12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

Тести для підготовки до ЗНО - ТЕМА 6.

Про матеріал
Тести готові до друку (не авторські) до 6 теми ЗНО для індивідуальної роботи з учнями у підготовці до ЗНО. Посилання на ресурс https://www.youtube.com/watch?v=wPEinxvySB0
Перегляд файлу

Українські землі в другій половині XVI ст.

1. Прочитайте уривок з історичного джерела і виконайте завдання.

«Землю Руську і Князівство Київське ... від послуху, володіння, посад і повелінь Великого князівства Литовського відлучаємо, звільняємо і до Польського королівства... прилучаємо і з’єднуємо...»

В уривку йдеться про

А Люблінську унію

Б Берестейську унію

В Кревську унію

Г Городельську унію

https://history.vn.ua/zno/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva.files/image160.jpg

2. Які твердження стосуються змісту Люблінської унії?

1) Державу очолив один правитель — король польський і великий князь литовський

2) спільними між Польщею і Литвою були зовнішня політика, органи виконавчої влади, збройні сили

3) король обирався польським сеймом

4) запроваджували єдину грошову одиницю

5) українські землі переходили під владу Литви і поділялися на шість воєводств

А 1, 2

Б 3, 4

В 4, 5

Г 1, 4

https://history.vn.ua/zno/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva.files/image161.jpg

3. Верстви українського суспільства XVI ст., які належали до привілейованих, — це

А шляхта, духівництво, ремісники

Б пани, магнати, селяни

В князі, пани, шляхта

Г селяни, пани, духівництво

https://history.vn.ua/zno/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva.files/image162.jpg

4. Які воєводства були утворені на українських землях унаслідок Люблінської унії?

1) Київське

2) Белзьке

3) Брацлавське

4) Подільське

5) Волинське

6) Руське

А 1, 3, 4

Б 2, 4, 5

В 3, 4, 6

Г 1, 3, 5

https://history.vn.ua/zno/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva.files/image163.jpg

5. Які наслідки в соціально-економічному житті українських земель мали описані події:

«Після Люблінської унії... хліб страшенно піднявся в ціні і став найдорожчим із продуктів, якими торгувала Польська держава. Найціннішими землями стали тепер ... чорноземні степи. Через те шляхта кидається випрошувати собі права в короля на українські землі і займає їх»?

А Створення фермерських господарств

Б виникнення фільварків

В отримання селянами права власності на землю

Г зміцнення економічного впливу шляхти в державі

https://history.vn.ua/zno/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva.files/image164.jpg

6. Укажіть, які процеси чи події відображає уривок з історичного джерела:

«...Тут були ті, «хто втікав від жінок, покидав батька і матір», «з-під пана втікали», були тут і тяжко ображені, ті, хто не знайшов на батьківщині ніякої сатисфакції, хто не мав насущного для прожиття; тут були всі, хто натерпівся від тяглових повинностей; усі ображені й принижені за свою віру...»

А Виникнення братств

Б створення реєстрового козацтва

В причини козацьких повстань

Г причини виникнення українського козацтва

https://history.vn.ua/zno/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva.files/image165.jpg

7. Чим уславився зображений на фото діяч?

https://history.vn.ua/zno/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva.files/image166.jpg

А Очолив перше козацьке повстання

Б заснував на острові Мала Хортиця першу Січ

В ініціював створення реєстрового козацтва

Г надрукував Острозьку Біблію

https://history.vn.ua/zno/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva.files/image167.jpg

8. Козаків, яких уряд Речі Посполитої взяв на державну військову службу і вніс до спеціального списку, називали

А реєстрові

Б низові

В голота

Г випищики

https://history.vn.ua/zno/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva.files/image168.jpg

9. Про кого йдеться в уривку:

«Козацький отаман, керівник антипольського повстання 1595—1596 рр. За свідченням польського хроніста Й. Бельського, був людиною незвичайною, вродливим чоловіком, до того ж — чудовим гармашем, відзначився винятковою хоробрістю і був талановитим воєначальником»?

А К. Косинський

Б С. Наливайко

В Д. Вишневецький

Г В. Острозький

https://history.vn.ua/zno/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva.files/image169.jpg

10. Битва під П’яткою відбулася під час козацького повстання

А К. Косинського

Б С. Наливайка

В Д. Вишневецького

Г І. Сулими

https://history.vn.ua/zno/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva.files/image170.jpg

11. Якого року відбулися події, описані в історичному джерелі:

«Єпископи руські та митрополит їхній київський Михайло Рогоза з багатьма архімандритами ... були запрошені до міста Бреста Литовського на раду братерську. Названо це зібрання духовним Грецької Церкви Собором. Головуючий на ньому Нунцій Папський з численним римським духовенством, передавши руському духовенству благословення Папське..., закликав його до єдиновірства»?

А 1385 р.

Б 1569 р.

В 1596 р.

Г 1599 р.

https://history.vn.ua/zno/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva.files/image171.jpg

12. Хто був «батьком» Берестейської церковної унії?

А М. Рогоза

Б І. Потій

В М. Копистенський

Г Г. Балабан

https://history.vn.ua/zno/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva.files/image172.jpg

13. «Національно-релігійні громадські організації українських і білоруських православних міщан у XVI—XVII cт., які відіграли значну роль у боротьбі проти політики національних і релігійних утисків, що проводила Польща та католицька церква» — це

А братства

Б ордени ченців

В старшина

Г цехи

https://history.vn.ua/zno/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva.files/image173.jpg

14. Що з переліченого стосується діяльності братств у XVI ст.?

1) Контроль за діяльністю вищого духовенства

2) виступ проти існування католицької церкви

3) просвітницька діяльність, створення шкіл і друкарень

4) захист інтересів католицьких ремісників при вступі до цеху

5) сприяння спольщенню українського народу

А 1, 2

Б 1, 3

В 3, 4

Г 4, 5

https://history.vn.ua/zno/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva.files/image174.jpg

15. Що передбачали умови Берестейської церковної унії?

А Утворення греко-католицької церкви, яка підпорядковувалася Папі Римському, визначення догматів католицької церкви, збереження православних церковних обрядів та проведення богослужіння церковнослов’янською мовою

Б утворення уніатської церкви, яка підпорядковувалася константинопольському патріархові, визнання догматів католицької церкви, збереження православних церковних обрядів, проведення богослужіння церковнослов’янською мовою

В утворення української православної церкви, яка підпорядковувалася московському патріархові, визнання догматів православної церкви, збереження православних церковних обрядів, проведення богослужіння українською мовою

Г утворення незалежної греко-католицької церкви, визнання догматів католицької церкви, збереження православних церковних обрядів та проведення богослужіння польською мовою

https://history.vn.ua/zno/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva.files/image175.jpg

16. Яка з ілюстрацій відповідає наведеному опису:

«Визначна рукописна пам’ятка мистецтва XVI століття, перекладена на староукраїнську літературну (книжну)мову під впливом ідей Реформації»?

https://history.vn.ua/zno/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva.files/image176.jpg

https://history.vn.ua/zno/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva.files/image176.jpg

А 1

Б 2

В 3

Г 4

https://history.vn.ua/zno/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva.files/image177.jpg

17. У якому місті розташована зображена церква?

https://history.vn.ua/zno/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva.files/image178.jpg              А Київ

Б Луцьк

В Острог

Г Львів

https://history.vn.ua/zno/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva.files/image179.jpg

18. На якій фотографії зображено Острозький замок?

https://history.vn.ua/zno/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva.files/image180.jpg

А 1

Б 2

В 3

Г 4

https://history.vn.ua/zno/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva.files/image181.jpg

II. Завдання на встановлення відповідності

19. Установіть відповідність між пам’яткою мистецтва й архітектури та її назвою. Пам’ятка мистецтва й архітектури

https://history.vn.ua/zno/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva.files/image182.jpg

А Чорна Кам’яниця у Львові

Б Каплиця Трьох святителів у Львові

В Церква Зішестя Святого Духа в Потеличі

Г Церква Успіння у Києві

Д Будинок Корнякта у Львові

https://history.vn.ua/zno/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva.files/image183.jpg

20. Установіть відповідність між прізвищем історичного діяча та його стислою характеристикою.

Прізвище історичного діяча

1 М. Рогоза

2 І. Федоров

3 В.-К. Острозький

4 Г. Смотрицький

Характеристика

А перший ректор Острозької академії; автор першої друкованої пам’ятки української полемічної літератури «Ключ царства небесного»

Б київський воєвода, князь; опікувався наукою, церквою; своїм коштом заснував академію; його називали «некоронованим королем Русі»

В походив із давнього литовсько-руського князівського народу; король Сигізмунд II Август призначив його старостою черкаським і канівським; засновник першої Січі

Г один із першодрукарів на українських землях; надрукував «Буквар», «Апостол», Острозьку Біблію

Д один з ініціаторів Брестської церковної унії; був першим митрополитом греко-католицької церкви

https://history.vn.ua/zno/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva.files/image184.jpg

III. Завдання на встановлення хронологічної послідовності

21. Установіть хронологічну послідовність подій.

А Утворення першої братської (слов’яно-греко-латинської) школи

Б битва під Солоницею

В укладання Люблінської унії

Г заснування першої Січі на острові Мала Хортиця

https://history.vn.ua/zno/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva.files/image185.jpg

22. Установіть хронологічну послідовність подій.

А Видання І. Федоровим «Острозької Біблії»

Б видання друкарнею Віденського братства «Граматики словенської» Л. Зизанія

В друкування І. Федоровим «Апостола»

Г спорудження надгробка князю Костянтину Острозькому в Успенському соборі Києво-Печерської лаври

https://history.vn.ua/zno/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva.files/image186.jpg

IV. Завдання множинного вибору з короткою відповіддю

23. Які з перелічених пам’яток мистецтва й архітектури було створено в другій половині XVI ст.?

1 Ікона святого Юрія Змієборця (с. Станилі)

2 Вірменський собор у Львові

3 ікона «Успіння Богородиці» О. Горошковича

4 Пересопницьке Євангеліє

5 Верхній замок у Луцьку

6 вежа Корнякта

7 каплиця Боїмів у Львові

https://history.vn.ua/zno/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva.files/image187.jpg

24. Які з наведених пам’яток належать до козацьких клейнодів?

https://history.vn.ua/zno/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva.files/image188.jpg

https://history.vn.ua/zno/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva.files/image188.jpg

https://history.vn.ua/zno/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva.files/image189.jpg

Тест 6

1. Якою цифрою позначено на карті українські землі, що входили до складу Польського королівства до укладення Люблінської унії?

А 1

Б 2

В 3

Г 4

https://history.vn.ua/zno/ukraine-history-gryntovna-pidgotovka-do-zno-100-dniv/ukraine-history-gryntovna-pidgotovka-do-zno-100-dniv.files/image045.jpg

2. У чому полягала національна причина виникнення українського козацтва?

А посиленні феодального гноблення українських селян

Б полонізації та покатоличенні українського населення

В наявності вільних земель Подніпров'я та Дикого поля

Г постійній загрозі українцям із боку Кримського ханства

3. Кому з історичних діячів належать така характеристика?

«Український князь, представник старовинного роду, що походив від Гедиміновичів. Вживав енергійних заходів для укріплення оборони південних рубежів. Згуртував козаків для боротьби з татарами й збудував фортецю на о. Мала Хортиця».

А Д. Вишневецькому

Б В.-К. Острозькому

В Г. Смотрицькому

Г І. Федорову

4. Установіть відповідність між визначеннями та поняттями.

1 головнокомандуючий реєстрового козацького війська

2 невелике укріплене поселення, побудоване з деревини

3 символи-відзнаки або атрибути українського козацтва

4 військово-адміністративне керівництво Запорізької Січі.

А гетьман

Б клейноди

В курінь

Г січ

Д старшина

5. Установіть послідовність подій культурно-релігійного життя на українських землях у другій половині XVI ст.

А видання І. Федоровим першодруків «Апостола» і «Букваря»

Б створення Пересопницького Євангелія українською мовою

В відкриття князем К. Острозьким школи і друкарні в Острозі

Г заснування у Львові Успенського братства і братської школи

6. Які положення відповідають умовам Люблінської унії?

1 об’єднання Польщі й Литви в єдину державу Річ Посполиту

2 ведення Польщею та Литвою спільної зовнішньої політики

3 перехід Волині, Київщини й Брацлавщини до складу Польщі

4 визнання «руської мови» державною мовою Речі Посполитої

5 запровадження Польщею й Литвою спільного законодавства

6 зрівняння у правах православного й католицького духовенства

Тест 6 - 2

1. Якою цифрою позначено на карті українські землі, що увійшли до складу Польського королівства внаслідок Люблінської унії?

А 1

Б 2

В 3

Г 4

https://history.vn.ua/zno/ukraine-history-gryntovna-pidgotovka-do-zno-100-dniv/ukraine-history-gryntovna-pidgotovka-do-zno-100-dniv.files/image055.jpg

2. Козацька старшина — це

А головнокомандувач реєстрового козацького війська

Б невелике укріплене поселення, побудоване з деревини

В символи-відзнаки або атрибути українського козацтва

Г військово-адміністративне керівництво Запорозької Січі

3. Яке положення відповідає умовам Берестейської церковної унії?

А визнання головою уніатської церкви Київського митрополита

Б офіційна заборона Української православної церкви і братств

В визнання зверхності папи римського як першоієрарха церкви

Г зрівняння у правах православного і католицького духовенства

4. Установіть відповідність між визначеннями та поняттями.

1 вистава на побутову тему, що ставилася в антрактах між діями спектаклю

2 відбиток на папері з вирізьбленого на дерев'яній дошці малюнка

3 зображення, виконане з окремих різнокольорових шматочків скла

4 уснопоетичний героїчний твір про важливі події і видатних діячів

А дума

Б гравюра

В інтермедія

Г мозаїка

Д фреска

5. Установіть послідовність подій суспільно-політичного життя на українських землях у другій половині XVI ст.

А похід запорозьких козаків під керівництвом І. Підкови в Молдову

Б запровадження Стефаном Баторієм реєстрового козацького війська

В козацькі повстання під проводом К. Косинського та С. Наливайка

Г заснування Д. Вишневецьким Запорозької Січі на о. Мала Хортиця

6. Які твердження характеризують діяльність князя В.-К. Острозького?

1 заснував академію та друкарню в Острозі

2 очолював Львівське православне братство

3 обирався королем на сеймі Речі Посполитої

4 придушив козацьке повстання С. Наливайка

5 виступав проти Берестейської церковної унії

6 брав участь у морських походах проти турків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
6 жовтня 2019
Переглядів
1974
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку