29 травня о 18:00Вебінар: Філософія для дітей: закордонні та українські практики

Тести з Інформатики 10 клас

Про матеріал

Тести відповідають вимогам шкільної програми 10 класу.

Тестування з тем:

- Текстовий редактор

- Електронні таблиці

- Бази даних

- Глобальна мережа Інтернет

Перегляд файлу

 

 

Текстовий редактор 

 

Абзац – це?{

= фрагмент тексту, що закінчується натисненням на клавішу Enter

 ~ текст, який починається з відступу

 ~ текст, що починається декількома пробілами

~ один рядок тексту}

 

 Для збереження нового документа потрібно вибрати команду?{

 ~ Файл – Зберегти...

 ~ Файл – Зберегти як...

=  можна вибрати будь-яку з команд Файл – Зберегти або Файл – Зберегти як... }

 

Щоб зберегти документ під іншим ім'ям або в іншому місці, потрібно вибрати команду?{   

~ Файл – Зберегти...

=  Файл – Зберегти як...

~ можна вибрати будь-яку з команд Файл – Зберегти або Файл – Зберегти як... }

 

До операцій форматування абзацу відносяться?{

= вирівнювання, міжрядковий інтервал, завдання відступу

~ накреслення, розмір, колір, тип шрифту

~ видалення символів

~ копіювання фрагментів тексту}

До операцій форматування символів відносяться?{

~ вирівнювання, міжрядковий інтервал, завдання відступу

= накреслення, розмір, колір, тип шрифту

 ~ видалення символів

 ~ копіювання фрагментів тексту}

 

 Які команди заносять фрагмент тексту в буфер?{

=  вирізати, копіювати

 ~ вирізати

 ~ копіювати

 ~ вставити}

 

Пробіл ставиться?{

~ з двох сторін від знака пунктуації

 ~ перед знаком пунктуації

=  після знаку пунктуації}

 

В якій з рядків помилкове оформлення крапки?{

 ~ кожен... Перше слово.

 ~ Перемога!..

 = Який годину..?

 ~ Помилок немає}

 

При використанні лапок?{

~ їх виділяють пробілами

~ пишуть без пробілів

~ після них ставлять пробіл

= пишуть разом зі словом, яке вони укладають}

 

 Якщо знак риска виділено прогалинами, то він використовується?{

 ~ як дефіс

 ~ як знак переносу

 ~ для позначення прямої мови

 =  як тире}

 

 Шрифт без зарубок називається?{

=  рубаний

~ пропорційний

~ моноширинний

~ растровий

~ векторний}

 

Різні символи шрифту мають різну ширину – це шрифт?{

~ рубаний

= пропорційний

~ моноширинний

~ растровий

   ~ векторний}

 

 Усі символи шрифту мають однакову ширину – це шрифт?{

 ~ рубаний

 ~ пропорційний

 = моноширинний

 ~ растровий

 ~ векторний}

 

 Який шрифт зберігається у вигляді набору пікселів, з яких складаються символи?{

 ~ рубаний

~ пропорційний

~ моноширинний

=  растровий

~ векторний}

 

В якому шрифті використовується спосіб завдання конфігурації символів за допомогою векторів?{

~ в рубленому

~ у пропорційному

~ у моноширинном

~ в растровому

= у векторному}

 

Для форматування абзацу потрібно вибрати команду?{

= Формат – Абзац...

~ Формат – Шрифт ...

~ Вставка – Символ...

~ Вид – Розмітка сторінки

~ Файл – Параметри сторінки... }

 

 Для форматування шрифту потрібно вибрати команду?{

~ Формат – Абзац...

= Формат – Шрифт ...

~ Вставка – Символ...

    ~ Вид – Розмітка сторінки

    ~ Файл – Параметри сторінки... }

 

 Знайомство з електронними таблицями

 

Електронна таблиця – це?{

= додаток, що зберігає та обробляє дані у прямокутних таблиць і призначене для автоматизації розрахунків

~ програмні засоби, що здійснюють пошук інформації

~ додаток, призначений для збору, зберігання, обробки і передачі інформації

~ додаток, призначений для набору та друку таблиць}

 

 Незалежні поля?{

= містять вихідні дані для розрахунків

~ обчислюються через значення інших стовпців}

 

Документ електронної таблиці називається?{

= робоча книга

~ робочий аркуш

~ таблиця

~ осередок}

Робоча книга складається з?{

~ рядків і стовпців

= аркушів

~ таблиць

~ клітинок}

 

В електронній таблиці літерами A, B, ... позначаються?{

~ рядки

= стовпці

~ осередку

~ немає таких позначень}

 

В електронній таблиці числами 1, 2, ... позначаються?{

= рядки

~ стовпці

~ осередку

~ немає таких позначень}

 

В електронній таблиці А1, В4 – це позначення?{

~ рядків

~  стовпців

= клітинок

~ немає таких позначень}

 

Дані в електронних таблицях – це лише?{

= текст, число і формула

~ текст і число

~ формула

~ число і формула}

 

Які дані не можуть перебувати в комірці?{

~ формула

= лист

~ текст

~ число}

В комірку введені символи А1+В1. Як Excel сприйме цю інформацію?{

~ помилка

~ формула

= текст

~ число}

 

 В комірку введені символи =А1+Б1. Як Excel сприйме цю інформацію?{

= помилка

~ формула

~ текст

~ число}

В комірку введені символи =В3*С3. Як Excel сприйме цю інформацію?{

~ помилка

= формула

~ текст

~ число}

 

Яка формула містить помилку?{

~ =Н9*3

~ =S6*1,609/S4

=   =7A1+1

 ~ =1/(1-F3*2+F5/3)

~ немає помилок}

 

 

 Бази даних: визначення, класифікація

Бази даних – це?{

=  набір відомостей, організований по певним правилам і представлений у вигляді, придатному для обробки автоматичними засобами

~ програмні засоби, що дозволяють організовувати інформацію у вигляді таблиць

~ програмні засоби, що здійснюють пошук інформації

~ програмно-апаратний комплекс, призначений для збору, зберігання, обробки і передачі інформації}

 Інформаційна система – це?{

 ~ набір відомостей, організований по певним правилам і представлений у вигляді, придатному для обробки автоматичними засобами

~ програмні засоби, що дозволяють організовувати інформацію у вигляді таблиць

~ програмні засоби, що здійснюють пошук інформації

= програмно-апаратний комплекс, призначений для збору, зберігання, обробки і передачі інформації}

 В реляційній БД інформація організована у вигляді?{

~ мережі

~ дерева

= прямокутної таблиці}

У ієрархічної БД інформація організована у вигляді?{

~ мережі

= дерева

~ прямокутної таблиці}

 

Короткі відомості про зазначених об'єктах – це?{

= фактографічна БД

~ документальна БД

~ централізована БД

~ розподілена БД}

Обширна інформація різного типу – це?{

~ фактографічна БД

= документальна БД

~ централізована БД

~ розподілена БД}

 

 Вся інформація зберігається на одному комп'ютері – це?{

~ фактографічна БД

~ документальна БД

= централізована БД

~ розподілена БД}

 Різні частини БД зберігаються на різних комп'ютерах – це?{

~ фактографічна БД

~ документальна БД

~ централізована БД

= розподілена БД}

Рядок таблиці, що містить інформацію про один об'єкт – це?{

= запис БД

~ поле БД}

 Стовпець таблиці, що містить значення певної властивості – це?{

~ запис БД

= поле БД}

 

 

 Глобальна комп'ютерна мережа Інтернет

Інтернет – це?{

~ локальна мережа

~ корпоративна мережа

= глобальна мережа

~ регіональна мережа}

Задано адресу сервера Інтернету: www.mipkro.uа. Яке ім'я домену верхнього рівня?{

~ www.mipkro.uа

~ mipkro.uа

=  uа

~ www}

Для роботи в мережі через телефонний канал зв'язку підключають до комп'ютера?{

~ адаптер

~ сервер

= модем

~ комутатор}

Модем – це ..., згода роботу ... і телефонної мережі. Замість кожного трикрапки вставити відповідні слова?{

~ пристрій; програми

~ програма; комп'ютера

~ програмне забезпечення; комп'ютера

~ пристрій; дисководу

= пристрій; комп'ютера}

Щоб з'єднати два комп'ютери по телефонних лініях, необхідно мати?{

~ модем на одному з комп'ютерів

~ модем і спеціальне програмне забезпечення на одному з комп'ютерів

~ по модему на кожному комп'ютері

= по модему на кожному комп'ютері і спеціальне програмне забезпечення

~ за два модему на кожному комп'ютері (налаштованих, відповідно, на прийом і передачу) і спеціальне програмне забезпечення}

 

Мережі, які об'єднують комп'ютери в межах одного регіону?{

~ локальні

= регіональні

~ корпоративні

~ поштові}

Мережі, які об'єднують комп'ютери в межах однієї галузі, корпорації?{

~ локальні

~ регіональні

= корпоративні

~ поштові}

Комп'ютер, що знаходиться в стані постійного підключення до мережі?{

= хост-комп'ютер (хост)

~ провайдер

~ сервер

~ домен}

Організація-власник сайту глобальної мережі?{

~ хост-комп'ютер (хост)

= провайдер

~ сервер

~ домен}

Виберіть із запропонованого списку IP-адреса?{

=  193.126.7.29

~ 34.89.45

~ 1.256.34.21

~ edurm.ru}

Програмне забезпечення, що підтримує роботу мережі по протоколу TCP/IP?{

 

=    1) базове ПЗ

     ~сервер-програма

     ~ клієнт-програма}

 

Програмне забезпечення, яке займається обслуговуванням різноманітних інформаційних послуг мережі?{

~ базове ПЗ

= сервер-програма

~ клієнт-програма}

 Internet Explorer – це?{

~ базове ПЗ

~ сервер-програма

=  клієнт-програма}

 

 

 

doc
Додано
18 червня 2018
Переглядів
1250
Оцінка розробки
4.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку