18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

ЗНО Варіант 2

Додано: 20 квітня
Предмет: Українська мова, 11 клас
Тест виконано: 1012 разів
28 запитань
Запитання 1

М’який знак треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

варіанти відповідей

глян..те, промін..чик, слиз..кий

Уман..щина, дон..чин, рибон..ці

лікарен.., нян..чити, вишен..ці

б’єт..ся, оболон..ський, лл..ться

Запитання 2

Лексичну помилку допущено в словосполученні

варіанти відповідей

гігантський корабель

цікаві міроприємства

змістовна відповідь

щонайміцніша нитка

Запитання 3

Спільнокореневим до слова річ є

варіанти відповідей

річковий

порічка

річний

речовий

Запитання 4

На другий склад падає наголос у слові

варіанти відповідей

фольга

випадок

подруга

вітчим

Запитання 5

Відокремленою обставиною можна замінити підрядну частину в реченні

варіанти відповідей

Коли сідає сонце, земля вбирається в приглушені шати.

Члени родини почали вечеряти, коли прочитали молитву.

Гора така, що нею спускалися цілий-цілісінький день.

Буря розчахнула стару акацію, що росла біля сіней.

Запитання 6

Граматичний зв’язок порушено в словосполученні

варіанти відповідей

навчатися математиці

дотримуватися правил

не знати всієї правди

подякувати братові

Запитання 7

Прочитайте текст.

(1)Коли лежиш у полі лицем до неба й услухаєшся в многоголосу тишу полів, то помічаєш, що в ній щось є неземне, а небесне. (2)Щось наче свердлить там небо, наче струже метал, а вниз спадають тільки дрібні, просіяні згуки. (3)Жену від себе голоси поля, і тоді на мене, як дощ, спадають небесні [...]. (4)Тоді пізнаю: це – жайворонки, це вони, невидимі, кидають згори на поле свою свердлячу пісню... (5)Уночі прокидаюся, сідаю на ліжку й напружено слухаю, як щось свердлить мій мозок.


Орфографічну помилку допущено в слові

варіанти відповідей

неземне

вниз

згори

уночі

Запитання 8

Прочитайте текст.

(1)Коли лежиш у полі лицем до неба й услухаєшся в многоголосу тишу полів, то помічаєш, що в ній щось є неземне, а небесне. (2)Щось наче свердлить там небо, наче струже метал, а вниз спадають тільки дрібні, просіяні згуки. (3)Жену від себе голоси поля, і тоді на мене, як дощ, спадають небесні [...]. (4)Тоді пізнаю: це – жайворонки, це вони, невидимі, кидають згори на поле свою свердлячу пісню... (5)Уночі прокидаюся, сідаю на ліжку й напружено слухаю, як щось свердлить мій мозок.


Замість пропуску в третьому реченні може бути слово

варіанти відповідей

зливи

звуки

хмари

вітри

Запитання 9

Прочитайте текст.

(1)Коли лежиш у полі лицем до неба й услухаєшся в многоголосу тишу полів, то помічаєш, що в ній щось є неземне, а небесне. (2)Щось наче свердлить там небо, наче струже метал, а вниз спадають тільки дрібні, просіяні згуки. (3)Жену від себе голоси поля, і тоді на мене, як дощ, спадають небесні [...]. (4)Тоді пізнаю: це – жайворонки, це вони, невидимі, кидають згори на поле свою свердлячу пісню... (5)Уночі прокидаюся, сідаю на ліжку й напружено слухаю, як щось свердлить мій мозок.


Складним безсполучниковим є речення

варіанти відповідей

друге

третє

четверте

п’яте

Запитання 10

Прочитайте текст.

(1)Коли лежиш у полі лицем до неба й услухаєшся в многоголосу тишу полів, то помічаєш, що в ній щось є неземне, а небесне. (2)Щось наче свердлить там небо, наче струже метал, а вниз спадають тільки дрібні, просіяні згуки. (3)Жену від себе голоси поля, і тоді на мене, як дощ, спадають небесні [...]. (4)Тоді пізнаю: це – жайворонки, це вони, невидимі, кидають згори на поле свою свердлячу пісню... (5)Уночі прокидаюся, сідаю на ліжку й напружено слухаю, як щось свердлить мій мозок.


Стиль тексту –

варіанти відповідей

науковий

художній

розмовний

публіцистичний

Запитання 11

Літеру е треба писати на місці крапок у всіх словах рядка

варіанти відповідей

пр..поганий, пр..д’явити, пр..чудовий

пр..красний, пр..жовклий, пр..мудрий

пр..милий, пр..кордонний, пр..славний

пр..чесний, пр..зирство, пр..крашений

пр..бережний, пр..ніжний, пр..подобний

Запитання 12

Подвоєні літери треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

рі(ч/чч)ю, Прикарпа(т/тт)я, гордіс(т/тт)ю

шале(н/нн)ий, Криворі(ж/жж)я, лю(т/тт)ю

анте(н/нн)ий, букве(н/нн)ий, Воли(н/нн)ю

Повол(ж/жж)я, росли(н/нн)ість, зако(н/нн)ий

(в/вв)ічливий, Німе(ч/чч)ина, передгро(з/зз)я

Запитання 13

Помилку допущено в написанні числівника

варіанти відповідей

п’ятидесяти шести

сьомастами трьома

двохсот чотирьох

сорока вісьмом

ста дев’ятьома

Запитання 14

Правильно узгоджено слова в рядку

варіанти відповідей

п’яте авеню

прозора тюль

сонячне Баку

далекий путь

холодна Сибір

Запитання 15

Прочитайте уривок з вірша.

Смажить (З/з)емлю голодне (С/с)онце

І веде з (К/к)озерогом бесіду.

Не (П/п)римара це і не сон це –

Я завис десь посеред (В/в)сесвіту.


З малої літери треба писати слово

варіанти відповідей

(З/з)емлю

(С/с)онце

(К/к)озерогом

(П/п)римара

(В/в)сесвіту

Запитання 16

Той самий звук позначає підкреслена літера в усіх словах рядка

варіанти відповідей

шоколад, граєш, дивишся

розжуй, показати, базилік

пасіка, ромашці, переніс 

родина, народження, плед

лазня, зіставити, книжці

Запитання 17

Помилку допущено в утворенні форми наказового способу дієслова

варіанти відповідей

пішли

робімо

читай-но

знаходьте

розвеселіте

Запитання 18

Літеру о треба писати на місці пропуску в слові

варіанти відповідей

кварц..вий

ситц..вий

матч..вий

місяц..вий

груш..вий

Запитання 19

Неповним є речення в рядку

варіанти відповідей

У присмеркові доброї дібровості пшеничний присмак скошеного дня.

За гріх щасливості в неслушний час належиться покута і покара.

Земля вдихне глибинно і жагучо на вишняках настояний озон.

Вбиваю думки болючі і спалюю їх на ватрі страждань.

Серед торжеств земного раю мені печаль ця не нова.

Запитання 20

Ефектний може бути

варіанти відповідей

антивірусний препарат

пральний порошок

метод лікування

вихід на сцену

новий закон

Запитання 21

У фразеологізмах як ... в окропі, яка ... вкусила на місці пропуску має бути слово

варіанти відповідей

оса

муха

трясця

собака

бджола

Запитання 22

Помилку в звертанні допущено в рядку

варіанти відповідей

Зачекайте, Маріє Іванівно. 

Володимиру, допоможи.  

Дорога Насте, привіт!

Вибач, Наталочко.

Андрію, зачекай!

Запитання 23

Після речення Нічне небо всіяне зорями... треба поставити тире, якщо серед варіантів його продовження вибрати

варіанти відповідей

серед яких круглий срібний красень.

а хвилі моря мерехтять блискітками.

ніби казковий чарівний килим.

завтра буде сонячна днина.

вони світять мільйони років.

Запитання 24

Доберіть українські відповідники до іншомовних слів.


Іншомовне слово

1 креативний

2 імпульсивний

3 субтильний

4 фіктивний

 

Питоме українське слово

А поривчастий

Б несправжній

В вихований

Г тендітний

Д творчий

варіанти відповідей

1-Д

2-А

3-Г

4-Б

1-А

2-Д

3-Г

4-Б

1-Д

2-А

3-Б

4-Г

1-Д

2-Г

3-А

4-Б

Запитання 25

З’ясуйте вид односкладних речень.


Вид односкладного речення

1 означено-особове

2 неозначено-особове

3 узагальнено-особове

4 безособове

 

Приклад

А В любові закладено зерно нашого духовного зростання.

Б Лінивий два рази робить, а скупий два рази платить.

В Не родись багатий та вродливий, а родись при долі і щасливий.

Г Для свого милого та для зрадливого попрошу в осені туману сивого.

Д В усіх безоднях на краю мені завжди пропонували життя щасливе лиш в раю.

варіанти відповідей

1-Д

2-Г

3-В

4-А

1-Г

2-Д

3-В

4-А

1-Г

2-Д

3-А

4-В

1-Г

2-В

3-Б

4-А

Запитання 26

Доберіть приклад до кожного випадку вживання розділових знаків.


Розділовий знак

1 кома

2 тире

3 двокрапка

4 кома й тире

 

Приклад (розділовий знак на місці пропуску)

А Усе було ... і сум, і самота, і горе втрат, і дружба нефальшива.

Б Над нами падало листя ... золоті сльози осіннього лісу.

В Над берегом послався луг ... густо зацвічений білою ромашкою.

Г Дощик нитками плететься, в’ється, сиплеться ... і ллється по ріллі.

Д – Не лайся, бо я тобі у вічі плюну ... говорила баба Кайдашиха.

варіанти відповідей

1-Б

2-В

3-А

4-Д

1-В

2-Б

3-Д

4-Г

1-В

2-Б

3-А

4-Д

1-В

2-Д

3-А

4-Г

Запитання 27

Установіть відповідність між видом речення та прикладом.


Вид речення

1 складносурядне

2 складнопідрядне

3 безсполучникове

4 складне з різними видами зв’язку


Приклад

А Якщо змерзне моя душа від блакиті твоїх очей, не писатиму я вірша, не шукатиму у мріях утіх.

Б Ось наші ночі серпень вижне, прокотить вересень громи, і вродить небо дивовижне скляними зорями зими!

В Шумливий базар, місце спродажу рибалками здобичі моря й овочівниками плодів землі, клав на обличчя міста барви теплі, м’які, але яскраві.

Г Пройшовши по небу, тиха червнева ніч стала оволодівати і землею; безмежний степ вщухав, корився, ніжнішав і м’якшав від її пестощів; птахи затихали...

Д Раннього весняного ранку кішку було посаджено в сумку, і через мить на подвір’ї залишилася лише синя хмаринка від двигуна мотоцикла.

варіанти відповідей

1-А

2-Д

3-Г

4-Б

1-Д

2-А

3-Б

4-Г

1-Д

2-В

3-А

4-Б

1-Д

2-А

3-Г

4-Б

Запитання 28

З’ясуйте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).

Ви були (1)коли-небудь на річці, на Осколі, (2)що тече Харківщиною нашою (3)аж (4)у річку Північний Донець?


А прийменник

Б прислівник

В займенник

Г сполучник

Д частка

варіанти відповідей

1-Б

2-В

3-Д

4-А

1-Б

2-В

3-Г

4-Д

1-А

2-В

3-Б

4-Д

1-Б

2-Г

3-Д

4-В

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест