22 червня о 18:00Вебінар: Telegram для навчання: практичні кейси зі створення вчителем каналу та бота

Тези Підготовка до ЗНО з Історії України -ТЕМА 1.

Про матеріал

Тези до першої теми ЗНО з Історії України для карток відповідно до програми 2019-2020рр. Тести не авторські з ресурсу -https://history.vn.ua/zno/

Перегляд файлу

Суспільне, господарське та духовне життя Трипільської культури

-основа господарства-орне землеробство;

-займались і скот.і рибальством.

-виробництво глиняного посуду з орнаментом (культура мальованої кераміки0;

-жіночі глиняні статуетки

-виплавка міді;

-протоміста та 2-поверхові будинки;

-роди об’єднувались у громади, а ті- у племена;

-віра в Богин.-Матір.

Суспільне, господарське та духовне життя Середньострогівської культури

-основа господарства – скотарство (зокрема конярство);

-займалися рибальством.

-проживали на території Лівобережжя;

-були сусідами з Трипільцями.

Суспільне, господарське та духовне життя Кіммерійців

-9-7 с. до н. е.

-перший народ на українських землях раннього залізного віку, назва якого є в писемних джерелах;

-Писав про них Гомер в «Одісеї» (молокодої, давні дояри кобилиць);

-Територія розселення: Північне Причорномор’я;

-використання заліза;

-племена на чолі з вождями;

-основа господарства-перегінне скотарство;

-жили в кибитках;

-походи на Закавказзя та Малу Азію;

-підкорені скіфами.

Суспільне, господарське та духовне життя Скіфів

-7-3 ст. до н. е.

- Кочові іраномовні племена;

-писали про них Гомер в «Одісеї», Геродот в «Історії»;

-Територія розселення: Північне Причорномор’я;

-царство, влада царя обмежена народними зборами;

-513 р. до н. е.-перемога над персами на чолі з Дарієм І.

-розвиток ремесла та торгівлі;

-основа господарства-перегінне скотарство;

-язичники, поклоніння Табібі (богиня вогню) та Папаю (бог неба).

-пам’ятками життя є могили-кургани;

-в мистецтві поширення звіриного стилю;

-карбування монети за царя Атея;

-захоплені сарматами.

Суспільне, господарське та духовне життя сарматів

-кочові іраномовні племена;

-Територія розселення: Північне Причорномор’я;

-основа господарства-перегінне скотарство;

-сильна панцирна кіннота з списами;

-жили племенами з окремими назвами (алани, роксолани, савромати);

-брали участь у війнах з Римом;

-сарматська знать прийняла в 1 ст. християнство;

-захоплені готами.

Суспільне, господарське та духовне життя слов’ян

-жили племенами, які очолювали вожді;

-проживання в укріплених городищах;

-осн. заняття-підсічне орне землеробство та осіле скотарство;

-розвиток ремесла (ковальство, ливна справа, гончарство, промисли) та торгівлі;

-язичники (Дажбог- бог сонця, Перун-блискавки, Велес –худоби, Срибог-вітру, Сварог – бог Неба);

- богослужіння проводили волхви.

 

 

 

 

 

Причини а наслідки занепаду Великої Скіфії

-погіршення економіки через клімат;

-у 3 ст. їх витіснили сармати;

-створення Малої Скіфії (3 ст. до н. е. - 4 ст. н. е. ) з центром у Неаполі скіфському.

Наслідки та значення грецької колонізації Північного

Причорномор’я та Криму

-поширення досвіду та здобутків античної культури;

-вплив на державотворчі традиції;

-залучення до торгових відносин та інновацій;

-поширення колонізації;

-один із шляхів поширення християнства.

Наслідки та значення Великого переселення народів та Великого розселення слов’ян:

-розселення слов’ян від Балтійського моря до Балканського півострову, від Ельби до Подністров’я;

-Активна участь у воєнних діях;

-набуття державницького та військового досвіду;

-формування 3 –х гілок слов’ян;

-слов’янські племена дали початок сучасним народам.

Особливості грецької колонізації Північного Причорномор’я та Криму

-соціально-економічні причини переселення;

-аграрний характер;

-мирний характер поселення на незайняті території;

-незалежність відносно митрополії;

-поєднання планового та стихійного характеру будівництва;

-карбували монету.

 

 

Суспільне, господарське та духовне життя  грецьких колоній

-поліс - це місто-держава;

-місто мало сільськогосподарську округу-хору;

-устрій-рабовласницькі дем. Респ. Та монархія (Боспорське царство);

-займалися ремісництвом, розвитком культури;

-заняття: землеробство, скотарство, садівництво, рибальство, торгівля;

-торгували з місцевим населенням.

Риси неолітичної революції

-Перехід від мисливства, збиральництва до скотарства та землеробства.

-нові способи виготовлення знарядь (свердління пиляння);

-винайдення нових способів виробництва та виготовлення штучних продуктів (кераміки а тканини);

-перехід від кочового до осілого життя;

- приручення тварин;

-зростання кількості та розмірів поселень.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 1.

Стародавня історія України

1. Укажіть період стародавньої історії людства, якому відповідає зображення на малюнку.

https://history.vn.ua/zno/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva.files/image025.jpg

А Палеоліт

Б бронзовий вік

В неоліт

Г мезоліт

https://history.vn.ua/zno/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva.files/image026.jpg

2. Суть неолітичної революції полягає

А у переході від колективного полювання до індивідуального

Б у переході від привласнювальних до відтворювальних форм господарства

В у переході до використання металів

Г в опануванні людиною вогню

https://history.vn.ua/zno/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva.files/image027.jpg

3. Укажіть поняття, якому відповідає наведене визначення.

Об’єднання кількох родів, які проживають на певній території і мають спільні органи влади, духовну та матеріальну культуру.

А Родова община

Б первісне людське стадо

В плем’я

Г сусідська община

4. Коли на території України мешкали племена трипільської культури?

А VII—III ст. до н.е.

Б VI—IV тис. до н.е.

В IV — середина III тис. до н.е.

Г І тис. до н. е. — початок І тис. н.е.

https://history.vn.ua/zno/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva.files/image028.jpg

5. З носіями якої археологічної культури пов’язане виготовлення пам’яток, зображених на малюнках?

https://history.vn.ua/zno/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva.files/image029.jpg

А Середньостогівська

Б трипільська

В катакомбна

Г зрубна

https://history.vn.ua/zno/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva.files/image030.jpg

6. Основними заняттями трипільців були

А землеробство та приселищне скотарство

Б полювання і кочове скотарство

В залізообробне ремесло й посередницька торгівля

Г збиральництво та рибальство

https://history.vn.ua/zno/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva.files/image031.jpg

7. Про який народ, що мешкав на території сучасної України, йдеться у наведеному уривку:

«...Звуться вони кочовиками, бо в них немає хат, а живуть вони в кибитках, із яких найменші бувають чотириколісні, а решта — шестиколісні; вони скрізь закриті повстю і зроблені подібно до будинків: одні — з двома, інші — з трьома відділами; вони непроникні ні для води (дощової), ні для снігу, ні для вітрів... У таких кибитках перебувають жінки, а чоловіки їздять верхи на конях; за ними йдуть їхні отари овець...»?

А Трипільці

Б слов’яни

В греки

Г скіфи

https://history.vn.ua/zno/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva.files/image032.jpg

8. Про перебування якого народу на території сучасної України свідчать наведені речові пам’ятки?

https://history.vn.ua/zno/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva.files/image033.jpg

А Трипільців

Б кіммерійців

В скіфів

Г готів

https://history.vn.ua/zno/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva.files/image034.jpg

9. За якого царя відбувся розквіт Великої Скіфії?

А Атея

Б Аттили

В Германаріха

Г Мітрідата VI Євпатора

https://history.vn.ua/zno/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva.files/image035.jpg

10. Укажіть автора та писемне джерело, яке є основним для вивчення історії скіфів.

А Гомер «Іліада»

Б Геродот «Історія»

В Прокопій Кесарійський «Історія війни»

Г Йордан «Про походження та діяння гетів»

https://history.vn.ua/zno/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva.files/image036.jpg

11. Укажіть одну з причин грецької колонізації Північного Причорномор’я та Криму.

А Нестача землі в метрополії та пошук нових джерел сировини

Б напади скіфів та персів на прикордонні райони Греції

В пошук скарбів і золота

Г виверження вулкана Везувій

https://history.vn.ua/zno/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva.files/image037.jpg

12. Про перебування якого народу на теренах сучасної України свідчать наведені ілюстрації?

https://history.vn.ua/zno/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva.files/image038.jpg

А Трипільців

Б готів

В греків

Г кіммерійців

https://history.vn.ua/zno/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva.files/image039.jpg

13. Який народ витіснив сарматів із Північного Причорномор’я?

А Греки

Б кіммерійці

В скіфи

Г готи

https://history.vn.ua/zno/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva.files/image040.jpg

14. Хронологічні межі V—VII ст. стосуються періоду

А Великого розселення слов’ян

Б Великої грецької колонізації

В розквіту Великої Скіфії

Г панування у Північному Причорномор’ї кіммерійців

https://history.vn.ua/zno/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva.files/image041.jpg

15. Під якими назвами слов’яни вперше згадані у писемних джерелах?

А Готи, гуни, авари

Б венеди, анти, скіфи

В венеди, склавіни, анти

Г кіммерійці, скіфи, сармати

https://history.vn.ua/zno/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva.files/image042.jpg

16. Найбільш розвинутими ремеслами у давніх слов’ян були

А склоробство

Б ливарна справа і ковальство

В ковальство та килимарство

Г килимарство

https://history.vn.ua/zno/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva.files/image043.jpg

17. Богом блискавки та грому, покровителем князівської влади у давніх слов’ян був

А Сварог

Б Даждьбог

В Велес

Г Перун

https://history.vn.ua/zno/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva.files/image044.jpg

18. Боротьба із якими кочовими племенами призвела до загибелі Антського племінного союзу?

А Гунами

Б хозарами

В аварами

Г скіфами

https://history.vn.ua/zno/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva.files/image045.jpg

II. Завдання на встановлення відповідності

19. Установіть відповідність між історичним періодом та його характерною рисою.

Історичний період

1 палеоліт

2 мезоліт

3 неоліт

4 енеоліт

Характерна риса

А виникнення скотарства та землеробства

Б опанування вогню

В опанування першого металу — міді

Г винайдення першого сплаву — бронзи

Д винайдення човнів і вдосконалення знарядь рибальства

https://history.vn.ua/zno/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva.files/image046.jpg

20. Установіть відповідність між назвою античного міста Північного Причорномор’я та місцем його сучасного розташування.

1 Ольвія

2 Херсонес

3 Пантікапей

4 Тіра

А Євпаторія

Б Білгород-Дністровський

В Поблизу Миколаєва

Г Керч

Д Севастополь

https://history.vn.ua/zno/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva.files/image047.jpg

III. Завдання на встановлення хронологічної послідовності

21. Розташуйте у хронологічній послідовності періоди давньої історії людства.

А Енеоліт

Б палеоліт

В неоліт

Г мезоліт

https://history.vn.ua/zno/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva.files/image048.jpg

22. Розташуйте у хронологічній послідовності появу кочових народів на території України.

А Сармати

Б гуни

В скіфи

Г кіммерійці

https://history.vn.ua/zno/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva.files/image049.jpg

IV. Завдання множинного вибору з короткою відповіддю

23. Укажіть характерні риси періоду мезоліту.

1 Перехід від збиральництва до землеробства

2 танення льодовика

3 поява неандертальців

4 виникнення прядіння та ткацтва

5 винайдення лука і стріл

6 поява кераміки

7 приручення перших тварин

https://history.vn.ua/zno/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva.files/image050.jpg

24. Укажіть факти, які стосуються кіммерійців.

1 Згадка у поемі Гомера «Одіссея»

2 основне заняття — землеробство

3 основне заняття — конярство

4 значні пережитки матріархату

5 початок виготовлення на території Україні знарядь праці із заліза

6 витіснення їх із Північного Причорномор’я сарматами

7 утворення перших протоміст на території сучасної України

https://history.vn.ua/zno/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva.files/image051.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
6 жовтня 2019
Переглядів
3141
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку