Укажіть властивість функції y=π2x.

варіанти відповідей

функція періодична

функція зростаюча

функція парна

функція спадна

функція непарна

Запитання 18

Знайдіть найбільший цілий розв'язок нерівності (sin1)2x+1>1.

варіанти відповідей

-2

-1

0

1

найбільшого розв'язку не існує

Запитання 19

Задано рівняння 49x -5×7x+6=0.Знайдіть значення виразу 7x₁+x₂, де x1,x2 - корені цього рівняння.

варіанти відповідей

6

-6

5

-5

49

Запитання 20

Графік якої  з  первісних функції f (x) =4 x  проходить через точку А (1; 2) ?


варіанти відповідей

F (x) = x- 2

 F (x) = x- 3

F (x) = x+1

F (x) = x+3

F (x) = x+ 2

Запитання 21

Знайти функцію f(x), якщо відомий загальний вигляд первісної F(x)=3x2+C.

варіанти відповідей

f(x)=x3+C

f(x)=2x+C

f(x)=6x

f(x)=6x+C

Запитання 22

Знайдіть загальний вигляд первісних для функції f(х)=8х³ + 3.

варіанти відповідей

1/2х⁴ + 3х + С

2х⁴ + 3

2х⁴ + 3х + С

24х⁴ + С

Запитання 23

Функцію задано формулою ƒ(х) =4х2. Знайдіть F(2), якщо F(х)− первісна для ƒ(х), причому графік функції F(х) проходить через точку М(1; -1).

варіанти відповідей

16

жодна із запропонованих

13

24

35

Запитання 24

Обчисліть.

варіанти відповідей

1

√2/2

√3/2

0

Запитання 25

Яка із заданих функцій є первісною для функції f(x)=cos3x?

варіанти відповідей

F(x)=-sin3x;

F(x)=3sin3x+C;

F(x)=1/3 sin3x;

F(x)=3cosx.

Запитання 26

Швидкість руху тіла змінюється за законом V(t) = 3 + 2t (м/с). Який шлях подолає тіло за 3 с від початку руху?

варіанти відповідей

14 м

16 м

18 м

20 м

Запитання 27

Які з функцій є первісними для функції ƒ(x)=-2

варіанти відповідей

F(x)=2x+C

F(x)=2+C

F(x)=-2x+C

F(x)=-2

Запитання 28

Обчисліть інтеграл

варіанти відповідей

3,5

2,5

6

5

Запитання 29

Обчисліть інтеграл

варіанти відповідей

64

66

68

62

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест