10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Тести з Інформатики 10 клас

Про матеріал

Тести відповідають вимогам шкільної програми 10 класу.

Тестування з тем:

- Текстовий редактор

- Електронні таблиці

- Бази даних

- Глобальна мережа Інтернет

Перегляд файлу

 

 

Текстовий редактор 

 

Абзац – це?{

= фрагмент тексту, що закінчується натисненням на клавішу Enter

 ~ текст, який починається з відступу

 ~ текст, що починається декількома пробілами

~ один рядок тексту}

 

 Для збереження нового документа потрібно вибрати команду?{

 ~ Файл – Зберегти...

 ~ Файл – Зберегти як...

=  можна вибрати будь-яку з команд Файл – Зберегти або Файл – Зберегти як... }

 

Щоб зберегти документ під іншим ім'ям або в іншому місці, потрібно вибрати команду?{   

~ Файл – Зберегти...

=  Файл – Зберегти як...

~ можна вибрати будь-яку з команд Файл – Зберегти або Файл – Зберегти як... }

 

До операцій форматування абзацу відносяться?{

= вирівнювання, міжрядковий інтервал, завдання відступу

~ накреслення, розмір, колір, тип шрифту

~ видалення символів

~ копіювання фрагментів тексту}

До операцій форматування символів відносяться?{

~ вирівнювання, міжрядковий інтервал, завдання відступу

= накреслення, розмір, колір, тип шрифту

 ~ видалення символів

 ~ копіювання фрагментів тексту}

 

 Які команди заносять фрагмент тексту в буфер?{

=  вирізати, копіювати

 ~ вирізати

 ~ копіювати

 ~ вставити}

 

Пробіл ставиться?{

~ з двох сторін від знака пунктуації

 ~ перед знаком пунктуації

=  після знаку пунктуації}

 

В якій з рядків помилкове оформлення крапки?{

 ~ кожен... Перше слово.

 ~ Перемога!..

 = Який годину..?

 ~ Помилок немає}

 

При використанні лапок?{

~ їх виділяють пробілами

~ пишуть без пробілів

~ після них ставлять пробіл

= пишуть разом зі словом, яке вони укладають}

 

 Якщо знак риска виділено прогалинами, то він використовується?{

 ~ як дефіс

 ~ як знак переносу

 ~ для позначення прямої мови

 =  як тире}

 

 Шрифт без зарубок називається?{

=  рубаний

~ пропорційний

~ моноширинний

~ растровий

~ векторний}

 

Різні символи шрифту мають різну ширину – це шрифт?{

~ рубаний

= пропорційний

~ моноширинний

~ растровий

   ~ векторний}

 

 Усі символи шрифту мають однакову ширину – це шрифт?{

 ~ рубаний

 ~ пропорційний

 = моноширинний

 ~ растровий

 ~ векторний}

 

 Який шрифт зберігається у вигляді набору пікселів, з яких складаються символи?{

 ~ рубаний

~ пропорційний

~ моноширинний

=  растровий

~ векторний}

 

В якому шрифті використовується спосіб завдання конфігурації символів за допомогою векторів?{

~ в рубленому

~ у пропорційному

~ у моноширинном

~ в растровому

= у векторному}

 

Для форматування абзацу потрібно вибрати команду?{

= Формат – Абзац...

~ Формат – Шрифт ...

~ Вставка – Символ...

~ Вид – Розмітка сторінки

~ Файл – Параметри сторінки... }

 

 Для форматування шрифту потрібно вибрати команду?{

~ Формат – Абзац...

= Формат – Шрифт ...

~ Вставка – Символ...

    ~ Вид – Розмітка сторінки

    ~ Файл – Параметри сторінки... }

 

 Знайомство з електронними таблицями

 

Електронна таблиця – це?{

= додаток, що зберігає та обробляє дані у прямокутних таблиць і призначене для автоматизації розрахунків

~ програмні засоби, що здійснюють пошук інформації

~ додаток, призначений для збору, зберігання, обробки і передачі інформації

~ додаток, призначений для набору та друку таблиць}

 

 Незалежні поля?{

= містять вихідні дані для розрахунків

~ обчислюються через значення інших стовпців}

 

Документ електронної таблиці називається?{

= робоча книга

~ робочий аркуш

~ таблиця

~ осередок}

Робоча книга складається з?{

~ рядків і стовпців

= аркушів

~ таблиць

~ клітинок}

 

В електронній таблиці літерами A, B, ... позначаються?{

~ рядки

= стовпці

~ осередку

~ немає таких позначень}

 

В електронній таблиці числами 1, 2, ... позначаються?{

= рядки

~ стовпці

~ осередку

~ немає таких позначень}

 

В електронній таблиці А1, В4 – це позначення?{

~ рядків

~  стовпців

= клітинок

~ немає таких позначень}

 

Дані в електронних таблицях – це лише?{

= текст, число і формула

~ текст і число

~ формула

~ число і формула}

 

Які дані не можуть перебувати в комірці?{

~ формула

= лист

~ текст

~ число}

В комірку введені символи А1+В1. Як Excel сприйме цю інформацію?{

~ помилка

~ формула

= текст

~ число}

 

 В комірку введені символи =А1+Б1. Як Excel сприйме цю інформацію?{

= помилка

~ формула

~ текст

~ число}

В комірку введені символи =В3*С3. Як Excel сприйме цю інформацію?{

~ помилка

= формула

~ текст

~ число}

 

Яка формула містить помилку?{

~ =Н9*3

~ =S6*1,609/S4

=   =7A1+1

 ~ =1/(1-F3*2+F5/3)

~ немає помилок}

 

 

 Бази даних: визначення, класифікація

Бази даних – це?{

=  набір відомостей, організований по певним правилам і представлений у вигляді, придатному для обробки автоматичними засобами

~ програмні засоби, що дозволяють організовувати інформацію у вигляді таблиць

~ програмні засоби, що здійснюють пошук інформації

~ програмно-апаратний комплекс, призначений для збору, зберігання, обробки і передачі інформації}

 Інформаційна система – це?{

 ~ набір відомостей, організований по певним правилам і представлений у вигляді, придатному для обробки автоматичними засобами

~ програмні засоби, що дозволяють організовувати інформацію у вигляді таблиць

~ програмні засоби, що здійснюють пошук інформації

= програмно-апаратний комплекс, призначений для збору, зберігання, обробки і передачі інформації}

 В реляційній БД інформація організована у вигляді?{

~ мережі

~ дерева

= прямокутної таблиці}

У ієрархічної БД інформація організована у вигляді?{

~ мережі

= дерева

~ прямокутної таблиці}

 

Короткі відомості про зазначених об'єктах – це?{

= фактографічна БД

~ документальна БД

~ централізована БД

~ розподілена БД}

Обширна інформація різного типу – це?{

~ фактографічна БД

= документальна БД

~ централізована БД

~ розподілена БД}

 

 Вся інформація зберігається на одному комп'ютері – це?{

~ фактографічна БД

~ документальна БД

= централізована БД

~ розподілена БД}

 Різні частини БД зберігаються на різних комп'ютерах – це?{

~ фактографічна БД

~ документальна БД

~ централізована БД

= розподілена БД}

Рядок таблиці, що містить інформацію про один об'єкт – це?{

= запис БД

~ поле БД}

 Стовпець таблиці, що містить значення певної властивості – це?{

~ запис БД

= поле БД}

 

 

 Глобальна комп'ютерна мережа Інтернет

Інтернет – це?{

~ локальна мережа

~ корпоративна мережа

= глобальна мережа

~ регіональна мережа}

Задано адресу сервера Інтернету: www.mipkro.uа. Яке ім'я домену верхнього рівня?{

~ www.mipkro.uа

~ mipkro.uа

=  uа

~ www}

Для роботи в мережі через телефонний канал зв'язку підключають до комп'ютера?{

~ адаптер

~ сервер

= модем

~ комутатор}

Модем – це ..., згода роботу ... і телефонної мережі. Замість кожного трикрапки вставити відповідні слова?{

~ пристрій; програми

~ програма; комп'ютера

~ програмне забезпечення; комп'ютера

~ пристрій; дисководу

= пристрій; комп'ютера}

Щоб з'єднати два комп'ютери по телефонних лініях, необхідно мати?{

~ модем на одному з комп'ютерів

~ модем і спеціальне програмне забезпечення на одному з комп'ютерів

~ по модему на кожному комп'ютері

= по модему на кожному комп'ютері і спеціальне програмне забезпечення

~ за два модему на кожному комп'ютері (налаштованих, відповідно, на прийом і передачу) і спеціальне програмне забезпечення}

 

Мережі, які об'єднують комп'ютери в межах одного регіону?{

~ локальні

= регіональні

~ корпоративні

~ поштові}

Мережі, які об'єднують комп'ютери в межах однієї галузі, корпорації?{

~ локальні

~ регіональні

= корпоративні

~ поштові}

Комп'ютер, що знаходиться в стані постійного підключення до мережі?{

= хост-комп'ютер (хост)

~ провайдер

~ сервер

~ домен}

Організація-власник сайту глобальної мережі?{

~ хост-комп'ютер (хост)

= провайдер

~ сервер

~ домен}

Виберіть із запропонованого списку IP-адреса?{

=  193.126.7.29

~ 34.89.45

~ 1.256.34.21

~ edurm.ru}

Програмне забезпечення, що підтримує роботу мережі по протоколу TCP/IP?{

 

=    1) базове ПЗ

     ~сервер-програма

     ~ клієнт-програма}

 

Програмне забезпечення, яке займається обслуговуванням різноманітних інформаційних послуг мережі?{

~ базове ПЗ

= сервер-програма

~ клієнт-програма}

 Internet Explorer – це?{

~ базове ПЗ

~ сервер-програма

=  клієнт-програма}

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.0
Оригінальність викладу
3.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Клехо Олена
  Загальна:
  4.0
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  3.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
18 червня 2018
Переглядів
2740
Оцінка розробки
4.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку