24 березня о 18:00Вебінар: Розвиток критичного мислення та медіаграмотності на уроках англійської мови

Тести "Олімпіада для 9 класів"

Про матеріал

Тести розроблені для 9 класу, які містять завдання з ботаніки, зоології, основи екології та генетики, анатомії та фізіології людини. Також є завдання відкритого типу , зорієнтовані на завдання ЗНО.

Перегляд файлу

Завдання  Всеукраїнської учнівської  олімпіади з біології

2018-2019 н.р.            9 клас

Група А (вибрати одну правильну відповідь; кожне питання 1 б, разом – 15 б)

1.Утворює захисний екран для мешканців Землі від згубної дії УФ-променів:

А. Нітроген; Б. Діоксид вуглецю; В. Озон; Г. Кисень.

2.  Полісахарид екзоскелету комах:

А. Крохмаль; Б. Глікоген; В. Хітин; Г. Ламінарин.

3. Постембріональний період онтогенезу :

А. Триває від утворення зиготи до народження людини;

Б. Протягом якого відбувається гісто- та органогенез людини;

В. Від народження людини до смерті;

Г. Від моменту запліднення до моменту смерті.

4. Руйнування первинної структури поліпептидів - це:

А. Ренатурація;  Б.  Регенерація; В. Деструкція; Г. Денатурація.

5. До органогенних елементів належать:

А. Оксиген, гідроген, нітроген, магній; Б. Оксиген, гідроген, нітроген, йод;

В. Оксиген, гідроген, нітроген, карбон; Г. Оксиген, гідроген, нітроген, ферум.

6. Функціональна одиниця організації генома:

А. Дисахарид; Б. Мономер; В. Поліпептид; Г. Полінуклеотид.

7. Головоногим молюском є:

А. Наутилус; Б. Перлівниця; В. Виноградний слимак; Г. Тридакна.

8. Про яку структурну одиницю говорить Ліна Костенко:

Глухих  лісів німі аборигени,

Людського духу навіть не ази,

Вже як не є – спасибі вам за …

Хай грають далі в довгої  лози.

А. Фени; Б. Білки; В. Гени; Г. Клітини.

9. При нестачі вітаміну А розвивається:

А. Цинга; Б. Куряча сліпота; В. Анемія; Г. Дисбактеріоз.

10. Лишайником є:

А. Фітофтора; Б. Мукор; В. Бліді поганка; Г. Пармелія.

11. Який тип поведінки має місце у пташенят сріблястої чайки, коли їх батьки подають сигнал небезпеки і молоді птахи ховаються?

А. Імпритинг; Б. Умовний рефлекс; В. Реакція на ключовий стимул; 

Г. Суміщена активність.

12.До гомойотермних тварин не належить:

А. Колібрі; Б. Дельфін; В. Кажан; Г. Ропуха.

13.Рух води і мінеральних речовин по тілу рослини відбувається по:

А. Судинах; Б. Ситоподібних трубках; В. Коленхімі; Г. Меристемі.

14.Пневматофор –це:

А. Дихальний корінь; Б. Ходульний корінь; В. Різновид мікоризи; Г. Повітряний корінь.

15.Вкажіть, які функції виконує спинний мозок людини:

 А. Травну; Б. Кровотворну; В. Рефлекторну; Г. Транспортну.

 

 

 

Група Б (виберіть кілька правильних відповідей, одна правильна відповідь – 1 б)

  1. Назвіть біополімери:

А. Білки; Б. Амінокислоти; В. Глюкоза; Г. Глікоген; Д. Аденін.

2. Структурні елементи клітин, які містять спадкову інформацію:

А. Плазміди; Б. Мітохондрії; В. Ядро; Г. Хлоропласти; Д. Нуклеоїд.

3. Бактерії розглядаються на різних рівнях живої матерії:

А. Органогенний; Б. Організмений; В. Молекулярний; Г. Клітинний; Д. Тканинний.

4. Важлива роль води для організму:   

А. Енергетична; Б. Терморегуляторна; В. Рецепторна; Г. Метаболічна; Д. Захисна.

5. Розщеплення  вуглеводів відбувається у клітині на внутрішньоклітинних мембранах з участю ферментів під час етапу:

А. Енергетичного ; Б. Підготовчого ; В. Безкисневого ; Г. Кисневого .

 

Група В. (встановіть відповідність; одне завдання – 2 б)

1. Для яких організмів характерні надмембранні комплекси клітин:            

1.  Муреїнова оболонка                           А. Боровик

2.  Целюлозна оболонка                          Б. Вельвічія

3.  Хітинова оболонка                              В. Медуза

4.  Глікокалікс                                           Г. Кишкова паличка

 2.  Встановіть відповідність  між поняттями та їх визначеннями: 

1. Антеридій                        А. Жіночий статевий орган у рослин

2. Архегоній                        Б. Статеве покоління у життєвому циклі  

3. Гаметофіт                        В. Чоловічий статевий орган у рослин

4. Спорофіт                         Г. Нестатеве покоління  у життєвому циклі   рослин                                                 

3. Установіть відповідність між відділом рослин (1-4) та представником

(А-Д), який до нього належить:                                                                                                                                    

  1.  Червоні водорості                      А. Баранець звичайний                                             

       2. Плауноподібні                             Б. Порфіра

       3. Покритонасінні                           В. Орляк звичайний                                                      

  1. Папоротеподібні                        Г. Ліщина звичайна

4. Порушення роботи залози призводить до нерівномірного виділення гормону. Тому виникають певні захворювання. Розташуйте правильно запропоновані залози та захворювання:

       1. Підшлункова залоза                               А. Ендемічний зоб

       2. Щитовидна залоза                              Б. Карликовість

       3. Гіпофіз                                                    В. Цукровий діабет

       4. Червоний кістковий мозок                    Г. Анемія

5. Встановіть відповідність:

         Середовище існування                  Вид

      1. Ґрунтове                                     А. Коростяний свербун

      2. Прісні водойми                          Б. Рачок циклоп

      3. Солоні водойми                         В. Катран

     4. Інші організми                            Г.  Личинка травневого хруща

 

 

Практичний тур (1 підпитання - 6 б; 2 підпитання – 6 б; 3 завдання – 10 б)

 «Дайте найкращому кухареві скільки завгодно свіжого повітря, скільки завгодно сонячного світла й цілу річку чистої води і попросіть його, аби з усього цього він приготував вам цукор, крохмаль, жири й зерно, — він вирішить, що ви з нього глузуєте. Але те, що здається неймовірно фантастичним людині, без перешкод відбувається в зелених листках рослин», -  Климент Аркадійович Тімірязєв.

1.Опишіть цей процес за допомогою правильно складених послідовностей:           Процес                                 Органела                                           Результат

1.   Хемосинтез                 1. Мітохондрія                         1. Кисень, глюкоза

2.  Фотосинтез                  2. Апарат Гольджі                   2.  Вода, вуглекислий газ

3. Дихання                        3. Хлоропласт                           3. Білки, жири

2. Упорядкуйте таблицю:

Вихідні продукти         Структурний компонент          Умови

1. 6СО2 + 6Н2О             1. Кристи                           1. Наявність джерела світла

2. С6Н12О6 + 6О2         2. Хлорофіл                       2. Наявність органічних речовин

3. NH3 + O2                   3. Рибосоми                       3. Наявність кисню

3. Виберіть ознаки властиві організму зображенні на малюнку: Результат пошуку зображень за запитом "гідра"

Систематичне положення         Місце поширення                    Спосіб живлення

1. Тип Губки                              1. На суходолі                             1. Хижацький

2. Тип Кишковопорожнинні     2. У ставках і прісних озерах    2. Фільтрація

3. Тип Молюски                        3. У морях                                    3. Фотосинтез

 

 

 

 

docx
Додано
22 жовтня 2018
Переглядів
1434
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку