22 червня о 18:00Вебінар: Telegram для навчання: практичні кейси зі створення вчителем каналу та бота

Тести та Тези для підгтовки до ЗНО - ТЕМА 5.

Про матеріал

Тести не авторські а з сайту -https://history.vn.ua/zno/ оформлені у ворді для зручності. Тези написані за підручником "Підготовка до ЗНО..." ред.Ігоря Панчука відповідно до програми на 2019-20 р. для КАРТОК. КАРТКИ призначені для індивідуальних занять підготовки до ЗНО.

Перегляд файлу

1239 р.

Монголи підкорили Переяслав а Чернігів

1240 р .

Монголи спалили Київ, де оборону тримав воєвода Данила-Дмитро.

1239 р.

Данило заволодів Києвом

1241 р.

Похід хана Батия на Галицько-Волинські землі.

1254-1255 рр.

Данило успішно воював з монгольським ханом Куремсою

1259 р.

Поразка Данила від хана Бурундая, руйнування фортець Володимира, Львова, Луцка..

Значення Галицько-Волинського князівства.

    - Це друга велика держава на українських землях після Київської Русі, спадкоємиця Київської Русі, що продовжила її культурні традиції.

    - Забезпечила високий рівень економічного та духовно-культурного розвитку українських земель.

    - Своєю орієнтацією на Захід відкрила доступ в українські землі західноєвропейським культурним впливам.

Роман Мстиславович

 (1152–1205)

-князь Галицько-Волинської держави у 1199—1205 рр.,

-об’єднав Галичину й Волинь 1099,

-поширив свою владу на Київ,

-придушив опір боярської опозиції,

-захищав кордони держави від військ половців, литовців і поляків,

-установив дружні відносини з Візантією та Німеччиною.

-Загинув у війні з Польщею (Під завихвостом)

Данило Романович 

(1201–1264)

-Князь Галицько-Волинської держави у 1238—1264 рр., об’єднав Галичину й Волинь,

-поширив свою владу на Київ,

-розгромив німецьких рицарів-хрестоносців біля Дорогочина 1238 р.,

-завдав поразки військам Угорщини й Польщі під Ярославом 1245 р.,

-формально визнав залежність від Золотої Орди 1245 р.,

-був коронований у Дорогочині1253 р..

Лев Данилович 

(1264 – 1301)

-Старший син короля Данила Романовича,

-правитель Галицько-Волинського князівства .

-Завоював частину Закарпаття і Люблінську землю.

 

Юрій І Львович 

-Князь Галицько-Волинської держави у 1301—1308 рр.,

-переніс столицю до Володимира-Волинського

-домігся утворення Галицької митрополії,

-прийняв титул «короля Русі»,

-воював з Угорщиною та Польщею, втративши частину Закарпаття й Люблінську землю

Юрій II Болеслав 

(1325 — 1340)

-Галицько-волинський князь

- король Руського королівства.

- Прагнучи зміцнити князівську владу, вів боротьбу проти бояр, у якій спирався на міщан.

- Юрій II підтримував розселення німецьких колоністів, задумав запровадити католицтво.

-У 1340 р. бояри організували проти Юрія II Болеслава змову й отруїли його у Володимирі.

 

 

 

 

Залежність українських князів від золотої орди:

-запровадження системи податків та повинностей;

-затвердження монгольськими ханами правління руських князів ярликами:

-обов’язок руських князів доправляти воїнів до руського війська.

Наслідки золотоординського панування:

-розподіл українських міст між кількома державами;

-руйнування та падіння банатьох міст;

-демографічні втрати, знищення значної частини феодальної еліти.

Передумови утворення ГВК:

-Віддаленість від Києва;

-великі родовища солі, щосприяли економічному піднесенню;

-потреба спільних зусиль двох князівст для боротьби з Польшею та угорщиною, згодом і монголами;

-етнічна однорідність князівств.

Значення та Наслідки утворення ГВК:

-грунтувалася на єдиній українській освнові;

-зберегла від асиміляції південну та західну гілки словян;

-стала новис після Київської Русі політично-економічним центром життя;

-розширила сферу дії західноєвропейської культури;

-продовжила дипломатичні традиції Київської Русі.

Особливості Золотоординського панування на південно-західних землях Русі:

-руські землі не війшли до складу Золотої Орди;

-на території Русі не було створено постійного апарату загарбників;

-толерантне ставлення ординуів до християнства та православного духовенства.

Соціальне і господарське життя в ГВК:

-значний вплив боярства на зовнішню і внутрішню політику.

-позитивний вплив зв’язки з Європою, негативний з Ордою

-часта зміна столиць;

--проблема із спадкоємністю голови держави.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тести Тема 5.

Вкажіть, яка з подій відбулася найраніше?

 

-облога та розорення Києва військами хана Батия

 

-битва русько-половецьких військ з монголами на р. Калка

 

-розорення монголами Переяслава та Чернігова

 

-спустошення монгольськими ордами Галицько-Волинської держави

Вкажіть правильне твердження.

А Добою роздробленості дослідники називають період в історії Київської Русі, від початку 11 до середини 13 ст.

Б Історики витлумачують добу роздробленості не як розпад Київської держави, а як зміну її устрою та форми правління.

В Коли року 1147 стало вакантним місце митрополита, Ярослав Мудрий наполіг, щоб на цю посаду обрали русича - Клима Смолятича.

Г Найзаселенішим князівством Київської Русі за доби роздробленості було Переяславське князівство.

Про який київський храм ідеться в уривку з літопису?

«...Вибили вони стіни, і вийшли городяни на розбиті стіни, і було тут видіти, як ламалися списи і розколювалися щити, а стріли затьмарили світ переможеним, і Дмитро поранений, був... А назавтра прийшли татари на них, і була битва межи ними велика. Люди тим часом вибігли і на церкву, і на склепіння церковне з пожитками своїми, і од тягаря повалилися з ними стіни церковні, і так укріплення було взяте татарськими воями...»

А Софійський собор

Б Кирилівську церкву

В Десятинну церкву

Г Успенський собор

Ім’я якого історичного діяча пропущене в уривку з історичного джерела?

«Прийшов до Києва з великою силою, многим-множеством сили своєї, і окружив город. І обступила Київ сила татарська, і був город в облозі великій. І пробував ____ коло города, а вої його облягали город. І не було чути нічого од звуків скрипіння возів його, ревіння безлічі верблюдів його, і од звуків іржання стад коней його, і сповнена була земля Руськая ворогами».

А монгольський хан Батий

Б монгольський володар Чингізхан

В половецький хан Кобяк

Г печенізький хан Куря

Чим визначалося золотоордииське панування на українських землях?

1 Відсутністю зобов'язання князів виставляти дружини в розпорядження хана.

2 Отриманням руськими князями ярлика на право володіння землями.

3 Сплатою данини ординцям, яка супроводжувалася - переписом населення.

4 Контролі баскаками князівської влади в Галицько-Волинській державі.

5 Управлінням князівствами ханами з правлячої монгольської династії.

А 1,3

Б 2, 3

В 2, 5

Г 3, 4

Про яку історичну подію йдеться в уривку з літопису?

«...Данило поранений був. у груди. Але через молодість і одвагу, він не чув ран, що були на тілі його... Був бо він сміливий і хоробрий, «од голови й до ніг його не було на нім вади»... Кріпко вони билися, але інші полки татарські зітнулися з ними, і за гріхи наші руські полки було переможено...»

А Битва війська Данила Романовича під Дорогичином 1238 р.

Б Битва війська Данила Романовича під Ярославом на Сяні 1245 р.

В Оборона Києва від монголів.1240 р.

Г Битва на р. Калці 1223 р.

Доповніть твердження.

Про Юрія І відомо, що він...

А прийняв титул короля Русі;

Б переніс свою столицю до Холма;

В позбувся зверхності Золотої Орди;

Г приєднав частину Закарпаття;

Які діячі були сучасниками?

А Новгород-сіверський князь Ігор Святославич та переяславський Володимир Глібович.

Б Князь Володимир Мономах та волинський князь Роман Мстиславич.

В Галицький князь Володимир Осмомисл та великий- київський князь Ізяслав Ярославич.

Г Князь Мстислав Володимирович Великий та князь- Ярослав Мудрий.

Укажіть правильне твердження.

А Після смерті Чингісхана його наступники відмовилися від політики підкорення земель і народів.

Б Першим серед українських князівств на шляху просування Батиєвої орди було Переяславське князівство.

В Софійський собор під час оборони Києва від монголів завалився, поховавши під руїнами сотні-киян.

Г Найбільшого спустошення внаслідок монгольської навали серед українських князівств зазнали Галицьке та Волинське.

У завданнях 30-31 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, доберіть один правильний варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблиці на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви).

Установіть відповідність між іменами князів та твердженнями, що їх характеризують.

1 Лев Данилович

2 Юрій І Львович

3 Юрій II Болеслав

4 Любарт

А Намагаючись протистояти зазіханням Польщі й Угорщини, підтримував союзні відносини з Тевтонським орденом і Литвою. Оточив себе іноземцями-католиками, беззастережно підтримував католицьке духівництво.

Б Приєднав Люблінську землю, частину Закарпаття з м. Мукачевом, переніс свою столицю до Львова.

В Після смерті батька об'єднав усі землі держави під своєю владою. За його правління Польща захопила Люблінську землю, а Угорщина - частину Закарпаття. Домігся утворення Галицької митрополії.

Г Сподіваючись одержати від країн Західної Європи допомогу проти монголів, прийняв від папи Іннокентія IV королівську корону.

Д Представник литовської династії Гедиміновичів, який свою владу зміг поширити лише на Волинь. Вів тривалу боротьбу з Польщею та Угорщиною за галицькі й волинські землі.

 

 

Установіть відповідність між крилатими висловами та роками, під якими їх записав літописець.

1 «Кожен хай держить отчину свою...»

2 «Хай буде се мати городам руським...»

3 «І роздерлася вся руська земля...»

4 «За ним же Україна багато потужила...»

А 882 р.

Б 988 р.

В 1097 р.

Г 1132 р.

Д 1187 р.

У завданнях 32-33 розташуйте події в хронологічній послідовності. Поставте позначки в таблиці відповідей на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви).

Установіть хронологічну послідовність подій з життя Данила Романовича, про які йдеться в уривках з джерел.

А «О, лихіша лиха честь татарськая! Данило Романович, що був князем великим, володів із братом своїм Руською землею, Києвом, і Володимиром, і Галичем, і іншими краями, нині сидить на колінах і холопом себе називає!».

Б «Мстислав Мстиславич тим часом повелів Данилові попереду перейти з полками ріку Калку і іншим полкам піти з ним, а сам після нього перейшов... І сталася побіда над усіма князями руськими, якої ото не бувало ніколи».

В «У той же час прислав папа послів достойних, що принесли Данилові вінець, і скіпетр, і корону, які означають королівський сан, кажучи: "Сину! Прийми од нас вінець королівства»... Опізо, посол папський, прийшов, несучи вінець і обіцяючи: "Ти матимеш поміч од папи».

Г «Тоді ж приїхала Анна, велика княгиня Романова, побачити сина свого рідного Данила. Тоді ж бояри володимирські й галицькі, і воєводи угорські посадили князя Данила на столі отця його, великого князя Романа».

Встановіть хронологічну послідовність подій.

А Монгольська навала на руські землі.

Б Утворення Галицько-Волинської держави.

В Похід новгород-сіверського князя Ігоря проти половців, оспіваний у поемі «Слово о полку Ігоревім».

Г Похід польського короля Казимира ІІІ на Львів; початок боротьби за землі Галицько-Волинські держави.

У завданнях 34-35, які мають шість варіантів відповідей, оберіть три правильні відповіді й запишіть їх номери у клітинки.

Які твердження стосуються князя Володимира Мономаха?

1 Син Ярослава Мудрого, який згідно з заповітом батька отримав у володіння чернігівські землі.

2 Гуртував сили для відсічі половцям, сам узяв участь близько у 80 битвах проти них.

3 Одружений з дочкою візантійського імператора Константина Мономаха.

4 Перший раз був вигнаний з київського столу під час повстання киян.

5 Об'єднав більшу частину території Київської держави, припинив князівські усобиці.

6 Мислитель, автор «Повчання», адресованого власним дітям.

Які твердження стосуються князя Данила Романовича?

1 Очолював оборону Києва під час облоги міста монгольськими ордами.

2 Здійснив поїздку до столиці Золотої Орди, де зустрівся з ханом Батиєм.

3 Отримав від Орди ярлик «На Київ і всю Руську землю», проте в Києві не оселився.

4 Збудував нові міста - Львів та Холм.

5 Приєднав Люблінську землю, частину Закарпаття, переніс свою столицю до Львова.

6 Коронувався як король Русі вінцем, надісланим папою римським

Одним із наслідків золотоординського панування стало

А входження давньоруських князівств до складу Золотої Орди

Б втрата державної незалежності, призупинення державотворчих процесів, поглиблення феодальної роздробленості

В утиски православ’я, навернення русичів до мусульманства

Г піднесення ремесла, розквіт давньоруської культури

https://history.vn.ua/zno/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva.files/image092.jpg

Укажіть факти, з якими пов’язане ім’я князя Романа Мстиславовича.

А Боротьба з монголо-татарською навалою, намагання утворити антимонгольську коаліцію, коронація Папою Римським

Б запровадження християнства, проведення адміністративної реформи, будівництво «змієвих валів»

В відновлення єдності Галицько-Волинського князівства, перемога над хрестоносцями у Дорогичинській битві, заснування міст — Львова і Холма

Г приборкання свавільного боярства, поширення своєї влади на Київ, загибель 1205 р. біля польського міста Завихвоста

https://history.vn.ua/zno/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva.files/image093.jpg

Укажіть ім’я історичного діяча доби Галицько-Волинської держави, спираючись на текст історичного джерела:

«Він кидався на поганих [половців], як лев, був сердитий, як рись, нищив їх, як крокодил, переходив через їхні землі, як орел, а хоробрий був, як тур, наслідуючи діда свого Мономаха».

А Ярослав Осмомисл

Б Роман Мстиславович

В Данило Галицький

Г Лев Данилович

https://history.vn.ua/zno/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva.files/image094.jpg

1238—1264 рр. — це період в історії Галицько-Волинської держави, для якого було характерним

А утворення єдиної держави, поширення влади князя на Київ, відмова князя прийняти корону з рук Папи Римського

Б боярська смута, розпад єдиної держави, активне втручання у внутрішні справи князівств сусідніх держав

В відновлення державної єдності, переможна Ярославська битва, намагання створити антимонгольську коаліцію європейських держав для боротьби із Золотою Ордою

Г занепад князівства, заснування Галицької митрополії, посилення ординського впливу

https://history.vn.ua/zno/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva.files/image095.jpg

 

 

 

 

 

Про якого князя автор «Галицько-Волинського літопису» згадував як про «книжника великого і філософа, якого не було у всій землі й після нього не буде»?

А Володимира Васильковича

Б Романа Мстиславовича

В Ярослава Осмомисла

Г Юрія II Болеслава

https://history.vn.ua/zno/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva.files/image096.jpg

Яка історична подія лягла в основу «Слова о полку Ігоревім»?

А Похід київського князя Ігоря Рюриковича на Візантію

Б повстання деревлян проти князя Ігоря

В монголо-татарська навала на землі Київської Русі

Г похід новгород-сіверського князя Ігоря Святославовича проти половців

https://history.vn.ua/zno/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva.files/image097.jpg

Якого року відбулася подія, описана в джерелі й відображена на ілюстрації:

«У той час прислав Папа послів достойних, що принесли Данилові вінець, і скіпетр, і корону, кажучи: «Сину! Прийми од нас вінець королівства...»»?

А 1238 р.

Б 1240 р.

В 1245 р.

Г 1253 р.

https://history.vn.ua/zno/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva.files/image098.jpg

https://history.vn.ua/zno/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva.files/image099.jpg

II. Завдання на встановлення відповідності

Установіть відповідність між ім’ям князя та фактом із його біографії.

Ім’я князя

1 Ярослав Осмомисл

2 Роман Мстиславович

3 Данило Романович

4 Юрій І Львович

Факт із біографії

А об’єднання Волинського та Галицького князівства в єдину державу

Б перемога у Ярославській битві

В заснування Галицької митрополії

Г загибель унаслідок боярської змови, невдоволених прагненням запровадити католицизм

Д розбудова й укріплення галицьких міст, будівництво в Галичі Успенського собору

https://history.vn.ua/zno/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva.files/image100.jpg

 

 

Установіть відповідність між поняттям та його значенням.

Поняття

1 Золота Орда

2 баскак

3 ярлик

4 улус

Значення

А удільні володіння нащадків Чингізхана, які згодом стали самостійними державами

Б грамота-дозвіл на володіння землями, яку видавав монгольський хан

В назва монгольської держави, заснованої ханом Батиєм

Г намісник хана, який вів облік населення та збирав данину руських князівств

Д столиця монгольської держави, заснована Батиєм

https://history.vn.ua/zno/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva.files/image101.jpg

III. Завдання на встановлення хронологічної послідовності

Установіть хронологічну послідовність подій.

А Зруйнування Києва монголо-татарами

Б битва на річці Калка

В коронація Данила Романовича Папою Римським

Г об’єднання Волинського та Галицького князівства в єдину державу

https://history.vn.ua/zno/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva.files/image102.jpg

Установіть хронологічну послідовність подій.

А Розгром лицарів-хрестоносців у Дорогичинській битві

Б Любецький з’їзд князів

В заснування Галицької митрополії

Г перша літописна згадка назви «Україна»

https://history.vn.ua/zno/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva.files/image103.jpg

IV. Завдання множинного вибору з короткою відповіддю

Укажіть факти, пов’язані з діяльністю князя Данила Галицького.

1 Написання «Повчання дітям»

2 інтенсивний розвиток культури

3 будівництво Успенського собору в Галичі

4 боротьба проти половців

5 перемога у Ярославській битві

6 здійснення морських походів на Візантію

7 участь у битві на р. Калка

https://history.vn.ua/zno/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva.files/image104.jpg

 

 

 

Укажіть причини феодальної роздробленості Київської Русі.

1 Відсутність чіткої системи престолонаслідування, суперництво за владу

2 золотоординська навала

3 розвиток великого землеволодіння, зміцнення його вотчинної форми

4 економічний і культурний занепад руських земель

5 послаблення обороноздатності держави

6 велика територія держави, формування суттєвих регіональних відмінностей

7 підвищення міжнародного авторитету Київської Русі на міжнародній арені

https://history.vn.ua/zno/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva/zno-2019-2020-ukraine-history-voropaeva.files/image105.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Serazeeva Ira
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
6 жовтня 2019
Переглядів
10836
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку